Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Dansk dobbeltmoral

Det er da en god nyhed, at så mange fastholder en kærlighed til Danmark på trods af afstanden.
Jørgen Møllekær

Uha uha. Antallet af udlændinge, der køber danske sommerhuse er stigende. Danmarks Radio bragte mandag denne »nyhed«. Underforstået, her er der virkelig tale om et samfundsproblem.

Danmark har en lov fra 1959 og en deraf følgende undtagelse i EU, der forhindrer udlændinge i at have samme muligheder som danske borgere for at købe ejendomme i udlandet. Hvad angår tyskeres eller nordmænds køb af danske sommerhuse, er der en lillebitte kattelem. Man kan søge om dispensation, såfremt man kan dokumentere en særlig tilknytning. Det har blandt andet gjort det muligt for personer fra vores eget mindretal, trods det tyske pas, at få lov til at hejse Dannebrog i ens egen sommerhushave nord for grænsen. Det trækker nemlig op i vurderingen, hvis man mestrer det danske sprog. Øvrige tyske statsborgere, der har fået dispensation, har eksempelvis kunnet dokumentere, at de gennem årtier har holdt ferie i det samme sommerhusområde. Kriteriet er, at man skal have holdt ferie i Danmark i mindst 25 år for at kunne opnå dispensation. Ligesom mange nordmænd ofte kan henvise til aktive danske familierelationer. Det er altså ikke nok at henvise til, at man engang før krigen havde en moster Anna i Lemvig. Alle de opstillede kriterier handler altså om, at man dokumenterbart har et særligt tæt og aktivt forhold, en særlig ømhed – om man vil – for at komme i Danmark.

Og antallet af disse personer er altså stigende. Det er da en god nyhed, at vi uden for Danmark har så mange mennesker, der på trods af den daglige afstand har et langvarigt og et fastholdt kærlighedsforhold til Danmark. Men når man så nærlæser tallene, er det jo ikke, fordi der er fare for, at sommerhusområderne er ved at blive overtaget af disse særlige købere. Der findes omtrent 200.000 sommerhuse i Danmark.

I perioden fra 2007 til 2018 er der i alt givet 2238 tilladelser til udenlandske statsborgere om at erhverve en såkaldt sekundærbolig. Men ja, tallene er stigende. Fra 54 i 2007 til 374 i 2018. En syvdobling på ti år med andre ord. Det lyder selvsagt voldsomt. Man kunne også vende den om: Et sted mellem 98 og 99 procent af de danske sommerhuse er fortsat på indenrigs-danske hænder. Ikke just noget stort samfundsproblem. På den baggrund er det påfaldende, at denne historie med jævnlige mellemrum dyrkes i den offentlige debat i Danmark. Mon ikke der er væsentligt flere end 2238 danskere, der har købt feriebolig i udlandet i samme tidsrum?

kommentar
deling del

Skriv et svar