Single Daily
af

Kasper Skovse

Christianslyst-løfte koster Skoleforeningen dyrt

Afslaget før jul var kort og kontant. Sydslesvigudvalget ønsker ikke at dække lejrskolen og kursuscentret Christianslysts underskud på 135.000 euro. Nu skal Skoleforeningen, der overtog stedet per 1. januar 2020, til lommerne.
Afslaget før jul var kort og kontant. Sydslesvigudvalget ønsker ikke at dække lejrskolen og kursuscentret Christianslysts underskud på 135.000 euro. Nu skal Skoleforeningen, der overtog stedet per 1. januar 2020, til lommerne.

Sønderbrarup. – Vi har sagt, at vi vil overtage og drive stedet, og det løfte holder vi. Så selvfølgelig betaler vi underskuddet, siger direktør for Skoleforeningen Lars Kofoed-Jensen om Christianslyst, også kendt som Sydslesvigs Gæsteværelse.

Skoleforeningen overtog den 1. januar lejrskolen og kursuscentret Christianslyst efter aftale med mindretallets andre store organisationer, men aftalen indebar ikke løfter om økonomisk støtte fra de andre organisationer. Heller ikke selv om der er bred enighed om behovet for et fælles sted, der kan tilbyde overnatninger til grupper udefra. Skoleforeningen skal nu dække et driftsunderskud på 135.000 euro, efter at Sydslesvigudvalget har sagt nej.

– Mindretallet har brug for et overnatningssted, og vi har påtaget os opgaven og vil gøre, hvad vi kan for at løfte den. Vi søger selvfølgelig om støtte igen, for Christianslyst har et moderniseringsbehov, som vi ikke kan løfte uden støtte, men vi starter med uformelle henvendelser, siger Lars Kofoed-Jensen. Ud over det eksisterende driftsunderskud anslås det, at der er behov for 3,5 millioner euro, hvis Christianslyst skal moderniseres fuldt ud.

Det er ikke første gang, Christianslyst kører med underskud. Allerede i 2016 meldte SdU ud, at organisationen efter flere år med underskud på driften af Christianslyst ikke længere så sig i stand til at fortsætte driften. Siden har SdU, Grænseforeningen og Skoleforeningen forsøgt at opnå støtte til driften i mindretallets Samråd, mens Grænseforeningen og Skoleforeningen begge har bidraget økonomisk til driften.

Grænseforeningen har i forbindelse med Skoleforeningens overtagelse af Christianslyst stillet en fem års garantisum på i alt en million kroner, der er øremærket uventet store tilskudsbehov og dækning af uventede store vedligeholdelsesopgaver.

– Tanken er, at de sydslesvigske organisationer skal drive Christianslyst. Vi har før bidraget med støtte til Christianslyst. Hensigten var, at vi hjalp til i situationen, hvor det var uklart, hvem der fremover stod for driften, siger Jens Andresen, formand for Grænseforeningen.

Nu er ejerskabet fastslået, så Grænseforeningen ønsker ikke længere at bidrage for driften. Foreningen fastslår dog, at Christianslyst fortsat er af stor betydning som gæsteværelse i Sydslesvig.

Nye ejere og ny ledelse skaber ofte mulighed for ny dynamik, og Skoleforeningen og det eksisterende personale vil nu bruge 2020 på at modernisere forretningsgange og finde nye måder at bruge Christianslyst på, så driften kommer til at løbe rundt økonomisk.

kommentar
deling del

Skriv et svar