Single Daily
af
AM
Annelise Mølvig

Børn hen over grænsen

Jeppe Pers er ansat til at få flere sydslesvigske børn på sommerferie i Danmark samt til at få flere danske og sydslesvigske børn på elevudveksling, hvor de besøger hinanden en uge ad gangen.
Jeppe Pers er ansat til at få flere sydslesvigske børn på sommerferie i Danmark samt til at få flere danske og sydslesvigske børn på elevudveksling, hvor de besøger hinanden en uge ad gangen.

Otte år gammel rejste Jeppe Pers alene fra sin farmor i Skive med toget hjem til Drage, lidt sydøst for Frederiksstad, hvor hans forældre hentede ham på stationen. Siden rejste han alene både frem og tilbage.

– Jeg har aldrig selv været feriebarn, men jeg kender betydningen af at være af sted på egen hånd og ved, hvad det betyder for udviklingen af en selv som person, siger Jeppe Pers.

Han har siden 1. januar været ansat til at øge indsatsen for at flere sydslesvigske børn kan få en værtsfamilie i Danmark, og for at få flere danske og sydslesvigske børn matchet, så de kan tilbringe en uge sammen i henholdsvis Danmark og Sydslesvig.

Sydslesvigudvalget betaler hans løn i to år, dvs. frem til 31.12.2018. Hans arbejdsgivere er Skoleforeningen og Grænseforeningen, og til daglig arbejder han fra Grænseforeningens kontor i København. Jeppe Pers afløser Jonas Callesen, der var ansat sidste sommer.

– Jeg skal øge indsatsen for at skabe flere personlige møder i øjenhøjde mellem sydslesvigske børn og unge – og jævnaldrende nord for grænsen, siger Jeppe Pers.

Lokker med lejrskole

Arbejdsfordelingen mellem feriekontoret i Flensborg, feriebarn.dk, og Jeppe Pers er sådan, at Jeppe Pers fortrinsvis skal arbejde på at få danske institutioner til at forstå, at der er en værdi i at få kontakt til Sydslesvig.

– Når unge mødes på tværs af grænsen gør det en forskel for dem, for regionen og for såvel Danmark som Tyskland, siger han og fortsætter:

– Selv om jeg ikke selv har været feriebarn i traditionel forstand, så har jeg hørt så mange inspirerende historier fra folk, der har været det.

Jeppe Pers er opvokset i Drage. Hans far er fra Skive og lærer på Hans Helgesen-Skolen, og hans mor er fra Berlin og privatpraktiserende jordemoder. Begge har altid været aktive i mindretallet. Jeppe blev student fra Duborg-Skolen i 2003 og har en master i Kommunikation og Socialvidenskab fra RUC.

Jeppe Pers’ stilling er betalt af Sydslesvigudvalget, men hans arbejdsgivere er Skoleforeningen og Grænseforeningen.
(Foto: Annelise Mølvig)


I et forsøg på at skaffe flere ferieværter i Danmark, har Grænseforeningen bl.a. udlovet en præmie på et lejrskoleophold i Sydslesvig til en værdi af 25.000 kroner til den klasse, der skaffer flest nye værtsfamilier.

Tysk fremmer karrieren

Ifølge Jeppe Pers er det tysklærerne, der er mest interesserede i at mødes med det danske mindretal.

– Elevudveksling og sommerferiebesøg styrker de sydslesvigske elevers kendskab til dansk sprog og kultur. Men de giver også værtsfamiliernes børn en enestående mulighed for styrke interessen for tysk sprog og kultur, siger Jeppe Pers og fortsætter:

– Børn tænker ikke på deres kommende karriere, men for forældrene er det relevant, at deres børn kan blive motiveret til at lære tysk ved at være sammen med børn, der taler både dansk og tysk, og på den måde får øjnene op for, at der findes en verden uden for Danmark.

– Vores børn kommer til at være 50-60 år på uddannelse og på arbejdsmarkedet. Tyskland er Danmarks største handelspartner, men tysk fylder ikke meget i Danmark. Jeg er overbevist om, at de, der kan tale tysk, får det nemmere på arbejdsmarkedet og kommer til at styrke dansk eksport, siger Jeppe Pers.

Ud over at fortælle de danske tysklærere om feriebørn og ferieudveksling tager Jeppe Pers også ud på skolerne som gæstelærer for elever og forældre. Desuden møder han op til forældremøder og fortæller om den værdi det har at være værtsfamilie.

– Mit Vores mål er at fremme dannelse og livsduelighed. Ferieophold og elevudveksling gør, at børnene vokser og får nye værdier, siger Jeppe Pers.

Matcher eleverne

Om elevudvekslingen og sommerferiebesøg fortæller han, at feriebarn.dk arbejder med at matche børnene, så de bliver sat sammen to drenge eller to piger på samme alder, og at de har samme interesser. Elevudveksling foregår ved, at de først er en uge hos barnet i Danmark, hvor de går i skole og følger hverdagen der. Dernæst en uge hos det sydslesvigske barn, hvor det også er med i skole.

– Elevudvekslingerne har en kæmpe effekt. Ikke kun for den enkelte elev, men for hele klasse, ja, for skolen, siger Jeppe Pers og uddyber:

– Den sydslesvigske elev finder ud af, at det er relevant at kunne tale dansk, og det motivere hele klassen. Måske plejer de at tale tysk i frikvarterne, men når der er et dansk barn med i legen, taler de automatisk dansk sammen – og får indblik i det tidssvarende sprog, som de jævnaldrende taler nord for grænsen.

Han fortæller, at omvendt får den danske elev et møde med den tyske kultur og møder folk i udlandet, der kan tale dansk, og kalder det en fordel, at børnene mødes gennem leg i en almindelig hverdag.

– De danske børn får talt med nogen som ikke lige er som dem, de ellers kender, og det viser dem, at der er en spændende verden uden for Danmark, som det kan betale sig at udforske.

Styrker eleverne

Som en sidegevinst har det vist sig, at sydslesvigske børn, der er sammen med danske børn og unge i Danmark, ender med at få bedre karakterer alle fag, også i tysk.

– Mødet mellem sydslesvigere og danskere forbedrer ikke blot deres sproglige kompetencer. Det, at vi kommer hinanden ved hen over grænsen, resulterer i oplevelser, ny viden og mod på livet, forklarer Jeppe Pers.
Ud over at arbejde på at fremme skole-Danmarks syn på det danske mindretal som et aktiv og at være i dialog med tysklærere, forældre og børn bruger Jeppe Pers også medierne til at skabe opmærksomhed om dels feriebørn, dels elevudveksling. Han skriver blogindlæg og har fået omtale i lærernes blad Folkeskolen. Desuden har han lavet en ny brochure om feriebørn og elevudveksling for feriebarn.dk.

  • I 2016 kom 130 sydslesvigske børn af sted som feriebørn
  • 129 sydslesvigske børn blev elevudvekslet med danske børn
  • Som noget nyt er det nu også muligt for danske børn at komme på sommerferiebesøg hos en værtsfamilie i Sydslesvig.

kommentar
deling del

Skriv et svar