Single Daily
af

Jens Nygaard

Borgerinitiativ nu på 1,2 millioner underskrifter

Mindretallenes borgerinitiativ, Minority Safepack, er med nu 1,2 millioner underskrifter på den sikre side - også selv om nogle underskrifter kasseres. Det er kun det femte borgerinitiativ, der når så langt.
Mindretallenes borgerinitiativ, Minority Safepack, er med nu 1,2 millioner underskrifter på den sikre side - også selv om nogle underskrifter kasseres. Det er kun det femte borgerinitiativ, der når så langt.

Natten mellem tirsdag og onsdag udløb fristen for at indsamle underskrifter til mindretallenes borgerinitiativ, Minority Safepack. Men allerede tirsdag eftermiddag kunne det konstateres, at der var indsamlet lige knap 1,2 millioner signaturer. Heraf alene 565.000 i Ungarn.

Dermed er mindretallene kommet i mål. Omkring to tredjedele af underskrifterne er indsamlet online – og her blokerer systemet, hvis der er noget i vejen i forhold til gyldigheden. Cirka 445.000 har skrevet under offline, og det er nærmest utænkeligt, at der skulle være fejl i omkring 200.000 af disse papirer.

Dermed kan mindretallene inden for EU nu som det kun femte borger­initiativ fejre, at en af de vigtigste hurdler på vejen er blevet klaret.

Formålet er at få EU til at beskæftige sig med og foreslå forbedringer for de nationale og sproglige mindretal inden for unionen. Det er noget, som EU i stort omfang hidtil har ment måtte være nationalstaternes ansvar.

Det er klart foreskrevet i reglerne for borgerinitiativer, hvad der nu skal ske:

Inden for tre måneder, efter at underskrifterne er blevet godkendt, skal EU-Kommissionen tage kontakt til initiativtagerne. Det er blandt andet den borgerkomité, der tegner ansvarlig for Minority Safepack. Her er der syv medlemmer, og en af dem er den sydslesvigske Anke Spoorendonk. Desuden er det mindretalsunionen FUEN med hovedsæde i Flensborg, og det er de enkelte mindretal og deres ledelser.

Med et samlet resultat på næsten 1,2 millioner underskrifter kan det ikke gå galt for mindretallene: I givet fald skulle 200.000 underskrifter kasseres. Screenshot.

Med et samlet resultat på næsten 1,2 millioner underskrifter kan det ikke gå galt for mindretallene: I givet fald skulle 200.000 underskrifter kasseres. Screenshot.

Der skal – også inden tre måneder, hvilket vil sige inden starten af juli – laves en høring om sagen i EU-Parlamentet.

Og endelig skal EU-Kommissionen i løbet af denne periode komme med et officielt bud på, hvad den har tænkt sig at gøre. Det er beslutninger, som skal begrundes – og for den sags skyld skal svaret oversættes til alle EU-sprogene. Hvis det skønnes nødvendigt, kan der måske blive tale om et foreløbigt svar. Det kan eventuelt dreje sig om, at sagen skal undersøges yderligere.

Hvis EU-Kommissionen på baggrund af borgerinitiativet agter at fremsætte lovforslag – hvilket den imidlertid ikke er forpligtet til – skal de gå den sædvanlige gang igennem systemet i forhold til både parlamentet og rådet.

Og det er måske her, den største hurdle ligger for mindretallene: De fire borgerinitiativer, der indtil nu er kommet lige så langt, har ikke i noget tilfælde ført til deciderede lovforslag. Der er blandt andet blevet ændret på retningslinjerne i en forordning om vores drikkevand, og der er et forslag på vej om, at der skal mere gennemskuelighed til, når der gives tilladelse til at bruge pesticider. Men mere er det ikke blevet til.

Inden for alle de fire borgerinitiativer, som inden mindretallene formåede at samle en million underskrifter, er der derfor udbredt utilfredshed med resultatet. Det står efter deres mening ikke mål med de store anstrengelser og med målet om, at systemet med borgerinitiativer skulle føre til et mere demokratisk EU, hvor borgerne har større indflydelse.

– Det duer ikke. Uden regelmæssige lovforslag, som er baseret på borgerinitiativer, er det et system, som ikke fungerer, siger blandt andet Paul Schmidt, der er generalsekretær i det østrigske selskab for Europapolitik.

Netop i år er det planen at reformere systemet med borgerinitiativer. Det skal blandt andet være muligt for unge helt ned til 16 år at skrive under, og systemet med underskrifter online skal harmoniseres og gøres lettere at bruge. Det er planen, at reformen skal træde i kraft i begyndelsen af 2020. I forvejen er det – især på grund af den retssag, som mindretallene førte mod EU-Kommissionen – blevet muligt kun at få godkendt dele af et planlagt borgerinitiativ. Kommissionen må ikke sige nej til hele pakken, fordi noget af den ligger uden for dens indflydelse.

– Men det vigtigste er, at hele instrumentet bliver taget mere alvorligt, siger Paul Schmidt.

Lige som mange andre frygter han, at systemet alternativt kan føre til endnu mere ligegyldighed over for EU. En stor del af de indtil nu omkring ni millioner EU-borgere, som har skrevet under på et borgerinitiativ, føler sig ganske givet snydt på grund af de magre resultater.

Mindretalsunionen FUEN holder onsdag formiddag i Flensborg pressemøde om Minority Safepack.

kommentar
deling del

Skriv et svar