Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Der røg den ide

Det viser, hvor lidt der kan skrues på prisen, før rygere naturligt nok begynder at kigge sydpå.
Jørgen Møllekær

Det rød-grønne flertal i Folketinget har med finanslovsaftalen besluttet at øge afgiften på tobak i Danmark. I 2019 stiger en pakke smøger til 55 kroner. I 2020 bliver prisen 60 kroner. Mange har jublet over dette tiltag for at gøre det uattraktivt for især unge mennesker at fylde lungerne med tobakkens potentielt dødsensfarlige kemi.

Ingen kan være uenig i, at det er dokumenteret adskillige gange, hvor skadeligt det er for mange mennesker. Alene i Danmark vurderes tobak at være den primære årsag til de 3000 årlige dødsfald på grund af lungekræft. Læg dertil andre alvorlige sygdomme som KOL, de såkaldte rygerlunger.

Danmark har skelet meget til den positive effekt, som Norge har fået i forhold til at reducere de unges rygning kraftigt ved at hæve prisen til 90 kroner pr. pakke. Men Danmark er ikke Norge. Dels har Norge andre muligheder for gennem toldsatser at regulere import. Og dels ligger Norge geografisk langt væk fra billigere lande. Som vi har anført her før, så er det langt fra givet, at Danmark kan få den store nytte af at hæve prisen. Fordi der som bekendt ikke er langt til grænsebutikkerne her i Sydslesvig.

Nu har skatteministeren i et svar til Folketinget skullet svare på, hvad prisforhøjelsen til 60 kroner betyder for grænsehandlen. Og det er set ud fra et sundhedspolitisk aspekt temmeligt nedslående. For ministeren forventer, at grænsehandlen med cigaretter FIREdobles som følge af prisstigningen til de 60 kroner pr. pakke. I dag sælges der 250 millioner cigaretter årligt til grænsehandels-hungrende danskere. I 2022 forventes det tal at stige til cirka 940 millioner styk. Omtrent 1,3 millioner danskere ryger dagligt eller lejlighedsvis, det vil sige 23 procent af befolkningen. Med andre ord forventes hver ryger fra Danmark at købe i omegnen af 35 pakker cigaretter i Sydslesvig i 2022.

Er det meget eller lidt, endsige problematisk? Det viser i hvert fald, hvor lidt der kan skrues på prisen, før rygere naturligt nok begynder at kigge sydpå. Det er også med grænsehandlen in mente, at der ikke er flertal i Danmark for at gøre ligesom Norge. En for stor prisforskel til Tyskland vil medføre udbredt handel og formentlig også ulovligt videresalg af billige cigaretter fra Sydslesvig. Hvis der for alvor skal ske et fald i rygningen, især blandt unge, bør danske politikere måske tænke i andre baner. Få Tyskland og Holland osv. til at sætte prisen op også. Men det er selvsagt straks mere kompliceret end at skabe et flertal på Christiansborg.

kommentar
deling del

Skriv et svar