Single Daily
af

redaktionen

De rigtige svar til sydslesvigsk statsborgertest

Her kan du se de rigtige svar på vores test om sydslesvigsk statsborgertest
Her kan du se de rigtige svar på vores test om sydslesvigsk statsborgertest

1. Hvor mange medlemmer er der i Sydslesvigudvalget?

3
4
5
6

2. Den danske generalkonsul i Flensborg hedder:

Bertel Haarder
Henrik Becker-Christensen
Pia Kjærsgaard
Eva Kjer Hansen

3. I hvilket år blev København-Bonn-erklæringerne underskrevet?

1864
1920
1945
1955

4. “I må ikke knalde med tyren” betyder følgende:

Samleje med dyr forbudt
Dyr må ikke skydes
Døren må ikke smækkes i
Ingen fyrværkeri i stalden

5. Nordslesvig er…

…en by nord for Slesvig
…området mellem grænsen og Kongeåen
…et mindesmærke
…stedet, hvor nomaderne holder til

6. Hvem er ikke med i det sydslesvigske samråd?

SSF
DKS
SdU
BDN

7. Hvad hedder chefredaktøren for Flensborg Avis?

Stefan Hans Kläsener
Siegfried Matlok
Jørgen Møllekær
Kai Diekmann

8. DHK står for…

…Dansk Håndbold Klub
…Dänische Handelskammeradschaft
…Damer & Herrer Købmandsgård
…Dansk Halsport Kobbermølle

9. Hvem er medlem af det danske mindretal i Sydslesvig?

Dem, der har bestået denne test
Kun dem, der er medlem i en dansk forening
Alle, der har skrevet under på en eksporterklæring
Alle, der vil

10. Sydslesvig er…

…landsdelen syd for Slesvig
…området mellem grænsen og Ejderen
…syd for Holsten
…et amt i Slesvig-Holsten

11. Hvor mange medlemmer har det danske mindretal?

102.000
50.000
340.000
Det ved man ikke, fordi de ikke er registreret

12. De danske årsmøder er den dag…

…Fleggaards tilbudsavis udkommer
…de dansksindede mødes
…de danske idrætsforeninger holder stævne
…de danske foreninger mødes på Bornholm

13. Hvem er formand for SSF?

Lars Harms
Flemming Meyer
Jon Hardon Hansen
Anders Kring

14. Hvad hedder formanden for IF Stjernen?

Ronald “Duck” Weigelt
Ronald “Chicken” Weigelt
Ronald “Parrot” Weigelt
Ronald “Rooster” Weigelt

15. Grænseforeningen er…

…fagforeningen for Hjemmeværnsfolk ved grænsen
…en roklub i Flensborg
…en organisation, der støtter danskheden i grænselandet
…et grænseoverskridende politisk parti

16. Hvor står Istedløven?

Dybbøl
Dannevirke
Flensborg
Isted

17. Flensborg ligger i afstemningszone…

…1?
…2?
…3?
…4?

18. Hvor mange pantfri dåseøl må sydslesvigerne købe i grænsebutikkerne?

Tre rammer
Fem rammer
Ingen rammer
Ubegrænset

19. Hvem modtager Flensborg Avis om torsdagen?

Kun abonnenterne
Abonnenterne + medlemmer af SSF
Abonnenterne + medlemmer af SSW
Abonnenterne + medlemmer af SdU

20. Hvad er Christianslyst?

Et lukningstruet kursuscenter
Årsfesten for lystfiskere i Sydslesvig
En svømmehal
En nedlagt flyvestation

21. Hvem kontrollerer danskheden i det danske mindretal?

Sydslesvigsk Ordenspoliti
Sydslesvigsk Forening
Sydslesvigsk Folkeparti
Der foretages ingen sindelagskontrol

22. Hvad er genforeningshåbet?

Sydslesvig genforenet med Danmark
SSW genforenet med SSF
Nordslesvig genforenet med Tyskland
Holsten genforenet med Slesvig

23. Hvor mange danske daginstitutioner og skoler driver Dansk Skoleforening for Sydslesvig?

65 daginstitutioner og 54 skoler
25 daginstitutioner og 23 skoler
12 daginstitutioner og 10 skoler
56 daginstitutioner og 45 skoler

24. Christian Julius de Meza…

…er tysk indenrigsminister
…var danske overgeneral
…var romersk imperator
…er formand for Sydslesvigudvalget

25. Skipperhuset er…

…et værtshus i Husum
…et kulturcenter i Flensborg
…et fritidshjem i Garding
…en lejrskole i Tønning

26. Bahne Bahnsen er formand for…

…Friisk Foriining
…Gottorp Amt
…Sydslesvigsk Forening
…Kreis Slesvig-Flensborg

27. “Ægte landæg” er

…økologiske æg
…kæmpe chokoladeæg
…bondeknolde
…æg kendetegnet med “Gütesiegel A”

kommentar
deling del

Skriv et svar