Single Daily
af

Jens Nygaard

Den statistiske forskel: Danmark og Tyskland

Danmark og Tyskland ligger ofte tæt ved siden af hinanden, når man ser statistisk på de to lande. Men der er også iøjenfaldende forskelle.
Danmark og Tyskland ligger ofte tæt ved siden af hinanden, når man ser statistisk på de to lande. Men der er også iøjenfaldende forskelle.

Danmark vil få flere indbyggere i 2050 – mens Tyskland vil få færre.

Det er en af de oplysninger, som man kan uddrage fra den nye Statistisches Jahrbuch fra Statistisches Bundesamt i Tyskland.

Det er en publikation, der også har et internationalt vedhæng, og her står Danmark og Tyskland lige ved siden af hinanden, så det er let at sammenligne de to lande på en lang række parametre.

Tyskland havde sidste år 82,17 millioner indbyggere, mens Danmark havde 5,70 millioner boende inden for sine grænser. I 2050 siger demograferne imidlertid, at der vil være 79,23 millioner i Tyskland – altså færre end i dag – mens Danmark vokser til 6,31 millioner indbyggere.

Et nærmere kik på tallene røber også, hvorfor det er sådan: Der bliver født for få børn i Tyskland, der hvert år har langt flere dødsfald end nyfødte – mens tallet i Danmark for tiden nærmest balancerer.

At Tyskland befolkningsmæssigt holder skindet på næsen hænger sammen med, at demograferne går ud fra, at landet også i fremtiden vil modtage en lang række emigranter. Og at udbygningen med blandt andet flere daginstitutioner måske vil få tyskere til at få flere børn.

At prognosen for befolkningstallet i Tyskland i 2050 ikke fremviser en større tilbagegang hænger i høj grad sammen med de mange emigranter. (Foto: Boris Roessler/dpa)

At prognosen for befolkningstallet i Tyskland i 2050 ikke fremviser en større tilbagegang hænger i høj grad sammen med de mange emigranter. (Foto: Boris Roessler/dpa)

Uddannelse

En anden forskel mellem de to lande viser sig, når man kigger på uddannelse. Her ligger Danmark og Tyskland næsten ens i de store PISA-undersøgelser, der checker, hvad eleverne kan. Men det viser sig, at der er flere i Danmark mellem 25 og 34 år, der har en videregående uddannelse. Det er 42,1 procent i Danmark og 28,4 procent i Tyskland. Samtidig var der i 2015 også næsten en halv gang flere i gang med en videregående uddannelse i Danmark – i forhold til indbyggertallet.

Sundhedsmæssigt minder de to lande meget om hinanden. Der bliver brugt næsten lige mange penge på sundhedsvæsenet per indbygger, og der er næsten lige så mange svært overvægtige i begge lande – det er cirka hver femte. Iøjnefaldende er det, at tyskerne ryger en del mere end danskerne. Det er næsten hver fjerde i Tyskland, der ryger dagligt, mens det i Danmark kun er 15 procent.

Med hensyn til bolig er der også en stor forskel. Tyskerne er et af de folkefærd i Europa, hvor flest bor til leje. Det er 48,1 procent af befolkningen, mens de resterende 51,9 procent bor i en ejerbolig. I Danmark er det 62,7 procent, der bor i egen bolig.

Når man ser på indkomsterne, ligger danskerne en del højere end tyskerne. Årbogen opgør indkomsterne i amerikanske dollars, og her lå danskerne i 2016 i snit på 53.744 dollars, mens tyskerne lå på 41.902 dollars. Med andre ord er den danske bruttoindkomst omkring en fjerdedel højere.

Årbogen opgør også, hvor stor en del af befolkningen, der er i fare for at blive ramt af fattigdom – og her ligger de tyske tal en del højere end de danske. Specielt er der over en halv gange flere af de ældre over 65 år, der er i fare for at blive fattige.

At danskerne tjener mere bliver dog relativeret en del, når statistikken kommer til prisniveauet. Her arbejdes der med et index, hvor Tyskland er sat til index 100 i forhold til stort set alt det, som en normal husholdning skal bruge penge til. Det vil sige, at blandt andet boligudgifterne også er medregnet. Her ligger Danmark på et index 134 – med andre ord tjener danskerne altså flere penge end tyskerne, men de har også udgifter, som næsten er en tredjedel højere. Og det forklarer også til dels, hvorfor der er så mange grænsependlere fra Tyskland til Danmark: De får en høj dansk løn og har lave tyske udgifter.

Risikoen for at blive fattig som ældre er betydeligt højere i Tyskland end i Danmark, fremgår det af den nye årbog. (Foto: Frank Rumpenhorst/dpa)

Risikoen for at blive fattig som ældre er betydeligt højere i Tyskland end i Danmark, fremgår det af den nye årbog. (Foto: Frank Rumpenhorst/dpa)

Ikke flere hjemmegående husmødre i Tyskland

Med hensyn til erhvervsfrekvensen viser det sig, at den gamle historie om, at der stadig er mange hjemmegående husmødre i Tyskland, ikke holder længere. I begge lande er det omkring 70 procent af kvinderne mellem 15 og 64 år, der arbejder. Samtidig fremgår det, at Tyskland er bedre til at få de unge mellem 15 og 24 år i sving. Her ligger begge lande dog ret pænt med tal på henholdsvis syv og ti procent ungdomsarbejdsløse – mens antallet i for eksempel Spanien er 48,3 og i Grækenland 49,8.

Når det drejer sig om statsfinanserne, ligger begge lande også meget bedre end Grækenland og Spanien – men også her er der en ret stor forskel på, hvor meget staterne skylder i procent af det årlige bruttonationalprodukt.

I Tyskland er det 68,3 procent, som fremtidige generationer må afdrage – mens det i Danmark drejer sig om 37,8 procent. Sidste år havde den tyske stat dog overskud, mens den danske stat stadig havde et lille minus.

En anden myte – som den med de hjemmegående husmødre – er, at Tyskland er bagefter i forhold til at bruge internettet. Den holder ikke rigtig, viser den nye årbog.

Det er 91 procent af de tyske husholdninger, der har en internetforbindelse, og i Danmark er antallet 94 procent. Den store forskel er, at der er en del flere danskere end tyskere, der har en hurtig forbindelse til nettet til deres mobile enhed.

En sidste forskel på de to lande er, at Tyskland udleder mere en halv gange mere CO2 end danskerne – hvor det sikkert er både solaranlæg og mange vindmøller, der slår igennem i tallene.

Den nye årbog kan købes formedelst 71 euro – plus forsendelse. Men den kan også downloades gratis på adressen destatis.de.

Der er en del flere danskere end tyskere, der bor i egen bolig. Tyskerne er et af de folkeslag i Europa, hvor der er flest lejere. (Foto:Lars Salomonsen/BorderPress.dk)

Der er en del flere danskere end tyskere, der bor i egen bolig. Tyskerne er et af de folkeslag i Europa, hvor der er flest lejere. (Foto:Lars Salomonsen/BorderPress.dk)

kommentar
deling del

Skriv et svar