Single Daily
af

Jens Nygaard

Dansk-tysk glæde over seks spor over kanalen

Ny forbindelse over Kielerkanalen bliver to broer, hvoraf den første skal stå færdig i 2026 - og den næste bygges derefter.
Ny forbindelse over Kielerkanalen bliver to broer, hvoraf den første skal stå færdig i 2026 - og den næste bygges derefter.

Både nord og syd for grænsen er der glæde over, at det tyske transportministerium i Berlin nu har besluttet sig for at lave den nye forbindelse over Kielerkanalen med seks spor i stedet for de hidtidigt planlagte fire.

– Nu vil der blive tale om en forbindelse, som er fremtidssikret. Det ville ikke have været godt i mange år at skulle have levet med en nødløsning, siger præsidenten for Industri- og Handelskammeret (IHK) i Flensborg, Uwe Möser.

IHK har i længere tid været en af forkæmperne for en seks-sporet løsning, og nord for grænsen har blandt andet logistikbranchen og en række politikere kæmpet for det samme.

– Det er en utrolig positiv meddelelse og meget glædeligt for hele grænselandet, at forbindelsen nu bliver bygget med seks spor. Det er noget, som vi længe har kæmpet for at få gennemført, siger Benny Engelbrecht, der er socialdemokrat og valgt ind i Folketinget i Sønderjylland.

Engelbrecht gør opmærksom på, at motorvejen mellem den danske grænse og Hamborg er en hovedkorridor for trafikken – og også vil være det, efter at Femern-forbindelsen er færdiggjort.

– Den bliver nu med de seks spor over kanalen i højere grad fremtidssikret, og det er noget, som jeg er meget tryg ved, siger Benny Engelbrecht.

Han peger på, at en kommende forbindelse over kanalen med fire spor let ville være blevet en flaskehals. Det er efter hans mening noget, som der skal handles på med det samme. Senere kan man så eventuelt kigge på flere spor hele vejen mellem Sønderjylland og Hamborg. Som bekendt er motorvejen fra Neumünster sydpå for tiden ved at blive udbygget til seks spor.

Læs også avisens leder: Vejen banet for fremtiden

Det viser sig nu, at opgraderingen fra fire til seks spor ikke engang bliver voldsomt dyr. I forvejen var der regnet med en pris på omkring 300 millioner euro for forbindelsen, og det ekstra spor skønnes nu at koste 25 millioner euro mere.

Forbindelsen vil blive bygget som tvillingebroer. Arbejdet med den første bro igangsættes i 2023 og skal være færdig i 2026. Så rives den gamle bro ned, og der bygges en ny bro mere, hvor den gamle Rader Hochbrücke nu ligger.

Fra 2026 ledes hele trafikken over den første af de nye broer, og først når den anden bro er færdig, vil der kunne bruges seks spor. Det er endnu ikke helt klart, hvornår det bliver, men et bud er måske omkring 2030.

En af de væsentligste grunde til, at ministeriet i Berlin har skiftet mening, er en ny prognose over trafikken frem til 2030. I 2015 blev der i snit talt 54.200 køretøjer hver dag mellem Bydelstorp og motorvejskrydset ved Rendsborg. I den nye prognose regner man med, at der i 2030 i snit vil køre 61.900 køretøjer hver dag på denne strækning.

Plan for brobyggeriet hen over Kielerkanalen

Her er planen for brobyggeriet hen over Kielerkanalen, som er anslået til at være færdig i 2030.
(Kilde: Land Schleswig-Holstein, Grafik: Eyla Boysen)

kommentar
deling del

Skriv et svar