Single Daily
af

May-Britt Petersen

Danske landmænd skeler misundeligt til Tyskland

Danske landbrugsorganisationer mener, at vedligeholdelsen af vandløb fungerer bedre i Tyskland, hvor det kan være med til at forhindre oversvømmelser.
Danske landbrugsorganisationer mener, at vedligeholdelsen af vandløb fungerer bedre i Tyskland, hvor det kan være med til at forhindre oversvømmelser.

Embsbøl-Horsbøl/Tønder. Der er faldet så meget regn i Danmark som aldrig før i februar. Stort set hele landet kæmper med oversvømmelser, og markerne kan ikke komme af med de massive vandmængder. Det hænger til dels sammen med, at vandløbene ikke bliver vedligeholdt godt nok, hedder det fra de danske landbrugsorganisationer, der på det punkt skeler misundeligt til Tyskland.

– Vandløbsvedligeholdelsen fungerer bedre i Tyskland, siger Jørgen Popp Petersen, der er formand for Landwirtschaftlicher Hauptverein für Nordschleswig (LHN).

Han bakkes op af Helge Lorenzen, chefrådgiver hos LandboSyd.

– De gør det bedre i Tyskland og sikrer, at jorden bliver tømt bedre for vand, når det ikke regner, mener han.

Landmænd deltager

Både Jørgen Popp Petersen og Helge Lorenzen roser det tyske system, hvor man er organiseret i såkaldte Wasser- und Bodenverbände, som landmændene er med i. Landmændene er på den måde med til at holde øje med vandløbene og med til at afgøre, hvilket vandløb der skal renses som det næste for at sikre en bedre gennemstrømning.

– Jeg tror helt sikkert, det ville hjælpe, hvis landmændene i Danmark også var mere inddraget i processen, siger Helge Lorenzen.

I Danmark er det kommunerne, der har ansvaret for vandløb og afvanding. Men de har ikke et ret stort råderum, da der i forvejen er fastsat mange regulativer, som skal overholdes.

– Når der sker noget akut, skal regulativet ændres, og det er meget besværligt, siger Jørgen Popp Petersen, der er klar over, at det tyske system ikke lige umiddelbart kan overføres til Danmark.

Han går dog ind for, at lovgivningen bliver mere dynamisk, så det bliver lettere at regulere vandløb.

Stormøde om oversvømmelse

Landmændene i Danmark har i årevis kæmpet mod kommuner og naturorganisationer for at skabe bedre forudsætninger for at lede vandmasserne væk. I forbindelse med de aktuelle oversvømmelser har blandt andet Landbrug & Fødevarer og Danske Vandløb derfor inviteret til et stormøde på lørdag i Brædstrup ved Horsens, hvor emnet skal drøftes. Her skal der givetvis også diskuteres, i hvilket omfang naturen skal vægtes højere end afvanding.

– I Danmark er der blevet udpeget mange vandløb, som man vil genetablere som naturlige vandløb. Og det forbedrer ikke ligefrem gennemstrømningen, mener Jørgen Popp Petersen.

Mindre bureaukrati og mere fokus på afvanding som i Tyskland kan dog heller ikke løse alle problemer. Også i Tyskland er mange marker ramt af voldsomme oversvømmelser for tiden og kan ikke klare de store mængder regn, der er faldet i de seneste uger.

– Systemet har nået sin begrænsning, siger Wolfgang Stapelfeldt, der er formand for Kreisbauernverband Südtondern.

Alligevel er han glad for den tyske struktur på området og overbevist om, at systemet fungerer.

– Landmændene er en aktiv del af processen, forklarer han og fastslår, at vedligeholdelsen af vandløbene er en meget vigtig opgave.

kommentar
deling del

Skriv et svar