Single Daily
af

Lars Geerdes

De sidste brikker er 
ved at falde på plads

Den længe planlagte, store renovering af Flensborg indre by skal fløjtes i gang, så snart den endelige beslutning er truffet. Der skal investeres mange millioner i byens »hjerte«.
Den længe planlagte, store renovering af Flensborg indre by skal fløjtes i gang, så snart den endelige beslutning er truffet. Der skal investeres mange millioner i byens »hjerte«.

Endnu er der ingen, der konkret kan udtale sig om, hvordan en af de centrale pladser i Flensborg, Søndertorv, vil se ud i 2030.

At der i de kommende ti år vil ske noget, ser dog ud til at være en kendsgerning.

Det store byrenoveringsprojekt for den vestlige gamle bydel (»Sanierungsgebiet Westliche Altstadt«) blev søsat i 2015, og efter årelange forundersøgelser er man nu ganske tæt på at shine »byens hjerte« op i løbet af de kommende 10-15 år.

På trods af mange års tilløb er det endnu ikke lykkedes at shine Søndertorv op. Nu skal der ske noget. Arkivfoto

Fra Eckener til Deutsches Haus

I disse dage er kommunalpolitikerne ved at skabe forudsætningerne, så området mellem Eckener Haus i nord og Deutsches Haus i syd formelt bliver deklareret som »saneringsområde«.

Kommende torsdag er beslutningen på byrådets dagsorden.

I skrivende stund regner eksperterne med et samlet beløb på 56 millioner euro, hvoraf Flensborg skal betale knap 15 millioner.

Trafikken på Nytorv (Neumarkt) er en udfordring for byplanlæggerne. Foto: Tim Riediger

Handler om udvikling

Bysaneringen handler ikke kun om at redde gamle ejendomme og bygninger fra forfald.

Det handler i høj grad om at videreudvikle Flensborg som købstad, har byens nu forhenværende planlægningschef, Peter Schroeders, engang udtalt.

Det omfatter også nogle markante forandringer i trafikken.

Læs meget mere i den trykte avis mandag

 

kommentar
deling del

Skriv et svar