Single Daily
af

Redaktion

Lektor: Det danske system får grænsestudier til at smuldre

Der har været grænseoverskridende studier mellem Flensborg og Sønderborg i snart 25 år. Men kun et studiefag ud af fire er tilbage.
Der har været grænseoverskridende studier mellem Flensborg og Sønderborg i snart 25 år. Men kun et studiefag ud af fire er tilbage.

I knap 25 år har der været grænseoverskridende studier mellem universiteterne i Flensborg og Sønderborg eller deres forgængere. Men mens der i en tid var en tendens til, at det blev udbygget, er samarbejdet mellem campusserne på tysk og dansk side nu på tilbagetogt.

Det konstaterer lektor Martin Klatt fra Syddansk Universitet (SDU) i Sønderborg. Han har selv indtil 2014 været ansvarlig for det grænseoverskridende studie European Studies, som nu skal være afviklet indtil 2018.

To andre studier, Energi- og Miljømanagement og Kultur- og Sprogformidler er allerede nedlagt som grænseoverskridende studier.

-Kun et studiefag, International Management, er dermed tilbage ud af tidligere fire, siger Martin Klatt.

Grafik: Kay Ohlsen.

Økonomiske kriterier gør det svært

Der er forskellige problemer på dansk og tysk side, der gør det svært for de grænseoverskridende studier.

I tilfældet European Studies var det de studerendes manglende tilslutning, der betød, at studiet blev nedlagt på dansk side, forklarede det danske universitet tidligere.

– Det danske system er bygget op efter økonomiske kriterier og er dermed et merkantilt studiesystem. Det er svært at få penge bevilget til en uddannelse, der delvist ligger i Tyskland, siger lektoren.

Han går meget ind for en udveksling af danske og tyske studerende, og den fungerer jo også godt inden for International Management, hvor næsten 500 studerende et par gange om ugen krydser grænsen for at læse i Sønderborg og dermed tilegner sig en tokulturel forståelse.

Martin Klatt beklager, at det heller ikke ser ud til, at der er nye, alternative studiefag på vej – og det på trods af, at der på grænseoverskridende møder ofte bliver talt om det.

– Der er planer om at lave en ny, grænseoverskridende ingeniør­uddan­nelse mellem ingeniørskolen (Hochschule) i Flensborg og Mads Clausen Instituttet på SDU i Sønderborg. Det skal være på engelsk. Jeg frygter desværre, at de tyske studerende ikke er gode nok til engelsk til, at de ville være interesseret i det, siger Martin Klatt.

Krævende at gennemføre en dobbelt eksamen

Det grænseoverskridende studie International Management blev allerede i 1998 indgået mellem Handelshøjskole Syd, som i 1999 blev en del af Syddansk Universitet, og Flensborg Universitet. Det grænseoverskridende består i, at de deltagende studerende får et dansk og et tysk eksamensbevis.

– Det er ret krævende at udvikle og gennemføre en dobbelt eksamen, siger Martin Klatt, lektor på Syddansk Universitet (SDU). Der er fortsat mange studerende i det grænseoverskridende fag, som dermed er en succeshistorie

Det gik knap så godt med de andre grænseoverskridende studier.

Der er ifølge Martin Klatt en klar interessefordeling: Danmark har økonomiske interesser, der gør, at man ser på udgifterne i forhold til et taxameter-system pr. studerende. Desuden blev det fra det danske ministeriums side i 2008 slået fast, at danske studier ikke må ske i udlandet.

– Det blev betonet, fordi den danske stat ikke ønskede at sende penge til danske universiteter i udlandet. For så kunne man jo bare på bekostning af den danske stat grundlægge universiteter overalt i udlandet, siger Martin Klatt.Dermed var det formelt slut med, at undervisere fra SDU måtte undervise i Flensborg – de studerende fra Flensborg skulle fremover køre til Sønderborg for at følge med i den danske del af uddannelsen.

For tiden kører to shuttle-busser to gange ugentligt fra ZOB til SDU i Sønderborg om morgenen. De fleste studerende kører dog i kørefællesskaber.

En god forretning for Sønderborg

I 2012 kom meddelelsen fra den danske stat om, at de internationale studerende fra lande udenfor EU skal betale studiegebyrer.

-Studiefaget European Studies havde på det tidspunkt 80 procent tredjelands-studerende. De havde ikke råd til at betale studiegebyrer i Sønderborg. Dermed stod det klart, at den grænseoverskridende del falder væk, siger Martin Klatt.

At i alt tre grænseoverskridende studier er blevet nedlagt eller er på vej til det, betyder konkret, at studierne fortsætter på tysk side, og at den danske partner melder sig ud. I tilfældet European Studies fortsætter studierne delvist på begge sider af grænsen – men som sagt ikke som et sammenhængende, grænseoverskridende studie.

Sammenfattende kan man altså slå fast, at det var den danske stat, der ønskede, at de grænseoverskridende studier blev skruet tilbage. At International Management fortsat findes, skyldes, at faget lokker mange studerende til Sønderborg.

-Det er dermed en god forretning for SDU i Sønderborg, siger Martin Klatt.

EUF: Klatt er for kritisk

Europa-Universitetet i Flensborg (EUF) ser mindre skeptisk på de grænseoverskridende studier, end lektor Martin Klatt fra Syddansk Universitet (SDU) gør det. Først og fremmest er EUF stolt på International Management-studiet.

– Det er et studie, som er meget anerkendt blandt studerende, og man får eksamensbeviser, som berettiger at arbejde indenfor management i begge lande, siger Dr. Annick Sperlich, referent for Europa på EUF. Hun synes, at Martin Klatt ser med lidt for kritiske øjne på hele situationen, og hun regner også på en anden måde: Der er fortsat studerende i European Studies, som er ved at blive nedlagt, og i International Management i bachelor- og masterdelen.

-Dermed er der tale om tre studier, siger hun.

Dr. Annick Sperlich. Foto: EUF.

European Studies leder efter ny partner

Da grænsekontrollen blev indført, advarede Europa-Universitetet imod, at kontrollen kunne have katastrofale konsekvenser for samarbejdet mellem de to byers universiteter.

Hun modsiger også Martin Klatt med hensyn til grænsekontrollen. De internationale studerende i European Studies skal ifølge Flensborg Universitet tit krydse grænsen

– Da grænsenkontrollen blev indført for et år siden, blev de studerende hver dag standset af det danske politi, som mente, at de var flygtninge, siger hun .

European Studies skal fortsat have et partner-universitet i udlandet, men ikke længere med SDU. Der søges nu efter en ny partner.

– Hvis der ikke findes et andet universitet i Danmark, som vil tage over, kan det også være et andet land, der bliver samarbejdspartner. I så fald bor de studerende i et stykke tid i udlandet. Vi fører samtaler om det med forskellige universiteter, siger Annick Sperlich.

 

kommentar
deling del

Skriv et svar