Single Daily
af

Hans-Christian Davidsen

De danske sønderjyders førstemand – H.P. Hanssen

Historikeren Hans Schultz Hansen har skrevet en biografi om H.P. Hanssen; den er ikke ukritisk over for den sønderjyske politiker.
Historikeren Hans Schultz Hansen har skrevet en biografi om H.P. Hanssen; den er ikke ukritisk over for den sønderjyske politiker.

Som optakt til det forestående 100-års jubilæum for Genforeningen i 1920 har Sprogforeningen og Historisk Samfund for Sønderjylland ønsket at få udarbejdet en biografi over den person, som mere end nogen anden stod i centrum for begivenhederne i årene 1918-1920, de danske sønderjyders førstemand H.P. Hanssen (1862-1936).

Det var i første række hans fortjeneste, at det sønderjyske grænsespørgsmål blev genrejst og løst på et demokratisk grundlag gennem en folkeafstemning i to zoner.

Trods modstand og ydmygelser fra kredse, som ønskede en sydligere grænse, fastholdt han dette program. Det blev grundlaget for en dansk-tysk grænse, som tilfredsstillede flest mulige mennesker. Dermed banede han vejen for den senere løsning af de nationale mindretalsproblemer, som blev det andet vigtige skridt frem mod en national forsoning i grænselandet. H.P. Hanssen lagde således grundstenen til nutidens fredelige forhold mellem dansk og tysk.

En førerstilling

Forud for Genforeningen arbejdede H.P. Hanssen gennem årtier for at fremtidssikre danskheden i Sønderjylland trods det tyske styre.

Det begyndte i 1879, da den 17-årige Hans Peter på en gåtur fra sit barndomshjem Nørremølle til Dybbøl Banke besluttede sig til at blive tysk soldat for at kunne blive i hjemstavnen. Som 23-årig betroede han sin forlovede Helene, at han ville påtage sig »en førerstilling« i nationalitetskampen. Sammen dygtiggjorde de sig til arbejdet for den danske sag. Fra 1880erne virkede H.P. Hanssen som organisator, borgerrettighedsforkæmper og kulturel fornyer. Han blev de danske sønderjyders tillidsmand, som mange kom på fornavn med.

Formanden for Historisk Samfund for Sønderjylland Hans Schultz Hansen sammen med medudgiver, Sprogforeningen ved formanden Frode Sørensen. Foto: Kristian Pallesen

Formanden for Historisk Samfund for Sønderjylland Hans Schultz Hansen sammen med medudgiver, Sprogforeningen ved formanden Frode Sørensen. Foto: Kristian Pallesen

Vigtige resultater

Fra 1896 til 1918 repræsenterede H.P. Hanssen de danske sønderjyder i Berlin, først i landdagen og siden i rigsdagen.

Her opnåede han vigtige resultater, men hans pragmatiske politik gav ham også modstandere i den danske lejr. Han udgav også Aabenraa-avisen Hejmdal.

Bortset fra et par tynde hæfter ligger de tidligere H.P. Hanssen-biografier over 70 år tilbage i tiden. De inddrager ikke den omfattende forskning i Sønderjyllands historie 1864-1914, som siden har fundet sted.Bogen er vidensmæssigt opdateret. Den er også mere kritisk over for hovedpersonen. I forhold til H.P. Hanssens egne erindringer er bogen en overkommelig fremstilling. Hans Schultz Hansens bog rummer dertil resultater af egne studier på udvalgte områder. Således er der navnlig meget nyt om den unge H.P. Hanssen og hans vej til politikergerningen og om H.P. Hanssen som udgiver af avisen Hejmdal. Denne bog handler om H.P. Hanssens historiske betydning og lederskab indtil udbruddet af Første Verdenskrig i 1914.

Udkom på 100-årsdagen

Bogen udkom den 17. november, på 100-årsdagen for Vælgerforeningen for Nordslesvigs berømte møde på Folkehjem i Aabenraa. Her vedtog man Aabenraa-resolutionen, og H.P. Hanssen holdt sin store tale, hvor han kunne fortælle de mange deltagere, at vejen for Sønderjyllands genforening med Danmark lå åben.

Genrejsningen af det sønderjyske grænsespørgsmål i efteråret 1918 blev H.P. Hanssens finest hour som politiker. Der vil senere komme et bind om H.P. Hanssen fra 1914 til 1936.

H.P. Hanssen var bestyrelsesmedlem i Sprogforeningen fra 1891 og indtil sin død i 1936, fra 1921 som formand. Han var blandt initiativtagerne til oprettelsen af Historisk Samfund for Sønderjylland i 1922 og foreningens første formand indtil 1936. Han har dermed haft afgørende betydning for de to foreninger, og det er derfor naturligt, at de sammen står som udgivere af denne biografi

[B]Udgivelsen har modtaget støtte fra H.P. Hanssens Mindefond samt fra Alving Fonden, Dansk Kultursamfund af 1910, Lauritz og Augusta Dahls Mindelegat II, P.J. Schmidt Fonden, Rislum Fonden, Sydbank Fonden samt Vicepolitimester Per Thaulows og Hustru Eva Agnete Thaulow’s, født Kihlstrøm, Fond.

Arbejdet med bogen er finansieret af Rigsarkivet og udført i tilknytning til Studiecenter for Sønderjyllands Historie ved Rigsarkivet i Aabenraa.

FAKTA


Om forfatteren: Hans Schultz Hansen er født i 1960, dr.phil. og forskningsleder i Rigsarkivet med station i Aabenraa og tillige adjungeret professor ved Syddansk Universitet, Center for Grænseregionsforskning.

Han er formand for Historisk Samfund for Sønderjylland og har skrevet talrige bøger og afhandlinger om danskheden og tyskheden i Sønderjylland i 1800- og 1900-tallet.

Hans Schultz Hansen begyndte at arbejde med bogen om H. P. Hanssen i 2010, i første omgang med delstudier om hans tid i det danske Folketing 1924-1926 og tilsidesættelsen af ham under genforeningsfestlighederne i 1920.

ABONNEMENTSTILBUD

Flensborg Avis digital + tablet + cover*

iPad 2018 eller Samsung Galaxy Tab A 10.5

Læs Flensborg Avis når og hvor du har lyst. Få avisen som e-avis i 24 måneder og vælg mellem en iPad inkl. cover og en Samsung Galaxy Tab A 10.5 inkl. cover.

Pris pr. måned 23,- euro / 195,- kroner

Engangsbetaling 100,- euro / 750,-

*Så længe lager haves

Klik på den tablet du ønsker at få.

 

kommentar
deling del

Skriv et svar