Single Daily
af

Holger Johannsen

Brosten er cyklisternes værste fjende

SSW har udset Nørre Gravene (Nordergraben) i Flensborg til at være testvej for nye initiativer, der skal gøre cykeltrafikken i byen mere sikker og komfortabel.
SSW har udset Nørre Gravene (Nordergraben) i Flensborg til at være testvej for nye initiativer, der skal gøre cykeltrafikken i byen mere sikker og komfortabel.

Vejen Nørre Gravene (Nordergraben) i Flensborg bliver måske snart forsøgsvej for cyklister.

Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) foreslår nemlig, at der omgående skal gøres en indsats for cyklisternes trafiksikkerhed.

– Og Nørre Gravene er med vejbanens brostensbelægning et eksemplarisk sted for at afprøve nye metoder til at gøre byen mere sikker for cyklister, forklarer SSWs gruppeformand i byrådet, Susanne Schäfer-Quäck.

Udgangspunkt for initiativet er ulykken ved hjørnet Schützenkuhle/Husumgade i Flensborg, hvor en 14-årig cyklist for syv måneder siden døde i en trafikulykke. Skoleeleven blev overset, da en lastbil ville dreje fra, og kørt over.

– Formentlig havde man kunnet forhindre den tragiske dødsulykke, hvis cykelstien havde været placeret på en anden måde, formoder SSWs gruppechef.

Hun tænker på en afspærring af cykelstien, der fører direkte hen over vejen, som vil få cyklisterne til at bruge fodgængerfeltet ved Husumgade.

– På den måde bliver cykeltrafikken mere synlig for bilisterne, siger Susanne Schäfer-Quäck.

Stenrig by

SSWeren kalder Flensborg for en »stenrig by, i bogstavelig forstand«.

– Vi har så mange brostensveje, som jo matcher meget godt med Flensborgs historiske arkitektur. Derudover er brosten vejrbestandig, de lider ikke under vejsalt om vinteren, og de er også emissionsfri. Brosten er ikke bare pæne, de er også økologisk en gevinst for Flensborg, understreger Susanne Schäfer-Quäck.

– Men for cyklisterne er brosten ikke særligt gode, og mennesker i kørestol kan næsten ikke færdes på veje med brostensbelægning, fortsætter hun.

Hun henviser til, at andre byer er gået i gang med at gøre noget ved brostensveje, så de er nemmere at have at gøre med. For eksempel fylder man fugerne mellem stenene op med fyldstof, etablerer afmærkede cykelstiger på vejene og laver målrettede hastighedskontroller på den slags veje.

Også Flensborgs cyklist-forening, AFDC, er opmærksom på udfordringen med brostensveje.

– Brosten er en af cyklisternes værste fjender, siger ADFCs lokale formand, Frithjof Bendixen.

SSW vil sørge for mere sikker cykling i Flensborg.
(Foto: Tim Riediger)

Han nævner i den forbindelse Nørregårds Ender (Norderhofenden) og Rådhusgade.

– Det ville være dejligt, hvis man kunne slibe brostenene på den måde, så det giver en jævn overflade på hele vejbanen, siger han.

– Men det ville nok blive en dyr fornøjelse at slibe brosten ned på samtlige veje i byen, medgiver cykelentusiasten.

SSWs forslag om mere sikkerhed på cykelstierne drøftes på det kommende møde i byrådets planlægningsudvalg på tirsdag.

kommentar
deling del

Skriv et svar