Single Daily
af

Jens Nygaard

Danskere ved for lidt om det tyske arbejdsmarked

Uvidenhed udgør en stor del af baggrunden for den lille jobmæssige mobilitet hen over grænsen. Nyansættelse skal være med til at sætte gang i den grænseoverskridende rekruttering.
Uvidenhed udgør en stor del af baggrunden for den lille jobmæssige mobilitet hen over grænsen. Nyansættelse skal være med til at sætte gang i den grænseoverskridende rekruttering.

Der er betydeligt flere grænsependlere, der bor i Tyskland og arbejder i Danmark, end pendlere, der bor i Danmark og arbejder i Tyskland.

– Det er lidt mærkeligt, for inden for mange brancher nærmer lønnen sig hinanden i de to lande, når man kommer ned til, hvad der står på bundlinjen, siger Nikolaj Jensen, der er kontorchef i Jobcenter Aabenraa.

For nogle år siden var han med i et projekt, hvor der blev fundet omkring 200 stillinger syd for grænsen, som også kunne besættes med personer fra Danmark. Stillingerne blev slået op – men der var næsten ingen, der søgte dem.

Danskernes horisont stopper ofte ved grænsen.

I Jobcenteret i Aabenraa har man et bud på, hvorfor det er sådan:

– Danskernes horisont stopper ofte ved grænsen. Det er stor uvidenhed og ofte også fordomme om tilstandene på det tyske jobmarked, siger Nikolaj Jensen, der i sin virksomhed ofte er stødt på negative stereotyper, når det har drejet sig om, hvordan det går til på det tyske jobmarked.

Det drejer sig både om lav løn, onde og kontrollerende chefer og meget andet.

Et andet punkt, som gør sig gældende, er, at det i de seneste mange år er gået kraftigt tilbage, når det drejer sig om sønderjydernes tyskkundskaber.

Tidligere var det meget almindeligt, at sønderjyder kunne tale i det mindste en smule tysk, men det er for mange ikke længere tilfældet. Det er også baggrunden for, at det danske grænseområde har opprioriteret undervisningen i tysk i skolerne. Tyskland er nemlig også stadig Danmarks største samhandelspartner.

De to arbejdsformidlere, Nikolaj Jensen (t.v.) og Maria Petersen Heesch, er enige i, at der er et stort uudnyttet potentiale med hensyn til rekruttering af arbejdskraft hen over grænsen Foto: Lars Salomonsen

I det hele taget er det opfattelsen hos arbejdsformidlerne på begge sider af grænsen, at det er vigtigt at få mere gang i den grænseoverskridende rekruttering. Både nord og syd for grænsen går det nemlig godt på arbejdsmarkedet – og der er opstået en del flaskehalse.

De er ikke ens i Danmark og Tyskland, så hvis man søger arbejde, kan det for mange være en god ide også at kigge over på den anden side af grænsen.

Derfor er de fire sønderjyske jobcentre gået sammen og har igangsat et nyt projekt med støtte fra København. »Job over grænsen« hedder det, og den nyansatte Maria Petersen Heesch i Padborg skal hjælpe med at rekruttere tyskere til danske job og danskere til tyske job.

kommentar
deling del

Skriv et svar