Single Daily
af

Lennart Adam

Byrådet nægtede at diskutere fælles udtalelse for abort

Et forslag fra SPD, De Grønne og Linke om med kort frist at sætte en debat om en fælles udtalelse til fordel for svangerskabsafbrydelser på Flensborgs kommende centralsygehus på dagsordenen, blev afvist.
Et forslag fra SPD, De Grønne og Linke om med kort frist at sætte en debat om en fælles udtalelse til fordel for svangerskabsafbrydelser på Flensborgs kommende centralsygehus på dagsordenen, blev afvist.

Egentlig skulle byrådet på sit møde torsdag drøfte de to hospitalsorganisationer Diako og Maltesers beslutning om ikke at gennemføre svangerskabsafbrydelser på det kommende sygehus. Men de øvrige partiers grupper nægtede at sætte forslaget fra SPD, De Grønne og Linke på dagsordenen som en hastesag (Dringlichkeit).

Den beslutning har De Grønne ingen forståelse for.

– Diskussionen i byrådet ville have været en stor chance for at leve op til mange tusinde menneskers forventninger, mennesker der ønsker, at der sendes et klart budskab til de to sygehusledelser. Byrådet kan da ikke nægte at føre en så basal diskussion, siger De Grønnes gruppeformand Ellen Kittel ærgerligt. 3000 mennesker har allerede nu støttet kravet online.

CDUs rådsherre Arne Rüstemeier understregede imidlertid, at de juridiske retningslinier for at optage nye punkter på dagsordenen med kort varsel (Dringlichkeit) ikke kunne gælde i dette tilfælde.

I Sydslesvigsk Vælgerforenings (SSW) byrådsgruppe var meningerne delte.

Susanne Schäfer-Quäck, Edgar Möller, Glenn Dierking og Siegmund Pfingsten var imod at optage punktet på dagsordenen, mens Daniel Dürkop, Philipp Bohk og Tjark Jessen var for.

Anden holdning i landdagen

Samme dag var emnet oppe i den slesvig-holstenske landdag, og her så det helt anderledes ud. Medlemmerne af socialudvalget opfordrede socialminister Heiner Garg (FDP) til at kontakte alle parter og gennem samtaler sørge for, at svangerskabsafbrydelserne fortsat kan gennemføres.

– Vi hilser opfordringen fra landdagens socialudvalg velkommen, siger pastor Wolfgang Boten, der er direktør for Diako.

I en meddelelse udtaler Diako, at begge sygehusledelser er opmærksomme på den ekstraordinære situation, som kvinder befinder sig i, når de overvejer at få gennemført en svangerskabsafbrydelse. Derfor var temaet også blevet grundigt debateret på flere niveauer i løbet af fusionssamtalerne for det planlagte centralsygehus

Diako havde indvilget i at give afkald på indgrebene og accepteret det katolske Maltesersygehus’ holdning til at beskytte liv. Beslutningen havde Diako truffet på grundlag af det generelt lave antal svangerskabsafbrydelser i den nuværende afdeling.

»Diako forsikrer og vil arbejde for, at alle kvinder i Flensborg både nu og i fremtiden i en konfliktsituation vil blive hjulpet og efter den nødvendige rådgivning også vil kunne få gennemført en svangerskabsafbrydelse.

Vi vil sammen med Malteserne, Flensborg Kommune, delstaten, de etablerede gynækologer og rådgivningssteder, eksempelvis Pro Familia, i fællesskab søge efter en løsning på problemet«, skriver Diako i sin meddelelse.

Marret Bohn, forretningsfører for De Grønnes landdagsgruppe siger:

– Meddelelsen fra Flensborg om, at det kommende sygehus ikke vil gennemføre svangerskabsafbrydelser, var en total overraskelse. Jeg er ekstremt irriteret. Set fra vores side må det ikke blive det sidste ord i den sag. En svangerskabsafbrydelse er følelsesmæssigt et meget belastende indgreb. Vi opfordrer alle til at vende tilbage til forhandlingsbordet.

kommentar
deling del

Skriv et svar