Single Daily
af

Niels Ole Krogh

Deltagelsen i SSFs klubmøder falder markant

Byformand Preben Kortnum Mogensen tager en tørn mere. Flere medlemmer, færre deltagere i klubmøderne.
Byformand Preben Kortnum Mogensen tager en tørn mere. Flere medlemmer, færre deltagere i klubmøderne.

I grunden ville Preben Kortnum Mogensen kun sidde i otte år, som SSFs byformand i Flensborg. Det blev så til ti år.

– Jeg tager to år mere, og så er det slut, sagde den selvbevidste græsrod – inden valget blev gennemført. Ordstyrer og SSFs generalsekretær Jens A. Christiansen kunne dog nogle dagsordenspunkter senere konstatere, at der ikke var modkandidater. Mogensen og Christiansen førte stilsikkert de 50 fremmødte til torsdagens bygeneralforsamling gennem en dagsorden, der kun affødte få kommentarer.

Flere medlemmer

Foran de skiftende powerpointbilleder kunne formanden fortælle, at der siden 2004 aldrig har været så mange medlemmer af SSF i byen nemlig 4332. I den 15-årige periode var der færrest i 2007 (4109) og set i forhold til sidste år, er antallet gået frem med lige knap 200. Dermed er byen den amtsforening, der har flest medlemmer i Sydslesvig.

Hvad der måske kunne have afstedkommet bekymrede kommentarer i Flensborghus’ store sal var, at antallet af klubmøder ganske vist var nøjagtigt det samme sidste år som i 2011. Til de 275 klubmøder kom der sidste år 3733, hvilket er godt 2000 færre end for 11 år siden, dog er tallet steget med små 300 set i forhold til 2017.

SSFs bykontor mere synligt

Fra en gang angiveligt i efteråret vil SSFs bykontor forlade den lidt anonyme adresse i Flensborghus’ baggård. Planen er, at det skal rykke ind på adressen, der var tiltænkt Mindretallenes Hus, den tidligere købmandsbutik ved siden af Flensborghus’ hovedindgang.

Det kom frem på bygeneralforsamlingen torsdag aften. Forsamlingen tog godt mod forslaget. Det vil give aktiviteterne i kontoret større synlighed, hed det.

I dag benytter mindretalsorganisationen FUEN lokalerne. Generalsekretær Jens A. Christiansen har endnu ikke overblik over, hvad de tomme lokaler i baggården skal bruges til

Klogere organisering

– I en by af Flensborgs størrelse er der meget at gå til. Det går ikke dårligt i byen, men vi kan måske organisere os klogere, sagde Preben Kortnum Mogensen.

Overfor Flensborg Avis uddyber han:

– I dag er de gamle ikke gamle, men ældre. I klubberne er de til faste tilbagevendende møder med kaffe, hygge og snak. Den nye generation af ældre vil inddrages i mange slags aktiviteter. Vi må derfor kigge på indsatsen og udbyttet. Det kan være, at vi skal skære ned på antallet og give dem et nyt indhold, siger Preben Kortnum Mogensen.

Ikke færre end tre formænd fra Flensborgs otte SSF-distrikter fik på bygeneralforsamling overrakt distrikternes højeste udmærkelse, sølvnålen. Formand Preben K. Mogensen satte æresbevisningen på brystet af de tre. Det er fra venstre: Per-Arne Hoeg, Skt. Hans Distrikt, Lars Nielsen, Sct. Jørgen/Mørvig Distrikt og Jörg Braun, Tarup Distrikt. Foto: Lars Salomonsen

Ikke færre end tre formænd fra Flensborgs otte SSF-distrikter fik på bygeneralforsamling overrakt distrikternes højeste udmærkelse, sølvnålen. Formand Preben K. Mogensen satte æresbevisningen på brystet af de tre. Det er fra venstre: Per-Arne Hoeg, Skt. Hans Distrikt, Lars Nielsen, Sct. Jørgen/Mørvig Distrikt og Jörg Braun, Tarup Distrikt. Foto: Lars Salomonsen

Tænk kollektivt

Den røde tråd i formandens foredrag var en flere gange gentaget opfordring til byens otte lokalforeninger om at tænke kollektivt.

– Der, hvor der sker noget, er der, hvor der samarbejdes. Da vi gennemførte en aktivitetsdag med SdU, kom der 500, og da vi slog os sammen med biblioteket, kom der 200, nævnte han som eksempler og havde også fat i de små arrangementer.

– Når Sporskifte distrikt ser sig nødsaget til at aflyse et arrangement, så kunne det have været gennemført, hvis hele byen var inviteret. Samarbejde er vejen frem, sagde formanden og brugte tid på at fortælle, at byens blad »SSF for ALLE« er et vigtigt kit til at binde distrikterne sammen.

– Den dag, vi står overfor nye fusioner, vil de ske mindre smertende, fordi vi kender hinanden gennem bladet, siger formanden til Flensborg Avis.

kommentar
deling del

Skriv et svar