Single Daily
af

May-Britt Petersen

Børnehave-splid er en kæp i 
hjulet for helhedsplan på Sild

Grundet en beslutning i kommunerådet i List på Sild kan Skoleforeningen kun sælge den tidligere danske børnehave og personaleboligen til en meget lavere pris, end man havde kalkuleret med. Nu skal der findes nye løsninger for finansieringen af renoveringen af den danske skole i Vesterland.
Grundet en beslutning i kommunerådet i List på Sild kan Skoleforeningen kun sælge den tidligere danske børnehave og personaleboligen til en meget lavere pris, end man havde kalkuleret med. Nu skal der findes nye løsninger for finansieringen af renoveringen af den danske skole i Vesterland.

Omkring en million euro kunne Skoleforeningen have fået for salget af den tidligere danske børnehave i List på Sild, som blev lukket for en del år siden, og personaleboligen, som ligger lige ved siden af. En stor sum penge, der skulle være med til at finansiere helhedsplanen på Sild, som går ud på at samle mindretallet på øen i Vesterland, renovere den nedslidte skole i Vesterland og etablere moderne personaleboliger.

Men planen for finansieringen holder ikke. Kommunerådet i List har på deres møde den 27. juli nemlig vedtaget en såkaldt »Veränderungssperre« for arealet. Det betyder, at lokalplanen for området ikke ændres, og den foreskriver netop, at der kun må være en børnehave på grunden. Grunden kan altså kun sælges til etablering af endnu en børnehave, men det ville ske til en meget lavere pris end den million, som Skoleforeningen havde håbet på.

– Det er dybt problematisk, siger Skoleforeningens direktør, Lars Kofoed-Jensen.

Skoleforeningen har indgivet en klage om skadeserstatning, fordi kommunens beslutning betyder et kæmpe tab for Skoleforeningen. Men der vil nok gå flere måneder, inden der kommer en afgørelse. Derfor skal Skoleforeningen nu finde andre finansieringskilder. Renoveringen af den danske skole i Vesterland skal dog som planlagt starte efter efterårsferien.

– Skolen i Vesterland har brug for renovering, vi er nødt til at finde på en løsning, understreger Lars Kofoed-Jensen.

Han inddrømmer dog, at det kan ske, at den tredje fase af helhedsplanen – ombygningen af den tidligere skole i Kejtum til tjenesteboliger – må udskydes eller helt undlades, hvis ikke man kan finde penge til formålet.

Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW)List har været med til at vedtage »Veränderungssperre«. Årsagen er, at SSWs gruppe i kommunerådet ønsker, at den danske børnehave bliver åbnet igen.

– I den seneste tid er der flyttet mange børnefamilier til List, og de skal have mulighed for at sende deres børn i en dansk børnehave, mener Manfred Koch, som er gruppeformand for SSW i List. Han frygter desuden, at mindretallet uddør i Silds nordligste kommune, når der ikke er en dansk børnehave, der kan sørge for, at der kommer nye til mindretallet.

– Fra en økonomisk synsvinkel kan jeg godt forstå, at Skoleforeningen vil sælge grunden, men her betyder det døden for mindretallet, mener Manfred Koch.

Lars Kofoed-Jensen afviser dog, at børnehaven bliver åbnet igen.

– Det er der intet grundlag for. Der en nul børn fra List i den danske børnehave på øen lige nu, fortæller Skoleforeningens direktør.

– Mindretallet på Sild er i forvejen dyrt at drive, fordi det er en ø. Det er umuligt at splitte det, tilføjer han.

Nu er det endelig Vesterlands tur

Vesterland-Kejtum Danske Skole har i mange år ventet på en gennemgribende renovering. Men nu kan ansatte og elever se frem til, at arbejdet går i gang snart. Renoveringen skal starte efter efterårsferien og være afsluttet om fire til fem år.

Vesterland-Kejtum Danske Skole i Vesterland fylder snart 70 år, hvilket i sig selv er en ting, man kan glæde sig over. Problemet er dog, at der i de 70 år næsten ikke er blevet gennemført nogen renoveringsarbejder på skolen, der har 75 elever fra 1. til 8. klasse. Men snart er det endelig skolens tur til at blive ombygget og moderniseret.

Lige nu er det dog stadig sådan, at man træder ind i en lidt forældet og gammeldags verden, når man træder ind i skolen. I nogle klasseværelser er der stadig et podie foran tavlen, som lærerne kan stå på, når de taler til klassen.

– Når elektrikere kigger ind i el-skabet på skolen, siger de, at de ikke har set noget tilsvarende i 25 år, fortæller Lisbet Mikkelsen Buhl, der er skoleleder på skolen.

Et større problem er, at toiletterne er så gamle, at nogle elever ikke har lyst til at benytte dem og venter med at gå på toilet, indtil de er i fritidshjemmet om eftermiddagen. Og så er bygningen dårligt isoleret, og det er svært at indstille radiatorerne om vinteren.

– Det er altid enten for koldt eller for varmt, siger skolelederen, der understreger, at personalet gør sig meget umage med, at skolens dårlige stand ikke går ud over undervisningen.

– Vi har også smartboards og beamere, så vi arbejder moderne, men skolen er ikke moderne, siger Lisbet Mikkelsen Buhl. Hun indrømmer dog, at forholdene kan gå ud over undervisningsglæden, og glæder sig derfor til, at der nu er udsigt til bedring.

Klasselokalerne i Vesterland-Kejtum Danske Skole har et noget gammeldags udseende.
(Foto: Volker Frenzel)

Renovering i flere trin

Går alt efter planen, går renoveringen af skolen nemlig i gang efter efterårsferien. Projektet er en del af helhedsplanen på Sild (se grafik), som handler om, at hele mindretallet på øen bliver samlet i Vesterland, der bliver bygget nye tjenesteboliger og skolen i Vesterland bliver renoveret.

Renoveringen foregår i flere trin. Først udvides skolen med en ny fløj, og en del af den gamle bygning, der blandt andet huser toilet- og musikkælderen, rives ned. Herefter renoveres de forskellige klasselokaler, så nogle klasser ad gangen sandsynligvis bliver nødt til at flytte deres undervisning til Kejtum, hvor der er to klasselokaler.

Skoleforeningen håber på, at hele ombygningen så kan være afsluttet om fire til fem år.

Institutioner samlet i Vesterland

Den del af helhedsplanen, der handler om centraliseringen, er stort set allerede blevet gennemført, således at alle danske institutioner er samlet i Vesterland. De tidligere danske skoler i List og Kejtum er lukket, men skolen i Kejtum bruges stadig et par gange om ugen, når førskolen tager herhen. Desuden kører eleverne til Kejtum til gymnastikundervisningen, der foregår i Kejtumhallen lige ved siden af skolen. Den danske skole i Kejtum som selvstændig skole findes dog ikke længere.

Ifølge Lisbet Mikkelsen Buhl har det været en god beslutning, at hele mindretallet er blevet centraliseret i Vesterland.

– Pædagogisk er der ikke noget alternativ. Jeg synes, vi har en god skole- og klassestørrelse nu, og det er den helt rigtige aldersgruppe fra første til ottende klasse, mener skolelederen, som heller ikke er bange for, at mindretallet dør ud de andre steder på øen.

– Vores elever kommer fra alle steder på øen. Elevtallet har desuden lige stabilt de seneste par år og vil stige lidt de kommende år, fortæller hun.

Dog mener hun, at skolen bærer det forkerte navn.

– I stedet for Vesterland-Kejtum Danske Skole burde vi nok hedde Sild Danske Skole. Men det er noget, vi arbejder på i fremtiden, fastslår Lisbet Mikkelsen Buhl.

Først engang kan alle på skolen dog se frem til at fejre det 70-årige jubilæum.

kommentar
deling del

Skriv et svar