Single Daily
af

Jens Nygaard

Borgmestre: Outdoor-Center burde have været et fortroligt projekt

To borgmestre fra Flensborg og Hanved, slår koldt vand i blodet om et muligt nyt Outdoor-Center ved Scandinavian Park: Der er kun forundersøgelser i gang, siger de og tilføjer, at hele projektet burde have været fortroligt.
To borgmestre fra Flensborg og Hanved, slår koldt vand i blodet om et muligt nyt Outdoor-Center ved Scandinavian Park: Der er kun forundersøgelser i gang, siger de og tilføjer, at hele projektet burde have været fortroligt.

Siden det er sluppet ud, at der er planer om et stort såkaldt Outdoor-Center ved siden af Scandinavian Park i Hanved, har der været mange reaktioner – de fleste af dem negative – fra specielt Flensborg. På det seneste har Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) talt om et »tillidsbrud«, hvor Hanved er gået uden om sin store nabo.

Der er tale om et meget stort center på omkring 8500 kvadratmeter med tilbud om alt, som hører friluftsliv til.
Nu slår overborgmester Simone Lange fra Flensborg og borgmester Thomas Rasmussen fra Hanved koldt vand i blodet: – Planerne er endnu på et meget tidligt stadie, hvor det kun drejer sig om forundersøgelser, siger de.

Læs også: SSW: Naboernes Outdoor-center er et tillidsbrud

Egentlig skulle disse undersøgelser ikke have været ud til offentligheden endnu. Men det skete via byudviklingsudvalget, hvilket Simone Lange beklager.

– Det punkt skulle have været på den lukkede del, siger hun.

Overborgmester Simone Lange fra Flensborg og borgmester Thomas Rasmussen fra Hanved. Ifølge dem skulle Outdoor-Centeret have været et fortroligt projekt. Foto: Lars Salomonsen.

Overborgmester Simone Lange fra Flensborg og borgmester Thomas Rasmussen fra Hanved. Ifølge dem skulle Outdoor-Centeret have været et fortroligt projekt. Foto: Lars Salomonsen.

Baggrunden er, at der ifølge de to borgmestre er tale om en meget tidlig undersøgelse af projektet – og den slags sker altid i fortrolighed, specielt når der er tale om sensible projekter.

– Alternativt kan der være massive følgevirkninger, siger Michael Otten fra Wireg, Flensborg og regionens erhvervsselskab.
Han betoner, at der ikke er besluttet noget som helst endnu. Og han lægger vægt på, at det er et projekt, som er blevet diskuteret i det fælles selskab WEG, der tager sig af det ligeledes fælles erhvervsområde ved motorvejen. Her skete det under den lukkede del af mødet. Så der er ikke tale om en alenegang fra Hanved.

– Skildringen fra blandt andet SSW giver et forkert billede, tilføjer Simone Lange.

Hun mener, at samarbejdet i WEG fungerer godt. Og hun mener, at diverse projekter fra investorer selvfølgelig skal forundersøges – og at det skal ske i fortrolighed.

– Vi er blandt andet i gang med at få en stillingtagen fra Industri- og Handelskammeret om den mulige påvirkning af den øvrige lokale detailhandel fra et sådant center, og der er også andre undersøgelser i gang, fortæller Michael Otten.

Læs også: Planer om enormt outdoor-center slår alarm hos politikerne

Fælles for de to borgmestre er en holdning om, at man skal »se på chancer i stedet for snævert at se på sit eget«.

– Generelt set er vi voksende. I løbet af dette år er der blevet næsten 1000 flere indbyggere i Flensborg, og det betyder selvfølgelig også, at der er plads til mere detailhandel, siger Simone Lange. Hun vil gerne have »alle chancer frem«, og hun er ked af det, når nogen reagerer nærmest »refleksmæssigt« for at beskytte deres eget.- Borgerne interesserer sig ikke ret meget for byskilte og for, om noget ligger i den ene eller den anden kommune. Vi skal passe på, at vi ikke graver os ned i skyttegrave, siger Thomas Rasmussen.

Både han og Simone Lange vil i sagens natur ikke ud med, hvem den omtalte investor er, og de betoner også, at de er »lykkeligt gift i WEG«, hvor kemien er god, og der er mange fælles holdninger.

– Det er klart, at der sigtes mod kunder fra motorvejen, og måske skal der kigges nærmere på sortimentet, siger Thomas Rasmussen. Han kan se, at der hidtil har været meget fokus på, at det vil være noget, som skader Flensborgs cykelhandlere, men han mener, at man skal se bredere på det hele.

– Der er mange muligheder for udenbys kunder, siger han og får støtte fra Simone Lange, som tilføjer, at »vi ikke skal hugge noget fra hinanden«.

Det næste møde i WEG er den 23. november – med både en offentlig og en lukket del.

– Generelt tror jeg, at vi vil være færdig med forundersøgelsen om to-tre måneder, siger Thomas Rasmussen.

Det lykkedes ikke i går at få en kommentar fra SSW, som overborgmester Lange også ville informere i løbet af dagen.

kommentar
deling del

Skriv et svar