Single Daily
af

Lars Geerdes

Dansk muslingefiskeri vækker tysk harme

Muslingefiskeriet på den danske side af Flensborg Fjord foregår på lovlig vis. Licens udstedes på grundlag af »Muslingepolitikken af 2012«. Nyere erkendelser indgår ikke i vurderingerne.
Muslingefiskeriet på den danske side af Flensborg Fjord foregår på lovlig vis. Licens udstedes på grundlag af »Muslingepolitikken af 2012«. Nyere erkendelser indgår ikke i vurderingerne.

Flensborg. Mens fiskeriet efter blåmuslinger på den tyske side af Flensborg Fjord er indstillet, fortsætter det ufortrødent på den danske side af Flensborg Fjord. Det vækker harme ikke kun i Tyskland, men ifølge Fiskeristyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet i København foregår fiskeriet inden for lovens rammer. Ifølge chefkonsulent i Fiskeristyrelsen, Anna Christine Rasch, forholder myndighederne sig til »Muslingepolitikken af 2012«, når der udstedes licens til fiskeriet.

Muslingepolitikken er baseret på vurderinger, som forskere hos DTU Aqua i sin tid er nået frem til, og som siger, at muslingefiskeri er bæredygtigt, hvis det foregår i en begrænset del af et bestemt område, og når der på samme areal kun fiskes med flere års mellemrum. På den baggrund foretager kutteren »Frigg« sig ikke noget ulovligt, når den nu i flere dage har været ude med muslingeskraberen omkring Okseøerne.

Dykkere har i de seneste år kunnet dokumentere, at havbunden omkring muslingebankerne efter høsten er helt ødelagt og ikke som forventet genoprettet efter nogle år. Disse erkendelser indgår endnu ikke i vurderingerne på den danske side. Ifølge Anna Christine Rasch benytter »Frigg« sig dog af udstyr, der kun minimalt skader havbunden.

At »Frigg«, der sejler for firmaet Snaptun Muslinger ApS i Juelsminde, igen er dukket op i Flensborg Fjord, har fået alarmklokkerne til at ringe hos miljøorganisationerne nord og syd for grænsen.

– En ekspertudtalelse siger, at muslingebanker genopstår i løbet af fire år. Det ville også være tilfældet, hvis Flensborg Fjord var i balance. Det er den bare ikke, og dykkernes fotografier beviser, at der er et problem, siger Dagmar Struß fra Naturschutzbund (Nabu).

Hun organiserer ellers Nabus marsvin-ekskursioner, og forekomsten af marsvin er ifølge hende en god indikator for, hvor godt – eller skidt – det står til med fjordens miljø.

– Muslingebanker er jo naturlige rev, hvor ikke kun muslinger holder til. De er hjemsted for snegle og mange andre dyr, og små fisk bruger dem som skjul. Samtidig kan vi konstatere, at marsvin gerne opholder sig i nærheden af muslingebanker, hvor de finder føde. For der er mange fisk i nærheden af bankerne. De nu ødelagte muslingebanker har netop været steder, hvor vi i fjor har set rigtig mange marsvin, siger Dagmar Struß.

– Muslingerne er også vigtige for at holde eutrofieringen ned, idet de filtrerer gødning ud af havvandet og hjælper således med til at forhindre, at hele systemet kollapser. Hvad en død fjord ville betyde for turismen, kan man godt forestille sig. Hvad det så ville koste at genoprette systemet, kan man kun gisne om – hvis det overhovedet kan lade sig gøre, siger hun.

Bekymringerne deles af Aabenraa-afdelingen under Danmarks Naturfredningsforening (DN).

– Flensborg Fjord har det hårdt i forvejen, og i fjor var der kæmpe iltsvind i fjorden, siger formand Lorens Bo Nielsen. Det er muslingerne ellers med til at forhindre, mener han.

kommentar
deling del

Skriv et svar