Single Daily
af

Jens Nygaard

Danske kommuner ønsker flere tog over grænsen

Sønderjyske kommuner henviser i høringssvar om den danske togplan frem til 2032 til, at der bør være timedrift hen over over grænsen og mellem Tinglev og Sønderborg.
Sønderjyske kommuner henviser i høringssvar om den danske togplan frem til 2032 til, at der bør være timedrift hen over over grænsen og mellem Tinglev og Sønderborg.

Den danske togplan for perioden frem til 2032 har netop været i høring, og også de sønderjyske kommuner har givet deres besyv med. Det viser sig, at kommunerne er enige om blandt andet ønsket om timedrift over grænsen og mellem Tinglev og Sønderborg.

Desuden henviser både kommunerne Aabenraa, Sønderborg og Tønder til, at planen også bør beskæftige sig med den grænseoverskridende trafik, hvilket ikke er tilfældet for nuværende.

– Det grænseoverskridende samarbejde og fællesskab med Flensborg og Slesvig er vigtigt for Sønderborg Kommune. Derfor bør togtrafikken på tværs af landegrænsen også indgå i planen for den statslige jernbane, hvilket ikke er tilfældet nu, hedder det fra Sønderborg Kommune.

Her peger man også på behovet for tog hver time mellem Tinglev og Sønderborg. Her køres der for tiden hver anden time – og det er også planen at vedblive sådan i fremtiden.

Sønderborg Kommune gør opmærksom på, at »med en højere frekvens vil toget være et reelt transport­alternativ«. Flere tog mellem Tinglev og Sønderborg vil blandt andet kunne tiltrække flere studerende fra »såvel Danmark som syd for grænsen«.

Aabenraa Kommune peger på det paradoksale i, at togplanen selv peger på timedrift på alle strækninger som noget meget vigtigt – men ikke har timedrift med på strækningen Tinglev-Padborg-Flensborg og mellem Tinglev og Sønderborg.

Desuden peges der på, at der årligt kører 10.000 godstog gennem Sønderjylland på strækningen mellem Lunderskov og Padborg. Derfor bør strækningen mellem Tinglev og Padborg udbygges fra et enkelt til to spor, mener kommunen.

Timedrift

Den henviser også til, at kombiterminalen i Padborg kan fremvise den største vækst blandt de tre store terminaler af denne slags i Danmark. Derfor ønsker kommunen en udbygning af terminalen, så den kan tage endnu længere godstog samt får en ny kran.

Tønder Kommune henviser til, at delstatsregeringen i Kiel har ytret ønske om timedrift på strækningen mellem Tønder og Nibøl. På den måde ville den grænseoverskridende trafik hele vejen mellem Esbjerg og Nibøl være gennemgående. Mellem Tønder og Esbjerg indeholder den danske plan fastholdelse af timedriften.

– Det er vigtigt, at det danske ambitionsniveau for grænseoverskridende jernbanetrafik ikke ligger på et lavere niveau end hos vore naboer, lyder det fra Tønder Kommune.

Her ønsker man, at Danmark udviser »interesse og kommitment« for mobiliteten mellem landene, når denne rute kommer i udbud igen – senest i 2020.

kommentar
deling del

Skriv et svar