Single Daily
af

Niels Ole Krogh

CDU ønsker penge fra delstaten til ny kedel i Flensborg

CDU i Flensborg mener ikke, at byen skal stå alene med at mellemfinansiere det store kapitalbehov til en ny gasfyret kedel i byens kraftværk. Partiet 
Flensburg Wählen kritiserer, at muligheden for at spare energi ikke udnyttes fuldt ud.
CDU i Flensborg mener ikke, at byen skal stå alene med at mellemfinansiere det store kapitalbehov til en ny gasfyret kedel i byens kraftværk. Partiet 
Flensburg Wählen kritiserer, at muligheden for at spare energi ikke udnyttes fuldt ud.

Overborgmester Simone Lange (SPD) omtaler kapitalbehovet fra Flensborg Kommune til datterselskabet Flensburger Stadtwerke til en ny gasfyret kedel som maksimalt 20 millioner euro. Kedlen koster 70 millioner euro, og de 63 millioner vil kunne hentes i statstilskud. Men de penge falder først, efter at kedlen begynder at producere energi fra årsskiftet 2023. Indtil da er der behov for en mellemfinansiering.

– Der er brug for penge fra Kiel-regeringen for at kunne håndtere den store investering. Derfor har jeg taget kontakt til en statssekretær i delstaten. Beslutningen om at investere i den ny gaskedel er et kæmpeskridt frem mod CO2-neutralitet i 2050, skriver Arne Rüstemeier, CDU’s gruppeformand i byrådet.

Alt for høj temperatur

Samtidig ærgrer partiet Flensburg Wählen sig over, at »der blev set stort på borgernes interesser«, da byrådet under den lukkede del af mødet i sidste uge vedtog sin andel af det store projekt.

– Desværre greb byrådet ikke ind, så det kunne undgås, at byens borgere ikke bliver præsenteret for unødvendigt høje prisstigninger. Mens det i Danmark i sammenlignelige fjernvarmeværker er normalt med en udgangstemperatur på 60 grader, er den i Flensborg 120 grader. Det betyder et enormt ekstra forbrug af brændstof, som der kun er borgerne til at betale. Det er langt fra tilstrækkeligt først at gå i gang med forsøg på at sænke temperaturen i 2024, hedder det i en meddelelse fra partiet. Det peger også på, at Stadtwerke bør søge statsstøtte til etablering af et modtagesystem for gas, en såkaldt LNG-terminal. Der skal nedlægges cirka 100 stillinger, når gassen afløser kulkraft. De kan erstattes af anlægsarbejde og drift af terminalen, påpeger Flensburg Wählen.

Fem år tidligere

CDU gør opmærksom på, at byen fem år tidligere end planlagt investerer i kedlen. Det betyder en besparelse på 340.000 tons CO2. Det svarer rundt regnet til halvdelen af flensborgernes CO2-udslip på et år.

Stadtwerke har mere eller mindre været tvunget til at fremrykke neddroslingen af kul til fordel for gas. Staten udfaser de store tilskud, så det er med at investere, mens tid er.

Når Flensborg Kommune, der er moderselskab for Stadtwerke, enstemmigt har sagt ja til kedel nummer 13, skyldes det også, at investeringen forventes at sikre byen en høj indtægt. Byens værker afleverer i gode år et millionbeløb til byen.

kommentar
deling del

Skriv et svar