Single Daily
af

Jens Nygaard

Dansk-tysk samarbejde i farezonen: – Det er københavneri af værste skuffe

Ny dansk ordning med centralisering af erhvervsfremme ser ud til at få som konsekvens, at Region Syddanmark fremover må trække sig fra brede aftaler om dansk-tysk samarbejde. Det kritiseres af både politikere og erhvervslivet.
Ny dansk ordning med centralisering af erhvervsfremme ser ud til at få som konsekvens, at Region Syddanmark fremover må trække sig fra brede aftaler om dansk-tysk samarbejde. Det kritiseres af både politikere og erhvervslivet.

– Det er intet mindre end en skandale.

Sådan lyder det fra Jørgen Mads Clausen fra Danfoss-koncernen.

Og Region Syddanmarks ansvarlige for det dansk-tyske samarbejde er ikke mindre direkte i sin bedømmelse:

– Det er en gang københavneri af værste skuffe og ikke gennemtænkt, siger Venstremanden Preben Jensen.

Talen er om en ny dansk ordning for erhvervsfremme, der er på vej og efter planen skal træde i kraft den 1. januar. Det er meningen, at erhvervsfremme skal samles et enkelt sted under erhvervsministeriet.

En af konsekvenserne er, at regionerne vil få mindre med dette område at gøre. Og det har igen konsekvenser for det grænseoverskridende samarbejde, hvor der ofte er tale om brede aftaler med forskelligt indhold – blandt andet erhvervsfremme og turisme. Og det frygtes nu, at regionerne så ikke længere vil kunne være med i den slags aftaler.

Fremtrædende regeringspolitikere har tidligere konstateret, at det grænseoverskridende samarbejde også ville kunne fortsætte med den nye struktur. Der måtte blot ikke være tale om aftaler, der først og fremmest drejede sig om erhvervsfremme. Men samtidig ville det indebære, at for eksempel Region Syddanmark godt ville kunne indgå i brede samarbejdsaftaler, hvor der også ville være elementer af erhvervsfremme.

Nu er der imidlertid fremkommet et forslag til en bekendtgørelse om den nye ordning. Og her bliver det slået fast, at regionerne slet ikke vil kunne deltage i aktiviteter »der omfatter erhvervsfremme og turisme«. Og det vil i allerhøjeste grad berøre det grænseoverskridende samarbejde.

– Lars Løkke har ellers tidligere sagt, at det dansk-tyske samarbejde i grænseregionen ikke må berøres, siger Preben Jensen, der også er medlem af regionsrådet.

Han har sammen med flere andre, både danskere og tyskere, været med til at sende et brev til den danske erhvervsminister, Rasmus Jarlov (C), hvor der bliver gjort opmærksom på de uheldige konsekvenser af den nye danske ordning.

– På en eller anden måde må det præciseres, at det ikke gælder for det dansk-tyske samarbejde, siger Preben Jensen.

Han kan se, at den nye danske ordning leder arbejde, som tidligere er blevet gjort lokalt, over i en central enhed. Og det har han meget svært ved at se fornuften i.

Karsten Uno Petersen, som er socialdemokratisk medlem af regionsrådet, har den samme holdning:

– Nu skal den regionale erhvervsudvikling skabes og udvikles centralt, har han anført i et læserbrev i blandt andet Flensborg Avis.

Hvis den danske ordning gennemføres uden præciseringer for det dansk-tyske samarbejde, så vil blandt andet projektet Digital Valley blive ramt. Det er et projekt, som skal gøre Syddanmark og Nordtyskland til et digitalt kraftcenter, og der vil blive satset både på uddannelse, forskning, grøn omstilling og erhvervsmæssige styrker. Idémanden er Danfoss-formanden Jørgen Mads Clausen.

– I Slesvig-Holsten er en af de store prioriteter det grænseoverskridende samarbejde. Det samme gælder for Region Syddanmark. Og det ser nu ud til at blive slået i stykker. Jeg ved ikke, om man har tænkt sig, at vi bare skulle mødes og synge fællessange, siger Jørgen Mads Clausen til Flensborg Avis.

Han mener, at »det lokale erhvervsliv skal arbejde sammen, så vi kan udnytte hinandens styrker«.

– Og derfor er det foreslåede stik imod sund fornuft. Jeg har ikke tillid til, at en bestyrelse i København på en fornuftig måde kan lave erhvervsfremme i grænseregionen, siger han og tilføjer, at hans ønske er, at blandt andet danske virksomheder kan arbejde smidigt hen over grænsen.

– Og her fungerer regionen som en facilitator. Og det er noget, som man de facto vil ødelægge, siger Danfoss-formanden.

I et svar på et spørgsmål i Folketinget medgiver erhvervsministeriet, at regionerne i fremtiden vil have en »anden og mindre rolle« i det grænseoverskridende samarbejde, fordi de ikke vil kunne finansiere i og deltage i aktiviteter med erhvervsfremme.

Til gengæld peges der på, at kommunerne får en større rolle, ligesom den centrale såkaldte Erhvervsfremmebestyrelse vil gå ind i arbejdet. Og der peges på, at projekter inden for eksempelvis Interreg-systemet, der er startet inden 1. januar næste år, kan afsluttes af regionen.

kommentar
deling del

Skriv et svar