Single Daily
af

Lennart Adam

CDU i Flensborg vil give danske skoler fast støtte

For at spare de danske skoler at skulle bede om økonomisk støtte fra gang til gang opfordrer Gabriele Stappert (CDU) forvaltningen til at overveje, hvordan Skoleforeningen bedre kan støttes.
For at spare de danske skoler at skulle bede om økonomisk støtte fra gang til gang opfordrer Gabriele Stappert (CDU) forvaltningen til at overveje, hvordan Skoleforeningen bedre kan støttes.

Da politikerne i kultur- og uddannelsesudvalget mødtes onsdag, faldt mødets nok vigtigste beslutning for de danske skoler sådan lidt som en sidebemærkning.

– Vi overvejer hver gang, i hvilket omfang vi skal imødekomme de danske skoler. Og det svarer egentlig lidt til, at skolerne hver gang skal komme med et bønskrift. Det synes vi ikke er passende. Derfor kunne vi ønske os, at forvaltningen udvikler et system, der gør det muligt, at de danske skoler ikke hver gang skal bede om penge, sagde Gabriele Stappert (CDU), formand for kommunens kultur- og uddannelsesudvalg, til økonomidirektør Henning Brüggemann, der også deltog i udvalgsmødet.

Baggrunden for udtalelsen var Sydslesvigsk Vælgerforenings (SSW) ansøgning om et investeringstilskud til Dansk Skoleforening for Sydslesvig, som for 2019 og 2020 foreslås forhøjet til 141.900 euro pr. år. Ansøgningen blev godkendt af udvalget. Indtil da havde man kalkuleret med 41.900 euro.

De forhøjede tilskud skal anvendes til den planlagte renovering af Gustav Johannsen-Skolen, der forventes at koste 2,9 millioner euro.

Desuden får Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) et tilskud på 30.000 euro til fornyelsen af to tennisbaner i Idrætsparken. Begge ansøgninger blev godkendt.

– Det er jo en kendt sag, at vedligeholdelsen af de offentlige skoler også er en del af Flensborg Kommunes offentlige opgaver. De danske skoler er ganske vist juridisk set privatskoler, men de fungerer som offentlige skoler. Deres elever udgør cirka 18 procent. Det gør kommunen medansvarlig for dem. Men indtil i dag har tilskuddet kun været på 42.000 euro til de danske skoler, erklærede Tjark Jessen fra SSW.

De problemer ville et nyt støttesystem kunne gøre noget ved. Derfor skal forvaltningen først afklare, hvilke beløb de danske skoler modtager, både fra kommunen og delstaten, for derefter at kunne fastlægge en fast andel af støttemidlerne, som Skoleforeningen kan have krav på.

– På den måde er de danske skoler ikke altid tvunget til at komme og bede om hjælp, siger udvalgsformanden.

Gabriele Stappert har selv en datter, der går på Jens Jessen-Skolen.

kommentar
deling del

Skriv et svar