Single Daily
af

Rasmus Meyer

De danske skoler får også digitaliseringspenge

Uddannelsesudvalget i Kiel anbefaler enstemmigt, at mindretallets skoler ligeledes tilgodeses, når støtten til digitaliseringen kommer.
Uddannelsesudvalget i Kiel anbefaler enstemmigt, at mindretallets skoler ligeledes tilgodeses, når støtten til digitaliseringen kommer.

Medlemmerne af landdagens uddannelsesudvalg sagde forleden enstemmigt ja til Sydslesvigsk Vælgerforenings (SSW) forslag om, at mindretalsskolerne også skal tilgodeses, når digitaliseringspengene fra Berlin kommer. Det betyder, at Dansk Skoleforening for Sydslesvig får en del af kagen – den såkaldte DigitalPakt, der formentlig kommer i løbet af 2019.

Digitaliseringspakken går ud på, at forbundsstaten støtter delstaterne i digitaliseringen af skolerne. I en femårig periode stiller forbundsregeringen fem milliarder euro til rådighed, de 3,5 milliarder allerede i denne valgperiode. Delstaterne skal desuden selv bidrage til pakken, som ifølge forbundsministeriet for uddannelse inkl. bidraget fra delstaterne mindst udgør 5,5 milliarder euro.

Pengene er øremærket til digitaliseringen på skolerne, og ifølge ministeriets beregninger får hver skole i gennemsnit op til 137.000 euro. Det er omkring 500 euro pr. elev.

Delstaterne fordeler selv pengene, og egentlig er det kun de offentlige skoler, der kan søge om støtten. Men efter det seneste møde i uddannelsesudvalget bliver de private skoler, og dermed de danske skoler i Sydslesvig, også tilgodeset.

Et positivt signal

Jette Waldinger-Thiering, SSWs uddannelsesordfører i landdagsgruppen, er meget tilfreds med tilbagemeldingen fra udvalgsmedlemmerne.

– Jeg er glad for, at alle partier går ind for, at de danske skoler ligestilles i dette vigtige spørgsmål. Digitaliseringen kræver en stor sum, og støtten fra Berlin og tilbagemeldingen fra udvalget betyder, at de danske skoler kan være med på det område, siger Jette Waldinger-Thiering.

Hun fremhæver, at alle partier i udvalget sagde ja til SSWs forslag.

Kender ikke beløbet endnu

I Skoleforeningen er direktør Lars Kofoed-Jensen ligeledes glad for tilbagemeldingen fra uddannelsesudvalget. Samtidig peger han på, at den endelige fordeling af støtten ikke er fastlagt endnu. Det betyder, at Skoleforeningen på nuværende tidspunkt ikke kan afgive nogen prognose på, hvad pakken betyder for de danske skoler i Sydslesvig.

Desuden forklarer han, at støtten fra Berlin er øremærket digitaliseringen. Det vil sige, at støtten ikke kan bruges til at finansiere andre huller i økonomien.

kommentar
deling del

Skriv et svar