Single Daily
af

Niels Ole Krogh

Cykelfærge får vand 
under kølen til næste år

Efter et årtis forgæves forsøg tyder alt nu på, at turister og lokale kan tage cyklen med over Flensborg Fjord fra Brunsnæs til Langballeå. En lille løsning skal bane vej for den store med solarfærge.
Efter et årtis forgæves forsøg tyder alt nu på, at turister og lokale kan tage cyklen med over Flensborg Fjord fra Brunsnæs til Langballeå. En lille løsning skal bane vej for den store med solarfærge.

Efter et årtis roning på stedet ser det nu ud til, at den meget omtalte cykelfærge mellem Brunsnæs på Broagerland og Langballe (Langballig) på den tyske side af Flensborg Fjord bliver til noget.

– Vi har alting på plads. Færgen kommer til at sejle fire uger fra sidst i juni næste år. Dermed vil vi høste de nødvendige erfaringer, som vi får brug for i næste fase, hvor vi søger sponsorer til at investere i en solarfærge og anlæg for i alt seks millioner kroner, siger primus motor Gerhard Jacobsen.

Han er bestyrelsesmedlem i det projektansvarlige Brunsnæs-Iller-Busholm Landsbylaug, der omfatter alle tre små landsbyer på Broagerland. Projektet har lejet cykelfærgen M/S Elephanten, Hadsund, i to år. Den kommer til at sejle fra Egernsund over Marinaminde til Brunsnæs, hvorfra den sætter over til Langballeå.

Gerhard Jacobsen er ikke en mand, der affinder sig med sniksnak. Han har stillet sig i spidsen for, at turister og lokale kan sejle med M/S Elephanten mellem Brunsnæs og Langballeå. Cykelfærgen vil også genoplive »æ spritter« og en dag om ugen sejle til Flensborg.
(Foto: Tim Riediger)

Den store udgave

– Vi håber og tror på, at de første to års erfaringer vil vise, at der er stort behov for cykelfærgen. Den vil gavne den grænseoverskridende turisme og glæde mange lokale. Om torsdagen vil vi modsat ugens andre dage kun have en tidlig og sen afgang. Det skal skabe plads til den nostalgiske tur »æ spritter« fra Brunsnæs til Flensborg, der skal minde os om de glade dage, da der var masser af spritruter på Flensborg Fjord, siger Gerhard Jacobsen. Langballe Kommune havde i første omgang afvist projektet med henvisning til, at en almindelig passagerfærge med hjemsted i kommunens havn i Langballeå ikke skulle have konkurrence.

– Men nu er man meget positivt stemt. Det har jeg fra borgmester Kurt Brodersens egen mund, siger Gerhard Jacobsen.

Prisen for at få en tur med cykelfærgen er foreløbig sat til 149 kroner pr. passager plus 20 kroner for cyklen. Lidt billigere bliver det, hvis man blot tager den korte tur fra Brunsnæs til Langballeå.

– Da vi henvender os til turister, anser vi det for at være en realistisk pris. Elephanten må på grund af de internationale regler kun tage 12 passagerer med over grænsen, siger Gerhard Jacobsen.

Lægger fra land

Projektet råder over en sum på 120.000 kroner, indsamlet fra sponsorer og støttearrangementer.

– Det er nok til, at vi kan lægge fra land, og vi forventer at have en lige så stor sum, når første sæson er gennemført næste år, siger ildsjælen.

Det er flensborgeren Henrik Vester­gaard, der i sin tid fostrede i­deen til cykelfærgen. Ikke mindst danske myndigheder stillede sig i flere i år i vejen for en realisering. Siden kom problemer med finansieringen til blandt andet dyre havneanlæg og naturfredning i vejen. Nu er vejen banet for en lille udgave, der måske kan give vind i sejlene for den store løsning om to år.

kommentar
deling del

Skriv et svar