Single Daily
af

May-Britt Petersen

Det skal blive nemmere at få dansk statsborgerskab for sydslesvigere

Dansksindede sydslesvigere bosat i Sydslesvig skal under lempede betingelser have mulighed for at opnå dansk statsborgerskab, lyder det i et udkast til en ny indfødsretsaftale.
Dansksindede sydslesvigere bosat i Sydslesvig skal under lempede betingelser have mulighed for at opnå dansk statsborgerskab, lyder det i et udkast til en ny indfødsretsaftale.

Den danske integrationsminister Inger Støjberg (V) præsenterede onsdag regeringens udkast til en ny indfødsretsaftale. Den skal forhandles med Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne nu. Et punkt i regeringens udkast handler om, at dansksindede sydslesvigere bosat i Sydslesvig under lempede betingelser skal have mulighed for at opnå dansk statsborgerskab.

Regeringen foreslår således, at ansøgerne skal opfylde to ud af de fire følgende kriterier for at opnå dansk statsborgerskab:

1.
Ansøgeren er født eller opvokset i Sydslesvig, og har helt eller delvist gået i dansk skole, eller kan godtgøre danskkundskaber i skrift og tale på linje med de krav, der stilles til ansøgere, der ønsker at opnå dansk indfødsret.

2. Ansøgeren er af dansk afstamning, dvs. mindst én person i ansøgerens slægt fire generationer tilbage har haft dansk indfødsret ved fødslen.

3. Ansøgeren har på et tidligere tidspunkt haft bopæl i Danmark i mindst tre år i træk (undtagelsesvis vil dette kriterium kunne opfyldes via tidligere bopæl i et andet nordisk land, såfremt ansøgeren i øvrigt har en særlig tilknytning til det danske mindretal).

4. Ansøgeren har i en periode mindst 10 år udført aktivt bestyrelsesarbejde, udført frivilligt arbejde eller på anden måde været aktivt medlem i én eller flere af det danske mindretals foreninger.

Kriterium nummer ét er dog obligatorisk.

kommentar
deling del

Skriv et svar