Single Daily
af

May-Britt Petersen

Buskaos i Slesvig-Flensborg Amt: – Vi har undervurderet situationen

Siden den 1. januar står Rohde Verkehrsbetriebe for dele af bustrafikken i Slesvig-Flensborg Amt. Virksomheden har fået en dårlig start og erkender, at man har undervurderet situationen.
Siden den 1. januar står Rohde Verkehrsbetriebe for dele af bustrafikken i Slesvig-Flensborg Amt. Virksomheden har fået en dårlig start og erkender, at man har undervurderet situationen.

Ved årsskiftet har busselskabet Rohde Verkehrsbetriebe overtaget bustrafikken i dele af Slesvig-Flensborg Amt efter Verkehrsbetriebe Schleswig-Flensburg (VSF). Men det er ikke gået helt, som det skulle.

Flere Facebook-grupper er ved at koge over med klager over bustrafikken i amtet, og der bliver berettet om busser, der var meget forsinket, slet ikke kørte eller var alt for små og ikke havde plads til alle passagererne. Også de ansatte i Slesvig-Flensborg Amt har i de seneste dage modtaget flere klager fra borgere, der var utilfredse med den offentlige bustransport.

Og Rohde indrømmer da også, at de ikke har gjort det godt nok.

– Mængden af problemer har været alt for stor. Vi har ikke kunnet indfri vores ambitioner, siger direktør Elfi Lang.

Hun begrunder forsinkelserne med, at man blandt andet havde undervurderet, hvor meget tid der gik med salg af månedskort mandag morgen. Desuden indrømmer hun, at man havde kapacitetsproblemer nogle steder, fordi man ikke vidste, hvor mange passagerer der kørte med de enkelte busser. Nogle busser er derfor kørt forbi stoppesteder uden at holde, fordi der ikke var mere plads i bussen.

– Jeg kan godt forstå, at passagererne er utilfredse. Vi har simpelthen undervurderet situationen. Men vi gør alt, hvad vi kan for at løse problemerne hurtigst muligt, fastslår Elfi Lang.

Omdiskuteret emne

Bustrafikken har været et omdiskuteret emne i Slesvig-Flensborg Amt det seneste halve år. Efter at Rohde vandt licitationen over busruterne, klagede VSF mod selve proceduren, og også amtsrådspolitikerne og administrationen skændtes. Den egent-lige retssag om licitationsforløbet er endnu ikke begyndt, men i en hastesag blev det afgjort, at alt er foregået efter reglerne, så Rohde i første omgang har fået ansvaret for bustrafikken i seks måneder, indtil der bliver fældet en dom i den egentlige retssag.

Gruppeformanden for CDU i amtsrådet, Walter Behrens, mener, at det er en forkert beslutning.

– Jeg havde frygtet, at det ville give problemer, siger han.

Efter hans mening havde det været bedre, hvis VSF havde fortsat med buskørslen frem til, at der var faldet en endelig afgørelse i sagen.

– Så havde man haft en garanti for, at tingene fortsatte som hidtil. Rohde må jo frygte kun at skulle køre ruterne i et halvt år – det er en driftsøkonomisk risiko. Så de har måske kun lavet en nødplan for den første tid, mener Walter Behrens.

Kræver konsekvent handlen

Han håber nu på, at Rohde kan rette op på problemerne. Hvis ikke det sker, kræver han konsekvent handlen fra amtet.

– Rohde skal have mulighed for at løse problemerne. Kan de ikke det, må den logiske konsekvens være, at vi vender tilbage til det gamle system, fastslår amtsrådspolitikeren.

Forvaltningen i amtet påpeger, at Rohde fortjener en chance og sætter ikke spørgsmålstegn ved selskabets evne til at kunne løse opgaven. Dog vil man holde øje med, om den aftalte tjeneste også bliver løst.

– Det er jo også i vores interesse, at køreplanerne bliver overholdt, hedder det i et skriftligt svar fra administrationen.

kommentar
deling del

Skriv et svar