Single Daily
af

Nanna Sarauw

Dansk medvind syd for grænsen

Den danske vindmølleindustris eksport går, på trods af et fald i 2015, stadig strygende. Ifølge udenrigsministeriets eksportoversigt er eksporten faldet fra 1,065 milliarder kroner i 2015 til 1,035 milliarder kroner i 2016. Hvorimod tal fra vindmølleindustriens branchestatistik fortæller, at vindmølleeksporten steg fra cirka 48 milliarder kroner i 2015 til 56 milliarder kroner i 2016.
Den danske vindmølleindustris eksport går, på trods af et fald i 2015, stadig strygende. Ifølge udenrigsministeriets eksportoversigt er eksporten faldet fra 1,065 milliarder kroner i 2015 til 1,035 milliarder kroner i 2016. Hvorimod tal fra vindmølleindustriens branchestatistik fortæller, at vindmølleeksporten steg fra cirka 48 milliarder kroner i 2015 til 56 milliarder kroner i 2016.

Tyskland er Danmarks største samhandelspartner. Danmark eksporterede for 148 milliarder kroner til Tyskland i 2016 – svarende til 14,2 procent af den samlede eksport. Ifølge tal fra vindmølleindustrien aftager Tyskland cirka en tredjedel af den samlede danske vindeksport. Tyskland er et vigtigt, for ikke at sige det vigtigeste, eksportland for vindenergisektoren i Danmark. Landet aftager 31 procent af det, den danske vindmøllebranche eksporterer, svarende til cirka 14 milliarder kroner.

Det falder godt i tråd med regeringens holdning, og måske derfor er der afsat cirka ti millioner kroner i 2017-2019 til en eksportordning på energiområdet, der skal styrke eksporten af danske energiløsninger til udlandet – blandt andet med fokus på at øge eksporten af danske energiløsninger til især USA, Tyskland og Storbritannien. De er de tre vigtigste markeder for eksport af dansk energiteknologi. Indsatsen skal blandt andet tilvejebringe en platform for bredt samarbejde mellem myndigheder og energibranchen om eksport af dansk energiteknologi. Det, samtidig med at Danmarks nabo mod syd er godt i gang med sin grønne omstilling, medfører, at der er lagt en god bund for, at vindindustrien kan øge væksten yderligere, hvis der satses på det tyske marked.

Markus Adrian, der netop er tiltrådt som eksportrådgiver for vindenergi på handelskonsulatet i Hamborg, siger:

– Det tyske vindmarked er vokset kontinuerligt de seneste år og er nu et stabilt og innovativt marked.

Reiner Perau, adminstrende direktør for det dansk-tyske handelskammer tilføjer:

– Det gør Danmark til et attraktivt eksportland for vindindustrien, at to af verdens største producenter er til stede, og der er et stærkt netværk af underleverandører. Der er skabt en vindklynge, der ikke findes magen til andre steder, og derfor kan Danmark levere den kvalitet, de innovative løsninger og den pris, der efterspørges i Tyskland, siger Reiner Perau.

– Sammenlignet med andre spillere på det tyske marked har danske virksomheder en stor fordel, siger Markus Adrian og tilføjer:

– Danskerne har været på det tyske marked længe, og de er fortsat meget aktive.

Satsning på vedvarende energi i Tyskland

Den tyske forbundsregering har en storstilet plan for at satse på flere alternative energikilder. (Energiwende). Altså en plan for en komplet omstilling af den tyske elforsyning fra dens nuværende blanding af fossile brændstoffer og kernekraft til en af de mindst forurenende og mest energibesparende energiforsyninger i verden. På det tyske miljøministeriums hjemmeside kan man blandt andet læse, at en af søjlerne er udbygning af den vedvarende energi som alternativ til kernekraft. Målet er, at 40 procent af energiforsyningen skal stamme fra vedvarende energi i 2025 og stige til 60 procent i 2035. I skrivende stund stammer 33 procent af energien fra vedvarende energi.

Denne gennemgribende omstilling til grøn energi har budt på et væld af muligheder for danske virksomheder på det tyske marked, men kurven ser ud til at flade lidt ud ifølge Reiner Perau, administrende direktør for det dansk-tyske handelskammer, fordi markedet for nybygning af vindmøller på land er ved at være mættet.

Syd for den danske grænse er det gået stærkt i de seneste år, fordi regeringen i Berlin har satset benhårdt på den grønne omstilling. Der har været tryk på opstillingen af møller, og der er sat langt flere op, end myndighederne forventede, fortæller Reiner Perau. Han mener dog, at der stadig er et stort marked i Tyskland for danske vindeksportører.

I Danmark udgør vindenergien cirka 40 procent af elforbruget, og det kan være en af forklaringerne på, at vindmølleindustrien har så godt fat i det tyske marked. Det skal nok også tilskrives den førende rolle, Danmark har inden for vindenergisektoren.

– I dag har Tyskland opnået stærke kompetencer på vindområdet, siger Markus Adrian.

Den tyske vindmølleindustri eksporterer for omkring 300 milliarder kroner.

Markus Adrian uddyber:

– Det tyske vindmarked beror på eksport, og 70 procent bliver eksporteret. Derfor har man i Tyskland brug for stabile, troværdige og leverandører, man skal stole på. Og det er her, at de danske virksomheder kommer ind i billedet, siger han.

– Selv om Tyskland er kommet rigtig godt med, så har den danske vindmølleindusrti et forspring, siger Reiner Perau og tilføjer:

– Danskerne var nogle af de første til at udbygge vindsektoren. Derfor har de er helt unik know-how, som gør det helt naturligt for Tyskland at importere fra Danmark.

Markus Adrian, eksportrådgiver, mener, at selv om Tyskland på nuværende tidspunkt er godt dækket ind med vindmøller, er der stadig plads til flere.

– Heldigvis skal de mange møller i Tyskland serviceres og vedligeholdes. Det gør, at der er et stort marked for de danske underleverandører og firmaer, der har solide og innovative løsninger for opgradering af møller, siger han.

Søren Rasmussen er general manger i Danish Wind Export Association, en brancheorganisation, som blandt andet hjælper danske vindenergivirksomheder ind på det tyske marked. Han siger:

– Det er et vigtigt marked, dels fordi der bliver stadig sat nye møller op på land, og dels fordi der står rigtig mange møller af både nyere og ældre dato, som trænger til software-opdateringer eller udskiftning af mekanikken, siger han.

Ifølge Reiner Perau, administrerende direktør for det dansk-tyske handelskammer, er udfordringen i Tyskland, at vindenergien bliver produceret i nord, mens behovet for el er størst i syd. (Foto: Lars Salomonsen)

Ifølge Reiner Perau, administrerende direktør for det dansk-tyske handelskammer, er udfordringen i Tyskland, at vindenergien bliver produceret i nord, mens behovet for el er størst i syd. (Foto: Lars Salomonsen)

Godt forhold

At Danmark og Slesvig-Holsten har et meget tæt samarbejde om vindenergien, kan tilskrives geografien, en fælles historie og en mere eller mindre ens forretningskultur. Begge lande har meget vind, grænser op til Nordsøen og er temmelig flade.

Hvis Danmark skal spille en større rolle både længere sydpå og erobre en større andel på det tyske vindmarked, vil det være en god ide, at de danske virksomheder byder ind, når det gælder udbygning af det tyske elnet, mener Peter Alexandersen, presseansvarlig for Dansk Vindmølleindustri.

Ifølge Reiner Perau fra det dansk-tyske handelskammer er udfordringen i Tyskland, at vindenergien bliver produceret i nord, mens behovet for el er størst i syd. Det er også i Sydtyskland, at mange af de atomkraftværker, som skal udfases, ligger, og derfor er behovet for grøn energi i Sydtyskland stort.

Inden for distribution af el er Danmark også ret langt fremme. Ifølge Dansk Vindmølleindustri kan alle danskeres strømbehov dækkes af vindenergi, når det blæser meget. Det er muligt, fordi elnetværket er godt og veludbygget. Til tider, når der er rigtig smæk på vinden, overproducerer de danske vindmøller strøm. Når det sker, spiller det gode naboskab til Slesvig-Hosten ind, som Reiner Perau siger.

– Så arbejder begge lande med at finde de samme løsninger i udbygningen og udveksling af strøm de to lande imellem, hvilket åbner døren for et godt samarbejde, der kan gå begge veje i forhold til at finde de fælles bedste løsninger, siger han.

Det betyder at danskerne også kan eksportere vindenergi sydpå, og ifølge dansk vindmølleindustri vil et tættere samarbejde og en udbygning at elnettet også betyde, at danske vindenergivirksomheder vil kunne eksportere mere – både vedligeholdelsesopgaver og dele til udbygning af nettet syd for Hamborg.

Markus Adrian, eksportrådgiver på vindindustriområdet, supplerer:

– Slesvig-Holsten er forgangsland i den tyske vindindustri. Inden for egne grænser er Slesvig-Holsten det største marked for vindmøller. Det nære forhold til Danmark er også en grund til, at Slesvig-Holsten er så langt fremme på vindenergiområdet.

Fremtiden byder på et havvindmølle-eventyr

På land er vindmølleparken i Tyskland mere eller mindre udbygget, og det boom, der har været i eksporten af nye vindmøller, er ved at flade ud. Ifølge både Markus Adrian og Søren Rasmussen er der som sagt gode muligheder for at øge eksporten til Tyskland, når det gælder vedligeholdelse af den store vindmøllepark. Et andet område, som ifølge vindmølleindstrien er yderst interessant, er offshore – altså produktion af havvindmølleparker.

– Offshore får en større og større betydning i Slesvig-Holsten, som er et centrum, når man taler om vindindustri og her har de store tyske firmaer deres udgangspunkt, siger Markus Adrian.

Havvindmølleparker er et område, som de danske virksomheder allerede er gode til, men også det er et område, der er meget interessant syd for grænsen.

Ifølge Markus Adrian er der potientiale til at forøge den danske eksport at knowhow til Tyskland.

kommentar
deling del

Skriv et svar