Single Daily
af

Rasmus Meyer

Det har Sydslesvig brugt tiden på

Danmarks kulturminister og kirkeminister, Mette Bock (LA), spurgte i et læserbrev forleden, hvad de sydslesvigske organisationer og foreninger har brugt de seneste par år til i forbindelse med det lukningstruede kursuscenter Christianslyst.
Flensborg Avis har set i arkivet og lavet en tidslinje ud fra de mange artikler, der er skrevet, siden Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) i april 2016 meddelte, at Christianslyst er i krise.

01.04.2016: Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) meddeler, at driften af Christianslyst stopper pr. 30. november 2016. »Christianslyst har i de seneste ti år haft et gennemsnitligt underskud på omkring 100.000 euro om året, og dertil kommer, at der skal bruges anslået over 3,5 millioner euro på fornyelse og vedligeholdelse, hvis det skulle fortsætte.« Anders Kring, SdU-direktør.

05.04.2016: Skoleforeningens formand, Udo Jessen beklager, at »man forpasset en chance for at finde en fælles løsning for Christianslyst ved at vente med informationen, indtil beslutningen var endeligt truffet. Men SdU-formand Kirstin Asmussen forklarer, at det indtil videre ikke har været på tale at sælge stedet – driften lukkes. Inden et salg vil SdU sammen med Samrådet, Grænseforeningen, Christianslysts Venner og andre samarbejdspartnere se, om der i fællesskab kan findes en løsning.

07.04.2016: Der indkaldes til ekstraordinært møde i Samrådet den 20. april. For SdU ligger det fast, at man ikke har råd til at videreføre centret. Flere andre organisationer siger, at de ikke kan hjælpe økonomisk.

14.04.2016: Grænseforeningen meddeler, at der er bestilt en arkitektundersøgelse for at finde ud af, hvor påtrængende og stort behovet for renovering af Christianslyst er. Samtidig meddeles det, at Grænseforeningen er klar til at give 20.000 euro om året i en tre-årig periode. Men »forudsætningen er, at mindretallet finder sammen og laver en fælles løsning for Christianslyst« Knud-Erik Therkelsen.

22.04.2016: SdU vil træffe endelig afgørelse om kursuscentrets fremtid den 6. juni. Der kommer kun få tilsagn om støtte under ekstraordinært samrådsmøde den 20. april.

22.04.2016: Foruden Grænseforeningens bidrag på 20.000 euro om året i tre år vil Skoleforeningen bidrage ved at købe flere ydelser fra Christianslyst og være behjælpelig med for eksempel istandsættelse og booking. Udo Jessen skønner, at det samlet kommer til at dreje sig om det samme som beløbet fra Grænseforeningen. Fra de andre organisationer lyder det samstemmende, at der ingen penge er til rådighed.

22.04.2016: Underskuddet er større end forventet (100.000 euro). Anders Kring frygter, at det eventuelt kan blive 180.000 euro.

22.04.2016: Ny arkitekt-rapport siger, at det absolut mest nødvendige til vedligeholdelsen ikke vil koste ret mange penge. Oprindeligt var der tale om renoveringsbehov på omkring 3,5 millioner euro.

02.05.2016: Kim Andersen, dengang formand for Sydslesvigudvalget, inviterer fra Grænseforeningens talerstol både Grænseforeningen, SdU og andre til officielt møde den 9. maj i undervisningsministeriet.

10.05.2016: Efter mødet i undervisningsministeriet er der enighed om, at der skal flere beregninger og undersøgelser til. I løbet af to til tre uger vil SdU og undervisningsministeriet foretage undersøgelser, der efterfølgende skal diskuteres med baglandet.

24.05.2016: En aftale mellem Sydslesvigudvalget, SdU, Grænseforeningen og Skoleforeningen sikrer økonomi i en overgangsperiode til 2019. Sydslesvigudvalget, Skoleforeningen og Grænseforeningen yder en underskudsdækning i 2017 og 2018. Sydslesvigudvalget opfordrer Samrådet til hurtigst muligt at nedsætte et udvalg, der får til at opgave at finde nye løsninger.

27.05.2016: Ved mødet i Samrådet (25.05.) bliver medlemmerne enige om at nedsætte en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe, der skal beskæftige sig med overnatnings-muligheder, når Christianslyst engang er solgt. Underskudsdækningen løber maksimalt frem til den 1. januar 2019, og allersenest på det tidspunkt skal der foreligge en ny plan for Christianslyst.

02.07.2016: Christianslyst-aftale underskrives. Kim Andersen siger, at »flere penge ikke gør det alene«. Han forventer, at den hurtigt arbejdende arbejdsgruppe tager opgaven seriøst, og at der senest ved årets udgang (2016) fremlægges et konkret resultat.

07.09.2016: Christianslyst er sat til salg for 2,99 millioner euro.

28.09.2016: Arbejdsgruppen beretter til Samrådet, at der er blevet set på flere overnatningsmuligheder. Det er blandt andet spejderlejren Tydal, Skipperhuset i Tønning, Flensbed i Flensborg, Ungdomskollegiet i Flensborg og Slesvighus. Anders Kring slår fast, at der endnu ikke er fundet en køber til Christianslyst.

06.12.2016: Anders Kring (SdU) vurderer, at Christianslyst lukker senest 2019, medmindre der dukker uventede pengekilder op til en modernisering.

09.12.2016: Arbejdsgruppen lægger i en rapport op til, at man gerne vil have noget mere tid. Kim Andersen har svært ved at se, hvad tiden skal bruges til, men arbejdsgruppen mener, at der er mange forskellige muligheder for overnatninger i Sydslesvig. Nogle af dem kan udbygges. Men ingen af dem kan dog på kort sigt rumme større grupper på over 50 personer.

09.12.2016: Grænseforeningen foreslår, at de danske organisationer ligesom Skoleforeningen giver 0,11 procent af deres bevilling fra Danmark til Christianslyst. Dermed kunne man opnå et tilskud på 78.000 euro. Det resterende underskud på 58.000 euro pr. år kunne hentes ved driftsbesparelser – og eventuelt hos Sydslesvigudvalget. Christian Jürgensen, formand for Samrådet, peger på juridiske udfordringer, fordi stedet ejes af SdU og ikke af Samrådet.

15.02.2017: Samrådet ønsker, at det fra 2019 er alle danske organisationer, der i fællesskab sørger for underskudsdækningen af Christianslyst. Men ikke alle organisationer har drøftet Christianslyst-finansieringen med baglandet. Derfor skal de give en tilbagemelding indtil 1. marts 2017. Christianslyst er fortsat til salg. Forhandlingsprisen er nu 2,75 millioner euro.

06.03.2017: Samrådets formand Christian Jürgensen siger ved Sydslesvigkonferencen, at forskellige organisationer er i gang med at give tilsagn om tilskud, så Christianslyst kan bevares til udgangen af 2020.

22.03.2017: Samrådet beslutter at opfordre Sydslesvigudvalget til at øremærke underskudsdækning og tage pengene direkte fra anlægs- og projektmidlerne i 2019 og 2020. Der skal være tale om en maksimumsbeløb på 195.000 euro hvert af de to år.

27.03.2017: Kirstin Asmussen siger i sin formandsberetning, at støttetilsagn fra de sydslesvigske organisationer, Grænseforeningen og Sydslesvigudvalget har sikret stedet til 2020, og indtil da er et salg stillet i bero.

10.05.2017: Kim Andersen forklarer samtidig, at Sydslesvigudvalget kun kan tage stilling til budgetterne for et år ad gangen. I første omgang vil drøftelserne om støtte derfor kun komme til at omfatte 2018, mens 2019-20 må behandles i de kommende år.

28.11.2017: Den nye formand for Sydslesvigudvalget, Anni Matthiesen (V), ønsker at understøtte Christianslyst. Hun har en fornemmelse af, at der er opbakning på tværs af partierne i udvalget til at finde en holdbar løsning for fremtiden.

19.01.2018: Antallet af overnatninger i kursuscentret Christianslyst er steget med omkring 1000 overnatninger i 2017. Stigningen har ført til, at Christianslyst i 2017 havde et overskud på omkring 38.000 euro. Overskuddet indgår i underskudsdækningen.

17.02.2018: Arbejdsgruppen meddeler, at de vil bevare Christianslyst frem for at finde andre gæsteværelser, fordi Sydslesvig har brug for et sted, der kan rumme store besøgsgrupper. Der bliver nedsat et særligt udvalg med Lars Kofoed-Jensen som formand. Han forslår en fælles projektansøgning fra Samrådet. Projektet går ud på, at en arbejdsgruppe i en tre-årig periode arbejder på udviklingen af en strategi og en ny forretningsmodel for Christianslyst. Desuden bliver det aftalt, at der søges om løn til medarbejdere, der arbejder med udviklingen og gennemførelsen af strategien.

30.06.2018: Lars Kofoed-Jensen fortæller Samrådet, at udvalget laver et udkast til en fælles ansøgning til Sydslesvigudvalget om projektmidler. Der er to formål med ansøgningen. Driften af Christianslyst skal sikres på kort sigt, og der skal udarbejdes et bæredygtigt koncept, så gæsteværelset er fremtidssikret.

24.10.2018: Slesvigsk Samfunds Fond donerer 100.000 kroner til Christianslyst.

13.11.2018: Sydslesvigudvalget siger nej til ekstra bevillinger til Christianslyst. Folketingspolitikerne mener, at mindretallet inden årets udgang må finde en løsning på Christianslyst.
– Udvalget kan ikke blive ved med at give ekstraordinære bevillinger, siger Christian Juhl.

07.12.2018: Ved et møde i Samrådet opfordrer Kirstin Asmussen medlemmerne til at komme med en positiv tilkendegivelse om, hvorvidt de er villige til at støtte Christianslyst efter 2019. Organisationerne kan ikke sige ja. De vil først drøfte det med hver sit bagland.

07.12.2018: Sydslesvigudvalget giver ekstraordinær bevilling på 895.200 kroner til Christianslyst. Midlerne sikrer driften i 2019. Pengene er taget fra den samlede bevilling til de sydslesvigske organisationer.

03.01.2019: Kulturminister Mette Bock spørger, »hvad har de sydslesvigske organisationer og foreninger brugt de sidste par år til?«.

kommentar
deling del

Skriv et svar