Single Daily
af

Redaktion

Børnehaver søger pendlerbørn

Kruså Børnehus forventer at have ledige pladser efter sommerferien. Der er ikke så mange børn i Kruså - men grænsependlerne fra Tyskland er velkomne til at aflevere deres børn i den private institution tæt på grænsen.
Kruså Børnehus forventer at have ledige pladser efter sommerferien. Der er ikke så mange børn i Kruså - men grænsependlerne fra Tyskland er velkomne til at aflevere deres børn i den private institution tæt på grænsen.

Børn fra familier, som er bosat syd for grænsen, er velkomne i Kruså Børnehus. Der er nemlig et antal ledige pladser, fortæller børnehusets daglige leder, Bente Bracht.

Mens der i vuggestuen, som er normeret til 12 børn, er et par ledige pladser, er der ingen begrænsning i børnehave-afdelingen med en normering på 30 børn.

– Vi fylder op nu, fordi nogle børn kun er her til sommerferien, siger lederen.
Hun fortæller, at der tidligere var flere børn med forældre, som bor i Tyskland og pendler på arbejde i Danmark.

– Hvis en af forældrene gør det, så har man lov til at melde børnene ind i en dansk institution. For nogle år siden havde vi flere børn, hvis forældre boede på den tyske side af grænsen, men nu er der kun et enkelt barn fra Flensborg-området, som går her, siger lederen.

Mikkel Blunck er medlem af forældrebestyrelsen på seks forældre. Han gør gerne reklame for børnehuset for at sikre, at der er børn nok.

– Der er ikke børn nok her fra omegnen til, at vi kan fylde alle årgange ud. Men der er jo mange grænsependlere, siger han.

Forældrerepræsentanten bor i Kruså og arbejder også i Danmark, så han er ikke grænsegænger, men han mener, at institutionen er meget velegnet for børn – også fra det danske mindretal.

– Jeg er selv fra Skovlund, hvor jeg gik i dansk børnehave og skole. Jeg mener, at børnehuset her ligner de institutioner, man har syd for grænsen. Tankegangen ligner meget den syd for grænsen. Bare, at der bliver talt mere sydslesvigsk der, siger han.

Der er for øvrigt ingen kriterier om at være medlem af det danske mindretal, og der er ikke sprogkrav.

– Vi har nogle andre udenlandske børn, som kommer her, mest fra forskellige EU-lande. Så vi arbejder meget med sproget. Det stiller kommunen større og større krav om. Så der er ingen specielle forudsætninger, som børnene skal medbringe sprogligt, siger Bente Bracht.

Hun medgiver, at det er nogenlunde »stand by« i Kruså-området med antallet af børn.

– Det er ikke det område med de fleste tilflyttere, siger hun.

Institutionen er åben fra kl. 7 til 17 dagligt, fredag til kl. 16, og det er ved tilkøb muligt at aflevere børn allerede kl. 6 om morgenen.

kommentar
deling del

Skriv et svar