Single Daily
af

Niels Anton Heilskov

Danske gymnasieelever vælger tysk på højniveau fra

De gymnasiale uddannelser har svært ved at tiltrække eleverne til tysk på højniveau. Det bekymrer uddannelsesforsker og gymnasielærerne.
De gymnasiale uddannelser har svært ved at tiltrække eleverne til tysk på højniveau. Det bekymrer uddannelsesforsker og gymnasielærerne.

Det er svært at tiltrække danske gymnasieelever til tyskfaget. Andelen af elever, der vælger tysk på højniveau i det almene gymnasium er faldet fra 9,1 procent i 2010 til 8,8 procent i 2016. Og hvis man også regner de studerende fra højere forberedelseseksamen, højere handelseksamen og studenterkurserne med, så er andelen af studerende med tysk som højniveaufag faldet fra 8,1 til 7,0 procent. Det viser en gennemgang af undervisningsministeriets tal lavet af Flensborg Avis.

Regeringens Tysklandsstrategi har ellers haft et mål om at forbedre danskernes sprogkompetencer indenfor tysk. Det er dog ikke noget, som uddannelsesforsker og prodekan ved Københavns Universitet, Jens Erik Mogensen, har set nogen effekt af endnu.

– Jeg har ikke kunnet mærke, at der er blevet rettet et større fokus på tyskkundskaber efter for eksempel tysklandsstrategien. Men det er klart, når politikerne ikke rigtig finder nogle penge til at støtte indsatsen, siger Jens Erik Mogensen.

Og det ser uddannelsesforskeren som noget meget problematisk.

– Danmark har et stort behov for folk, der kan tysk på et højt niveau. Ikke blot fordi vi har en stor samhandel med Tyskland, men også fordi det er et kæmpe kulturelt tab, siger han.

Ude på gymnasierne kan underviserne også godt mærke, at det er svært at tiltrække elever til tyskholdene på højniveau.

Læs mere: Endnu ingen effekt af den danske Tysklands-strategi

– Der er meget forskellige forhold fra gymnasium til gymnasium. Nogle steder opretter man hold med tysk på højniveau, selv om der er meget få elever. Men det er jo dyrt, og vi befinder os i en tid, hvor der skal spares, siger formanden for Tysklærerforeningen for gymnasiet og HF, Lise Høyer.

Fødekæde er strakt ud

Problemerne forstærkes af, at de danske universiteter har svært ved at finde kvalificerede ansøgere til tyskstudiet på universiteterne. Således har samtlige universiteter igen i år optaget samtlige ansøgere, der søgte tyskuddannelsen uden at stille krav til karakterer. Og når så få vælger tysk på højniveau, bliver fødekæden for tyskkundskaberne ifølge Jens Erik Mogensen ødelagt.

– Det er fra højniveau-fagene, at vi skal have de studerende, der bliver rigtig gode til tysk og kan fortsætte på universitetet og senere undervise i faget, forklarer han.

Han bakkes op af næstformand i interesseorganisationen dansk-tysk selskab Sigrid Jørgensen.

– Antallet af elever, der vælger tysk i de gymnasiale uddannelser, og som afslutter med tysk i 3.g, har langt fået det Schwung, der skal til. Når der ikke længere uddannes tysklærere nok til grundskole, gymnasiale uddannelser eller universiteterne er den rivende gal. Og den er rivende gal, siger hun.

I tysklærerforeningen har de dog endnu ikke følt sig udfordrede i forhold til at finde kvalificerede undervisere indenfor faget.

kommentar
deling del

Skriv et svar