Single Daily
af

Lars Geerdes

De mange vogntog genspejler økonomien

Der er gang i økonomien i Danmark, og det kan blandt andet aflæses af de seneste trafiktællinger hen over den dansk-tyske grænse. Den såkaldte grænsetælling, som er iværksat af brancheorganisationen International Transport Danmark (ITD) med hovedsæde i Padborg, viser i fjerde kvartal 2017, at 5970 lastbiler nu kører ind i Danmark i løbet af et døgn. Tallet er syv procent højere end i samme periode året før og samtidig rekordhøjt, siden tællingerne begyndte i 2003. Eller mere konkret: Der kører nu 396 flere lastbiler over grænsen end for et år siden – om dagen vel at mærke.

Tallene viser også, at 3616 af disse lastbiler kører over den sønderjyske landegrænse, og selv om stigningsprocenten (seks) her er lavere end over Øresund (ni) og Femern (10,5), så er det stadigvæk godt 60 procent af den samlede grænseoverskridende lastbiltrafik, der foregår via Sønderjylland – med tilsvarende belastninger af motorvejene nord og syd for grænsen.

– Det høje antal lastbiler indikerer, at væksten fortsat går den rigtige vej. Der bliver fragtet enorme mængder af varer lige nu, siger adm. direktør i ITD, Carina Christensen, i en kommentar til grænsetællingen.

Den gør ikke forskel mellem danske og udenlandske lastbiler, men det er noget, den tyske transportmyndighed, Bundesamt für den Güterverkehr (BAG), går meget op i. Ved hjælp af registret over transportkørsel på strækninger, hvor der skal betales vejskat (maut), kan man ikke kun se, at der også i Tyskland er sket en stor stigning i varetransporten med lastbiler, men også, at udenlandske lastbiler har en stigende andel af den samlede transportmængde. Og det er især østeuropæiske biler, der fylder mere og mere på motorvejene.

Bagsiden af konjunktur-medaljen er, at mange bilister på motorvejene føler sig generet af de mange tunge køretøjer og deres nogle gange irriterende overhalinger.­

Platooning som en mulig løsning for trafikproblemerne i forbindelse med varetransporten: Ved at koble lastbiler elektronisk sammen til en konvoi, kan der spares masser af plads på motorvejen, fordi bilerne kan køre tættere efter hinanden. Det er kun det første køretøj, der bestemmer, om der skal acceleres eller bremses, de øvrige følger automatisk efter. Det sparer også masser af diesel, fordi bilerne kører i læ af hinanden. Kilde: Verband der Automobilindustrie (VDA)

Platooning som en mulig løsning for trafikproblemerne i forbindelse med varetransporten: Ved at koble lastbiler elektronisk sammen til en konvoi, kan der spares masser af plads på motorvejen, fordi bilerne kan køre tættere efter hinanden. Det er kun det første køretøj, der bestemmer, om der skal acceleres eller bremses, de øvrige følger automatisk efter. Det sparer også masser af diesel, fordi bilerne kører i læ af hinanden. Kilde: Verband der Automobilindustrie (VDA)

kommentar
deling del

Skriv et svar