Single Daily
af

Cenia Bahnsen

Marc Reese

Danske myndigheder skærer igennem: Lov om vildsvinehegnet ophæver alt

Miljø- og Fødevarerstyrelsen griber ud efter ekspropriationsloven, der overtrumfer alt andet i bygge- og anlægsprojekter. Hvis styrelsen anvender loven, kan vildsvinehegnet blive ført igennem Kollund Skov.
Miljø- og Fødevarerstyrelsen griber ud efter ekspropriationsloven, der overtrumfer alt andet i bygge- og anlægsprojekter. Hvis styrelsen anvender loven, kan vildsvinehegnet blive ført igennem Kollund Skov.

Diskussionen om, hvem der må bestemme om vildsvinehegnet kan føres igennem Kollund Skov fortsætter. Efter fem kommentarløse dage bryder miljø- og fødevarerstyrelsen nu tavsheden om sagen og meddeler, at den har et trumfkort i form af ekspropriationsloven i ærmet. Den anvendes normalt, når offentlige myndigheder ønsker at bygge motorveje eller bevare drikkevandsressourcer, der ligger på private ejendomme.

»Da opsætningen af vildsvinehegnet sker efter en ekspropriation, er grundejernes almindelige ret til at bestemme over egen grund tilsidesat, hvilket også gælder tidligere ejeres deklarationer«, skriver pressesekretær Malene Kristensen fra miljø- og fødevareministeriet til Flensborg Avis.

Det betyder, at Flensborg Kommunes vetoret og andre kontrakter bortfalder ved brug af ekspropriationsloven. De danske myndigheder har dermed mulighed for uden videre at føre vildsvinehegnet gå igennem Kollund Skov.

Dertil siger presseordfører Clemens Teschendorf fra Flensborg Kommune:

– Det er en lov, vi også har her. Den har altid været der, og den har de fundet frem.

Styrelsen har endnu ikke meddelt, om de vil gøre brug af loven, men gør opmærksom på, at der foregår er en dialog med Flensborg Kommune om hegnet.

I dialog

Begge parter pointerer, at de ønsker at diskutere sagen igennem for at finde en løsning.

– Det handler i første omgang om, at vi vil fortsætte med at tale med miljøstyrelsen. Vi skal i dialog for at finde ud af, hvordan vi kommer fremad, siger Clemens Teschendorf fra Flensborg Kommune.

Det samme budskab kommer fra den danske side:

»Styrelsen er i god dialog med Flensborg Kommune og vil fortsat stå til rådighed for spørgsmål om linjeføring eller lignende«, skriver Malene Kristensen fra styrelsen.

Der skal skabes enighed i Flensborg

Den nye oplysning er ved at blive spredt til Flensborgs politikere.

– Der er en lov bag opførelsen af vildsvinehegnet, derfor skal vi have undersøgt, hvordan vores krav står i forhold til denne lov, siger Arne Rüs-temeier, som er formand for hovedudvalget i Flensborg og gruppeformand i CDU.

Han var i øvrigt med på onsdagens møde i Kollund Skov med den lokale skovfoged og skovrider.

– Her var det tydeligt, at hegnet bliver et indgreb, og at det går hen over de arealer, som Flensborg stadig har indflydelse på grund af kontrakten, siger Arne Rüstemeier.

Han er i gang med at informere de enkelte byrådsgrupper i Flensborg og fastslår, at det nu gælder om at arbejde konstruktivt med sagen og forblive i dialog med de danske myndigheder.

I Flensborg vil vildsvinehegnet blive behandlet den 30. april i hovedudvalget.

– Jeg går da også ud fra, at der vil komme en afstemning – eksempelvis om, hvordan vi eller vores ledende embedsmænd skal gå videre med sagen, siger Arne Rüstemeier.

kommentar
deling del

Skriv et svar