Single Daily
af

Jens Nygaard

Den afrikanske svinepest er nået til Warszawa

Den afrikanske svinepest, som frygtes i både Sydslesvig og Sønderjylland, er nået frem til et område vest for den polske hovedstad. Kun få almindelige svinebesætninger er hidtil blevet ramt.
Den afrikanske svinepest, som frygtes i både Sydslesvig og Sønderjylland, er nået frem til et område vest for den polske hovedstad. Kun få almindelige svinebesætninger er hidtil blevet ramt.

Den danske regering har besluttet at bygge et hegn ved grænsen for at holde vildsvin – og dermed den frygtede afrikanske svinepest – ude af landet. Men i virkeligheden er det ikke vildsvinene, der udgør den største fare for, at pesten spreder sig østfra og til Tyskland og Danmark.

– Den største fare er menneskene, lyder det fra Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) i Tyskland. Det er den institution, der har ansvar for infektioner af holdte dyr.

FLI mener, at faren for at få importeret pesten via vildsvin er »relativt lav«, mens faren for, at mennesker bringer sygdommen med sig – blandt andet via ikke kogt eller stegt svinekød – rubriceres som »høj«.

– Et enkelt stykke brød med skinke kan være nok, siger Thomas Mettenleiter, der er chef for FLI. Han går derfor ind for, at der skal laves en kampagne over for menneskene: De skal blandt andet have at vide, at de ikke skal tage mad med hjem, hvis de for eksempel har været på ferie i Polen eller Tjekkiet.

Det er nemlig fra disse lande, at faren for Tyskland og Danmark for tiden udgår. I Polen spreder sygdommen sig meget hurtigt blandt vildsvin, som der nu gives en ekstra præmie fra staten til jægere for at nedskyde. Samtidig har polakkerne planer om at bygge et hegn, som i størrelse langt kommer til at overgå det danske: De vil have det til at gå langs hele østgrænsen til Ukraine, Hviderusland, Litauen og Kaliningrad-enklaven. I alt drejer det sig om cirka 1000 kilometer.

Alene i år er der blevet optalt 729 syge vildsvin i Polen. Men samtidig har det kunnet konstateres, at det kun er ret få store besætninger med almindelige svin, der er blevet ramt. I marts blev det meldt, at en besætning med 640 svin i regionen omkring byen Lublin var blevet ramt. Det er ret nær ved den ukrainske grænse. 100 svin var syge, og de blev aflivet sammen med de ikke angrebne. Samtidig blev hele området sat i karantæne.

– Det viser sig, at denne virus åbenbart har problemer med at trænge ind i almindelige svinebesætninger. Smittefaren her er ikke så stor som tidligere antaget, siger Thomas Mettenleiter.

Ikke desto mindre bliver der også fra Tyskland sendt advarsler ud til svineavlerne om at forberede sig. Det drejer sig blandt andet om at holde deres svin på en sådan måde, at kontakt til vildsvin bliver umulig.

Mettenleiter mener, at det er sandsynligt, at pesten via vildsvin vil komme til Tyskland, men der er foreløbig ikke tyske planer om østpå at lave et hegn ligesom det planlagte danske eller det polske ved landets østgrænser.

Der er også meldt om forekomster i Tjekkiet – men de fleste af disse ligger foreløbig ovre ved den slovakiske grænse og derfor ret langt fra Slesvig-Holsten og Danmark. Den største fare kommer fra Polen, hvor der er meldt om syge vildsvin vest for Warszawa. Herfra er der cirka 3-400 kilometer til den tyske grænse.

Hvis sygdommen kommer videre til Tyskland og Danmark og rammer almindelige svinebesætninger, vil de økonomiske konsekvenser blive kæmpestore. Mecklenburg-Vorpommern og Slesvig-Holsten er kendt som delstater med store svinebesætninger, og Danmark har også masser af svin.

Hvis der kommer udbrud i svinebesætninger, vil der blive indrettet spærrezoner og meget andet, og afsætningen af svinekød vil blive ramt – med tab af tusinder af arbejdspladser til følge.

Sygdommen ender næsten altid dødeligt for svinene – mens den ikke er farlig for mennesker.

kommentar
deling del

Skriv et svar