Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Dansk-tyske nytårstaler

Det ville være ønskeligt med en proaktiv debat. For Danmark har brug for ­indvandring.
Det ville være ønskeligt med en proaktiv debat. For Danmark har brug for ­indvandring.

Hvad er formålet med en god nytårstale?

I bund og grund at samle nationen. I Berlin valgte Angela Merkel den klassiske model, der både handlede om Tyskland, men også om behovet for europæisk samarbejde. I København skete der noget helt andet.

Der er det sammenfald mellem statsminister Lars Løkke Rasmussen og hans kollega i Berlin, at begge for tiden er politisk stækkede. I Tyskland mangler vi nu på fjerde måned en ny regering. I Danmark håber omkring halvdelen af befolkningen på en snarlig ny regering.

Man kan i hvert fald konstatere, at Løkke Rasmussens mindretalsregering sammen med de Konservative og Liberal Alliance op til jul blev godt og grundigt sat på plads af Dansk Folkeparti i de forhandlinger om en ny skattereform, som DF ønsker kombineret med en ny udlændingestramning.

Om det var på den baggrund, at statsministeren brugte stort set hele sin taletid på at fokusere på netop integrations-udfordringen, skal være usagt. Men det må konstateres, at Løkke Rasmussens benhårde fokus på at ville rive indvandrer-ghettoer ned efterfølgende er blevet stærkt diskuteret.

Hvorfor denne leflen for Dansk Folkepartis synspunkter, lyder kritikken fra nogle. Som det også fremgår andetsteds her på debatsiden, skal man huske at lytte efter hele talen. Løkke kombinerede den hårde hånd overfor uløste problemer med en fortsat fremstrakt hånd til de udlændinge, der vil til Danmark for at arbejde og integrere sig.

Hvis væsentligheds-kriterium skal en statsministers nytårstale egentlig leve op til? For sandt er det, at emnet fylder meget i hovederne i Danmark. Og vel ikke mindst nu igen efter sådan en tale?

33 milliarder koster det årligt den danske statskasse at betale kontanthjælp og en lang række andre offentlige ydelser til første- og andengenerations-danskere, der hverken sprogligt eller fagligt lever op til, hvad man kunne forvente. Det er bestemt et anseeligt beløb.

Man skal blot huske på at sætte de 33 milliarder overfor et samlet dansk offentligt årsbudget på over 1000 milliarder. For så taler vi altså pludselig om en udfordring, der rent økonomisk maksimalt koster tre procent af de samlede udgifter.

 

Statsminister Lars Løkke Rasmussen brugte stort set hele sin nytårstale på at fokusere på integrationsudfordringen. (Foto: Olafur Steinar Gestsson, Scanpix)

Statsminister Lars Løkke Rasmussen brugte stort set hele sin nytårstale på at fokusere på integrationsudfordringen. (Foto: Olafur Steinar Gestsson, Scanpix)

Så samtidig med, at statsministeren er tydelig, så er han også meget ensidig i sin nytårstale. For hvad med alle de andre samfundsudfordringer, som vi sammen står med. Det er som om, at den klangbund, der åbenbart er hos mange i Danmark omkring integrations-udfordringen, skal vedblive med at skygge for, at de fleste danskere lever en tryg og god hverdag i en meget dansk kultur. Og heldigvis for det. Danskere, som måske snarere går op i, om folkeskolen er god nok, eller hvorfor Danmark stadig halter bagefter med at sænke kræftdødeligheden i forhold til sammenlignelige lande.

Grundlinjerne i dele af indvandringsproblematikken er vi alle såre enige om. Og dem skal der selvfølgelig tages hånd om. Men vores fælles samfund har altså også andre udfordringer. Hvilke visioner har statsministeren i øvrigt for Danmark?
 Vi ser frem til, at der i de kommende uger angiveligt vil komme gang igen i de før jul kuldsejlede forhandlinger om skatte- og udlændingereformer.

For statsministeren lagde heldigvis også kant til DFs krav om hverken at ville uddanne eller lade nytilkomne flygtninge arbejde. I det hele taget vil det være ønskeligt med en proaktiv indvandringsdebat, der ikke bare i ord, men også i konkret handling byder flere udlændinge til, som vil arbejde og integrere sig bedst muligt. For den velkommen-her-kultur har Danmark hårdt brug for. Fremfor at vi igen og igen primært skal have det her negativt vendte fokus.

kommentar
deling del

Skriv et svar