Single Daily
af

Jens Nygaard

Christianslyst: Forlængelse på plads om få uger

Forskellige organisationer i gang med at give tilsagn om tilskud, så det kriseramte kursuscenter kan bevares til udgangen af 2020.
Forskellige organisationer i gang med at give tilsagn om tilskud, så det kriseramte kursuscenter kan bevares til udgangen af 2020.

Alt tyder nu på, at det kriseramte kursuscenter Christianslyst også vil kunne eksistere ud over 2017 og 2018, som der allerede er givet tilsagn om underskuds-støtte til.

– Driften i 2019 og 2020 skal også sikres, og det er helt sikkert, at der også i disse år vil være tale om et tilskudsbehov, sagde formanden for Det Sydslesvigske Samråd, Christian Jürgensen, da der lørdag var Sydslesvig-konference på Jaruplund Højskole. Jürgensen repræsenterer det sydslesvigske biblioteksvæsen i Samrådet, og han er valgt som formand i en to-årig periode.

På det seneste møde i Samrådet blev det besluttet at forsøge at sikre kursuscentrets levetid i yderligere to år. Forudsætningen er, at alle de sydslesviske organisationer bidrager til finansieringen.

– Meget tyder nu på, at vi når frem til en løsning inden for de næste to uger, sagde Christian Jürgensen.

Centret er sat til salg, og for tiden er der tale om en forhandlingspris på 2,75 millioner euro – men foreløbig har der ikke været seriøse interessenter. Hvis de mange overnatningspladser i nærheden af Sønderbrarup ikke sikres, befrygtes det, at der vil opstå mangel på overnatning til de danske gæster, som på en eller anden måde besøger det danske mindretal.

Christian Jürgensen bebudede også, at Samrådet vil tage initiativ til en ny arbejdsgruppe ud over det såkaldte Gæsteværelsesudvalg, der for tiden gransker, hvad der kunne være af overnatnings-muligheder, hvis Christianslyst ikke længere står til rådighed.

– Planen er, at en sådan arbejdsgruppe skal se længere ud i fremtiden og komme med bud på, hvad der kan gøres. Måske kan der købes et nyt og mere centralt liggende kursuscenter, eller måske kan der blive bygget noget nyt, sagde Christian Jürgensen.

Der er berammet et fremskudt samrådsmøde den 20. marts, og inden da skulle de forskellige organkisationer gerne have meldt tilbage om støtten i årene 2019 og 2020. Jürgensens beretning om aktiviteterne i Samrådet dannede starten på Sydslesvig-konference, som lidt over 100 mennesker deltog i. Fra flere sider blev det noteret, at der var langt imellem de menige sydslesvigere, der også er indbudt til at give deres besyv med.

Alligevel udviklede der sig en livlig debat med mange forslag.

kommentar
deling del

Skriv et svar