Single Daily
af

Jens Nygaard

Danske bøder direkte til tyske bilister

Det danske rigsadvokat bekræfter, at det nu er muligt via en EU-ordning at sende danske bøder direkte til tyske bilister.
Det danske rigsadvokat bekræfter, at det nu er muligt via en EU-ordning at sende danske bøder direkte til tyske bilister.

Tidligere har bilister med tyske nummerplader i mange tilfælde kunnet tage let på det, hvis de nord for grænsen for eksempel blev blitzet i det, som danskerne kalder automatisk trafik kontrol (ATK). I mange tilfælde blev sagen ikke forfulgt videre, og for eksempel de danske sydslesvigere slap for at betale.

Det er imidlertid noget, som efterhånden hører fortiden til. EU har nemlig lavet en ordning, som drejer sig om inddrivelse af bøder i andre Schengen-lande. Og den blev Danmark også en del af i maj i år.

Når for eksempel en bil fra Flensborg nu bliver blitzet i Danmark, bliver sagerne sendt ud til de enkelte danske politikredse.

– Det er så dem, der tager stilling til det videre forløb, oplyses det fra Rigsadvokatens kontor i Danmark.

Læs mere: Test dig selv: Hvor godt kender du reglerne for at køre bil i Tyskland?

Det tilføjes, at der ikke er udarbejdet centrale retningslinjer til, hvordan man skal forholde sig til udenlandske bilister, der for eksempel kører for hurtigt. Så der er forskelige procedurer rundt omkring i politikredsene.

Man kan sikkert gå ud fra, at hvis der er tale om en lettere forseelse, forfølges den ikke – men det er tilfældet, hvis man for eksempel kører meget for hurtigt eller begår en anden grov forseelse og ikke bliver draget til regnskab på stedet.

En del af EU-ordningen drejer sig om, at de forskelige lande får adgang til hinandens databaser.

– Rigspolitiet har udarbejdet en vejledning til, hvordan man under efterforskningen kan identificere den registrerede ejer eller bruger i en ATK-sag mod et køretøj registreret i et andet Schengen-land – som ikke er nordisk, hedder det fra Rigsadvokaten. I forhold til de andre nordiske lande har der i mange år eksisteret en ordning om at indkræve bøder hos hinanden.

Som noget nyt kan den enkelte danske politikreds nu også sende bødeforlægget direkte til den udenlandske bilist. Hvis det sker, ender pengene i den danske statskasse, og hvis dansk politi beder tyskerne om hjælp, så går pengene til den tyske statskasse. Så der skal ikke meget omtanke til at fastslå, at mange bødeforlæg i fremtiden sikkert vil blive sendt direkte til bilisten i Tyskland.

Læs mere: Soldater på grænsen får kølig tysk modtagelse

Det er ikke småpenge, det drejer sig om. Hvis man kører 20 kilometer for hurtigt i Danmark, koster det mindst 135 euro, og 50 kilometer for meget koster mindst 300 euro. Det koster 270 euro at køre over for rødt. Kørekortet kan også blive frakendt i en periode – men det vil så kun gælde i Danmark.

Samtidig er der grund til at passe på, når man bevæger sig rundt på vejene nord for grænsen. I de seneste tre år er antallet af specielt fartkontroller i Danmark nærmest eksploderet. Der har faktisk været tale om en tredobling – af hensyn til trafiksikkerheden, siger politikerne.

For bilister fra Tyskland er det specielt svært, at man kun må køre 80 kilometer i timen på danske landeveje, mens fartgrænsen i Tyskland her er 100 kilometer i timen.

kommentar
deling del

Skriv et svar