Single Daily
af

Marc Reese

CDU: Udenrigsministerium må ind i sagen om vildsvinehegnet i Kollund

CDU i Flensborg vil forhindre vildsvinehegnet i Kollund Skov. Partiet har udarbejdet udkast til et forslag, som går ud på at få det tyske udenrigsministerium med ind i sagen og få en linjeføring udenom skoven.
CDU i Flensborg vil forhindre vildsvinehegnet i Kollund Skov. Partiet har udarbejdet udkast til et forslag, som går ud på at få det tyske udenrigsministerium med ind i sagen og få en linjeføring udenom skoven.

CDU i Flensborg vil ikke bøje sig i sagen om vildsvinhegnet i Kollund Skov. Byrådsgruppen har udarbejdet et udkast til et forslag op til hovedudvalgsmødet tirsdag den 30. april, som går ud på, at forvaltningen bliver bedt om at protestere over bygningen af et hegn i Kollund Skov. Der skal ifølge CDU-forslaget optages forhandlinger med det ansvarlige danske ministerium om få ændret forløbet af vildsvinehegnet, så det vil forløber udenom skoven. Samtidig skal det tyske udenrigsministerium anmodes om hjælp i sagen, mener de lokale CDUere.

– I første omgang er det et forslag til, hvordan vi kommer videre. Jeg har været med ud og se på stedet for hegnsopsætninger, og med de foreliggende informationer har jeg fået indtryk af, at naturen og skoven som rekreativt område ikke bliver skånet, tværtimod, siger CDUs gruppeformand Arne Rüstemeier.

I forklaringen henvises der blandt andet til, at de planlagte pæle og betonfundamenter er et indgreb i naturen.

»Ligesom i Tøndermarsken, hvor planlægningen af hegnanlægget går uden om naturparken, bør der også i Kollund Skov bygges udenom det sammenhængende naturlandskab«, skriver CDU i forslaget.

Som bekendt er Danmark i gang med at opføre et vildsvinhegn langs den dansk-tyske grænse. Vildsvinhegnet ved Kollund Skov er planlagt til at skulle etableres i år. Flensborg Kommune er den tidligere ejer af Kollund Skov, og da kommunen afhændede skoven, blev der indført servitutter, som forbyder byggeri af enhver art i Kollund Skov.

Det danske miljøministerium mener, at en ekspropriation, hvor en offentlig myndighed overtager privat ejendom, sætter alle andre regler ud af spillet. Derfor fortsætter diskussionen.

Sagen er så stor, at CDU vil have det tyske udenrigsministerium ind i den.

– Det drejer sig om et juridisk anliggende mellem et dansk ministerium og Flensborg Kommune. Men rent faktisk er det et anliggende mellem Danmark og forbundsrepublikken – og ikke Flensborg. Og da det handler om juridiske synspunkter, så er det vigtigt at tage dem med på råd, som har kendskab og erfaring med det. I dette tilfælde er det udenrigsministeriet, siger Arne Rüstemeier.

CDUs gruppeformand er stærkt utilfreds med forløbet og kommunikationen omkring vildsvinehegnet.

– Årsagen til, at jeg er så irriteret, er, at vi har rettigheder i denne skov. Og hvis man vil tage dem fra os, og hvis det er muligt, idet der er tale om ekspropriation, så bør vi blive informeret. Det er ikke sket officielt i det her tilfælde, og det synes jeg er mærkeligt. Det undrer mig, at det ikke er sket, siger Arne Rüstemeier.

– Efterhånden er dialogen kommet i gang, og der blev sagt undskyld og begrundet med, at der i første omgang blev taget kontakt med Slesvig-Flensborg Amt. Men de danske myndigheder burde have vidst, at der findes en Grundbucheintrag (tingbog), så vi i det mindste skulle være officielt informeret, fortsætter han.

Arne Rüstemeier siger rent ud, hvad han generelt mener om opførelse af dette hegn.

– Det er knald i låget. Jeg tror ikke, at det ønskede formål med vildsvinehegnet bliver opnået, og det er et komplet forkert signal. Det er en synlig grænse. Før var der kun en slagbom, nu skal der være et hegn. Det har intet at gøre med Europa længere, siger Arne Rüstemeier.

CDU har sendt forslaget ud til de andre byrådsgrupper, som har mulighed for, at udkastet bliver til et fælles forslag på mødet tirsdag eftermiddag.

kommentar
deling del

Skriv et svar