Single Daily
af

Marc Reese

Dansk regering ønsker stærkt naboskab

Den danske statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har skriftligt forklaret den danske regerings synspunkter omkring vildsvinehegnet over for Simone Lange. Hun havde henvendt sig til ham i sin egenskab som formand for Region Sønderjylland-Schleswig.
Den danske statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har skriftligt forklaret den danske regerings synspunkter omkring vildsvinehegnet over for Simone Lange. Hun havde henvendt sig til ham i sin egenskab som formand for Region Sønderjylland-Schleswig.

– Jeg vil gerne understrege, at vildsvinehegnet på ingen måde må tolkes som et politisk symbol. Der er alene tale om en foranstaltning til bekæmpelse af afrikansk svinepest. Den danske regering lægger overordentlig stor vægt på et varmt og tæt forhold til Tyskland, hvilket blandt andet er kommet til udtryk i regeringens Tysklands-strategi. Regeringen ønsker et fortsat stærkt naboskab, også i grænselandet.

Det skriver den danske statsminister, Lars Løkke Rasmussen, i et svar til Flensborgs overborgmester Simone Lange, der som formand for Region Sønderjylland-Slesvig den 7. marts skriftligt havde henvendt sig til den danske regering og blandt andet givet udtryk for bekymringerne for hegnet ved den dansk-tyske grænse.

I svaret fra den 2. maj fremhæver Lars Løkke Rasmussen, at han sætter stor pris på Region Sønderjylland-Slesvigs arbejde med de grænseoverskridende relationer i regionen. Han gør det klart, hvor vigtig svinebranchen er for Danmark og at man med bekymring havde fulgt, »hvordan afrikansk svinepest siden 2014 har bredt sig til flere EU-lande, herunder Polen, Tjekkiet og Italien og senest også til Belgien«.

»Det er derfor vigtigt for regeringen, at der gøres mest muligt for at sikre sig mod smittefare«, skriver Lars Løkke Rasmussen, som understreger, at vildsvinhegnet »tilrettelægges således, at det på ingen måde hindrer personer i at passere grænsen, som de hidtil har gjort«.

»Vejbaner og togskinner friholdes, således at den normale trafik over grænsen ikke berøres. Herudover vil der ved en række yderligere steder, hvor gående eller cyklende ofte krydser grænsen, blive opsat færiste eller låger i hegnet, så personer kan passere grænsen som hidtil«, forklarer den danske statsminister.

I sit svar kunne Lars Løkke Rasmussen dog ikke tage stilling til den aktuelle udvikling. Svaret den 2. maj kom nemlig oven i beslutningen i Flensborgs hovedudvalg to dage forinden, den 30. april, hvor et politisk flertal opfordrede forvaltningen til at gå i dialog med kongeriget for at få det planlagte vildsvinehegn uden om Kollund Skov.

– Vi har en politisk beslutning om, at vi over for Danmark skal gå ind for, at vildsvinehegnet bør gå uden om Kollund Skov. Det er ikke sket endnu, men det er i arbejde, siger Flensborg Kommunes talsmand, Clemens Teschendorf.

Årsagen til beslutningen var, at Flensborg som bekendt har en slags veto-ret, hvis der skal bygges i skoven.

kommentar
deling del

Skriv et svar