Single Daily
af
AM
Annelise Mølvig

Børn lærer at omgås naturen

Rutineret tager Lisa Finck sin bidragt på, mens Lotte Jensen hjælper hende. De to piger går på Hans Helgesen-Skolen i Frederiksstad, og efter sommerferien skal de i 4. klasse.

Sammen med nogle af deres kammerater er de på vej hen til skolens fire bistader, der står i et buskads. Deres lærer, Frederik Pers, fører an. Inden de når hen til bistaderne, må de krydse et to meter bredt bælte med spirende planter. Det skal gerne blive til en masse forskellige blomster, som bierne kan suge pollen og nektar fra.

– Vi har sået fire kilo frø i et to meter bredt og 600 meter langt bælte langs plænen her mellem skolen og Frederiksstad Daginstitution, siger Frederik Pers, der er skolens biansvarlige.

Han har sirup med til det ene bistade. Det er noget, han har taget fra et andet stade. Meningen er, at bierne skal lave deres egen dronning og skabe endnu en bifamilie, men de skal hjælpes på vej med lidt ekstra mad.

Børnene er ikke bange. Ingen af dem er blevet stukket af bierne.

– Det er sjovt med bierne, og vi har spist deres honning, forklarer børnene og konstaterer, at bierne ser ud til at have det godt.

De viser, hvordan larverne ligger nede i vokstavlerne, og forklarer om droner og arbejderbier.

Frederik Pers og eleverne, der skal i 4. klasse efter sommerferien, har lidt sirup med til denne familie. Den er lige etableret i sit eget stade og har endnu ikke samlet nektar nok. Frederik Pers fortæller, at der kommer mange fra både danske og tyske skoler for at høre om biprojektet på Hans Helgesen-Skolen. - Børnene er stolte over bierne, og det er med til at gøre skolen til noget særligt, siger Frederik Pers.(Foto: Tim Riediger)

Frederik Pers og eleverne, der skal i 4. klasse efter sommerferien, har lidt sirup med til denne familie. Den er lige etableret i sit eget stade og har endnu ikke samlet nektar nok. Frederik Pers fortæller, at der kommer mange fra både danske og tyske skoler for at høre om biprojektet på Hans Helgesen-Skolen. – Børnene er stolte over bierne, og det er med til at gøre skolen til noget særligt, siger Frederik Pers.(Foto: Tim Riediger)

Bi-meditation

– Vores bier er vigtige for børnene, og vores medarbejdere brænder for projektet, siger skoleleder Bjørn Kasubke og fortæller, at bierne gør, at børnene finder ud af, at vi har en natur, og hvordan man omgås naturen.

– Bierne er det vigtigste dyr, vi har på jorden, mener Bjørn Kasubke og forklarer:

– Det er ikke, fordi de laver lækker honning, men fordi de er de vigtigste dyr til bestøvning af planter, buske og træer.

Hvis han skal læse en bog eller forberede et møde, sætter han sig ofte ud til bierne.

– Deres summen er ren meditation. Det er bi-meditation, påstår skolelederen.

Netop fordi Hans Helgesen-Skolen ligger så tæt på Vadehavet, indgår Vadehavet også som en integreret del af skolens profil. Den sidste uge før sommerferien var alle klasserne på Multimar Wattforum i Tønning, og til næste år kommer alle på en guidet vadehavstur.

– Det at stå bag et kateder bliver aldrig det samme som at komme ud og tage fat på tingene selv, siger Frederik Pers.

Urolige børn

Projekt bier kom i gang for fire år siden. Idemanden er Frederik Pers, der selv har haft bier i 15-20 år.

Det er eleverne i 3. og i 6. klasse, der lærer om bierne og arbejder med dem.

Pers har selv lavet alt undervisningsmaterialet, der er på 60-70 sider, og de tilhørende læseplaner til faget »natur og teknik«, men han bruger også mange dansktimer på at læse om bierne.

– Vi har gode erfaringer med at tage urolige børn med ud til bierne. De bliver stille og rolige, siger Frederik Pers.

Iklædt sikkerhedsudstyr går Frederik Pers og eleverne forbi »skoven« for enden af skolens græsareal, langs det bælte af blomster, der skal vokse op, og hen til de fire stader. (Foto: Tim Riediger)

Iklædt sikkerhedsudstyr går Frederik Pers og eleverne forbi »skoven« for enden af skolens græsareal, langs det bælte af blomster, der skal vokse op, og hen til de fire stader. (Foto: Tim Riediger)

3. og 6. klasserne

For enden af plænen gror nogle frugttræer og -buske samt almindelige træer af den slags med gode blomster. Frederik Pers kalder det »skoven« og fortæller, at hvert år, når der kommer en ny 1. klasse, planter de et træ eller en busk.

Det er summen af alle de ting, der har gjort, at Hans Helgesen-Skolen sammen med 14 andre skoler blev udnævnt til at være en af Slesvig-Holstens Zukunftskoler – Fremtidsskoler.

– Bierne kan være udgangspunkt for meget af det, vi laver. Bierne er centrale, uanset om det handler om blomster, bestøvning eller økologi og meget mere, og så er der praktisk arbejde forbundet med at lære om dem, siger Frederik Pers, mens Bjørn Kasubke supplerer:

– Børnene er utroligt nysgerrige, når de får lov til selv at røre ved tingene og slynge honningen. Børn af i dag har godt af at komme væk fra deres mobil-telefoner.

Bier

  • I Danmark er der 300 arter af bier, men det er 
honningbi-arterne, man bruger i bistaderne
  • Den brune Læsø-bi er den oprindelige danske bi
  • Arbejderbierne henter pollen og nektar, som de laver
 om til honning
  • Dronningen lægger æg, op mod 2000 på et døgn. 
Arbejderbierne fodrer hende. Hun kan ikke stikke.
  • Droner er hanbier og kan heller ikke stikke. De flyver ud og parrer sig med unge dronninger fra andre familier. Når det er fuldført, dør de.
  • Nogle bier står for rengøringen og yngelpleje. Nogle
 bygger vokstavler. Så er der vagtbierne, der forsvarer boet, og spejderbierne, der holder øje med alt.
 Og honninghenterne og vandhenterne og mange andre.
  • En bi kan flyve lige så hurtigt som en knallert
  • Den kan flyve 12 kilometer på en enkelt tur
  • Bierne bruger otte kilo nektar for at lave et kilo honning til os

Kilde: Biavl.dk,
naturskolerne.dk,
Jakob Max og Jan Bachrodt

En haj på skolen

En anden af skolens lærere, Sybilla Nitsch, er hovedansvarlig for at integrere Vadehavet i skolens undervisning. Hun har blandt andet været ansvarlig for, at eleverne har oversat teksten til en vandreudstilling om fugle i Vadehavet til dansk. Desuden har hun stået for en pædagogisk eftermiddag for undervisere, hvor temaet var »Mit Vadehav«.

– Vi har også været forsøgskaniner, siger Bjørn Kasubke og fortæller, at Multimar Wattforum satte et stort akvarium med blandt andet en eremitkrebs, strandkrabber, søstjerner og sågar en lille haj op på skolen. Akvariet stod på skolen i to måneder.

– Efter at have set, hvordan det fungerede hos os, blev akvariet sendt videre rundt på andre skoler, fortæller skolelederen.

Jakob Max havde bier på skemaet første gang, da han gik i 3. klasse. Her i 6. klasse har han arbejdet mere med dem, og han ved alt om bierne ned i den allermindste detalje. (Foto: Tim Riediger)

Jakob Max havde bier på skemaet første gang, da han gik i 3. klasse. Her i 6. klasse har han arbejdet mere med dem, og han ved alt om bierne ned i den allermindste detalje. (Foto: Tim Riediger)

Indendørs bier

På ydervæggen langs en gang inde på skolen sidder et skab. Drengene Jakob Max og Jan Bachrodt, der begge skal i 7. klasse efter sommerferien, åbner det.

Det viser sig at indeholde en bitavle og utroligt mange bier. Dog godt pakket ind i pleksiglas-plader. Bierne kommer ind og ud via en lille slange, der går ud gennem muren.

– Normalt er der op mod 60.000-80.000 bier i et bistade, men her er ikke nær så mange, forklarer de to drenge og peger:

– Se her øverst, der kan du se larverne, siger Jakob Max og fortsætter:

– En dronning er 16 dage om at udvikle sig. Det er dronningen, der lægger æg. Hun er den største. Det tager 21 dage, fra ægget er lagt, til en arbejderbi er klar, mens dronerne tager længst tid: 24 dage.

Jakob Max kan slet ikke stoppe:

– En arbejderbi får ikke royal gel, derfor bliver den ikke kønsmoden.

– Vi har haft emneuge om bier, forklarer Jan Bachrodt, men Jakob Max tager hurtigt over og forklarer mere om biernes samfundsstruktur.

– Karl Marx tog bierne som forbillede, da han udtænkte kommunismen, siger han.

Begge drenge peger ivrigt på nogle arbejderbier, der vender hjem med tykke plamager op ad bagben. Pollenbukser hedder det.

– Pollen er jo støv, men bierne spytter lidt nektar ned i det og stamper det til en fast masse, som de klæber på deres ben og tager med hjem, fortæller drengene og fortsætter med at fortælle, at selve nektaren sluger bierne, så den kan blive blandet med deres mavesaft. På den måde opstår honningen.

Mens bierne knokler inde bag glasskærmen, når drengene også at fortælle om propolis, der gør, at der ikke kommer svampe og forkerte bakterier i boet, om at voksen i virkeligheden er biens sved, som den tørrer af, og at larverne får honning, fordi den indeholder alt det, de har brug for.

Anouk Reincke og hendes klassekammerater er kommet uden for biernes territorium, og her giver Frederik Pers dem et stykke voks, de kan smage på. (Foto: Tim Riediger)

Anouk Reincke og hendes klassekammerater er kommet uden for biernes territorium, og her giver Frederik Pers dem et stykke voks, de kan smage på. (Foto: Tim Riediger)

kommentar
deling del

Skriv et svar