Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Bolden ligger nu hos forældrene

Det hele er faktisk lidt noget rod. Usikkerheden er mildest talt til at føle på.
Jørgen Møllekær

Lad os begynde med det absolut positive. Det var en stor fornøjelse mandag aften at opleve, at vi kan mødes på tværs af organisationerne, fremfor at vi hver for sig vedtager resolutioner mod hinanden. Det var endnu mere opløftende at notere sig, at der blandt de 110 fremmødte var en lang række almindelige sydslesvigere og ikke kun de sædvanlige, der diskuterede med sig selv. Høj som lav, nye som gamle i mindretallet var repræsenteret.

Læs også: Mere fællesskab mindretallet kan redde skoler

Når det så er sagt, er det bedrøveligt at konstatere, hvor mange der kom ind på begrebet tillid. For den er tydeligvis brudt. Forældre og fællesrådsmedlemmer, der ikke tror på det, de får at vide af Skoleforeningens styrelse eller ledelse. Og fortsat manglende tillid på tværs af organisationerne. Skoleforeningens formand, Udo Jessen, var i sagens natur i defensiven. Men gav samtidig udtryk for, at han var lyttende. For sandt er det, at diskussionen om de forestående skolelukninger, eller hvad det nu ender med, er gået helt galt for Skoleforeningen.

Fællesrådsmedlem Inga Kayser kom i sit indlæg under debatten ind på, at hun stadig ikke var klar over, om man nu skulle diskutere Skoleforeningens pædagogiske eller økonomiske fremtid. Hun manglede retning på processen. Det har hun desværre ret i. Vi blev ikke meget klogere mandag aften på, hvor det bærer henad. Om skolelukningerne nu kommer eller ej. Om hvor længe de andre småskoler i Sydslesvig kan vide sig sikre. Udo Jessen kunne presses til at sige mindst fem år. UC Syds prorektor Alexander von Oettingen slog hovedet på sømmet, da han konstaterede, at »det er da ikke fedt at stå på den liste«. Nej, det hele er faktisk lidt noget rod. Usikkerheden er mildest talt til at føle på.

Skoleforeningen er glade for deres forældre-demokrati. Men styrelsen føler sig tromlet og ikke taget med på råd. Både SSFs Jon Hardon Hansen og SSWs Jette Waldinger-Thiering gav udtryk for deres håb om, at Skoleforeningens forældre nu tvinger foreningens styrelse til at gennemtrumfe, at man genovervejer sin modstand mod en forenings-reform i Sydslesvig. Her var der faktisk en lille nyhed. Udo Jessen sagde ordret: »Hvis det bliver rejst påny, så skal vi da også drøfte det i Skoleforeningen, selvfølgelig skal vi da det, Det har jeg ingen problemer med.«

En anden struktur forhindrer næppe skolelukninger i sig selv. Men hvis alle kan blive enige om, at det måske er smartere med en enkelt forening, der samler hele Samrådet på nye forpligtende måder, så blev der sat noget godt i gang mandag aften i Slesvig. Bolden ligger nu hos forældrene i Skoleforeningen.

Ved seneste fællesrådsmøde sagde flertallet ja til en resolution mod skolelukninger.
(Foto: Lars Salomonsen)

kommentar
deling del

Skriv et svar