Single Daily
af

Cenia Bahnsen

Delstaten har aldrig arvet flere huse end nu

Indtil videre har delstaten allerede arvet op 100 huse i år fra afdøde ejere, som ikke havde familie, der kunne arve ejendommen. De fleste boliger er forgældet til op over skorstenen.
Indtil videre har delstaten allerede arvet op 100 huse i år fra afdøde ejere, som ikke havde familie, der kunne arve ejendommen. De fleste boliger er forgældet til op over skorstenen.

Når slesvig-holstenerne dør, er det i flere og flere tilfælde delstaten, der arver den afdødes faste ejendom. Antallet er mere end seksdoblet i de seneste syv år, og i 2017 skete det 207 gange, og allerede på nuværende tidspunkt i 2018 har delstaten arvet op mod 100 boliger.

I 2010 var det kun 33 ejendomme, som delstaten overtog efter et dødsfald. Fire år senere var det steget til 189.

Delstaten overtager en ejendom, når en afdød ikke har familie, dog er de fleste boliger, som delstaten kommer i besiddelse af, forgældet op over skorstenen.

– Forgældede ejendomme bliver automatisk givet videre til en eller flere arvinger, og alle skal afvise arven, før ejendommen tilfalder delstaten. Delstaten kan ikke afslå overtagelsen og skal overtage ansvaret for den pågældende ejendom. Derfor hæfter de heller ikke for gælden. Det er i sidste ende  de pengeinstitutter, der har udstedet lånene, der står med tabet, forklarer medarbejder Ortrud Büchmann fra Fiskalerbschaften afdelingen i Kiel.

– Delstaterne arver dermed gældsfrie huse og lejligheder, og når de så sælges igen, medfører arveordningen en direkte gevinst for delstaternes økonomi, siger Ortrud Büchmann.

I hele Tyskland skifter cirka 10.000 boliger om året ejere på denne måde, og Bayern har rekorden. I 2016 oplyste finansministeriet i München, at de arvede omkring 7000 ejendomme, hvoraf størstedelen var forgældede.

Slesvig-Holsten, der har et befolkningstal på omkring 2,9 millioner, solgte ejendomme og andre værdigenstande fra afdøde slesvig-holstenere for 549.000 euro i 2017.

kommentar
deling del

Skriv et svar