Single Daily
af

Hans-Christian Davidsen

Bid, skarphed og af og til lidt desperation

Den sydslesvigske kunstner Holger Hattesen ville i år være fyldt 80 år. Han mindes med en udstilling i Kunsthandlung Messerschmidt i Flensborg.
Den sydslesvigske kunstner Holger Hattesen ville i år være fyldt 80 år. Han mindes med en udstilling i Kunsthandlung Messerschmidt i Flensborg.

»Det skete på et meget tidligt tidspunkt i Hitler-tiden. Jeg var dengang syv år gammel, og min far skjulte et hel antal forfulgte malere hjemme hos os.

Nogle af dem blev hjulpet over grænsen til Danmark, andre gemte sig i vor lejlighed i Flensborg, og atter andre blev desværre taget og kom i koncentrationslejr.Disse kunstnere, hvoriblandt der også var jøder, sad hjemme hos os, for de måtte jo ikke lade sig se på gaden«.

Sådan svarede afdøde Holger Hattesen Sydslesvigsk Forenings Kontakt-sider, da han i 1976 blev spurgt om, hvornår han begyndte at tegne og male.

Blandt de kunstnere, som var faderen Peter Hattesens venner, var ekspressionisten Heinrich Steinhagen (1880-1948) fra Hamborg og Max Schwimmer (1895-1960), og gennem sit møde med disse fik Holger Hattesen maleriet ind med modermælken.

Nøgtern realisme

Den 9. september åbner Kunsthandlung Messerschmidt på Nørregårdender (Norderhofenden) i Flensborg en udstilling med malerier af sydslesvigeren Holger Hattesen (1937-1993). Holger Hattesen ville i år være fyldt 80 år. »Den prunkøse skønheds maler« (»Maler des Unscheinbaren«) er titlen på udstillingen, der åbnes klokken 11 af tidligere minister Anke Spoorendonk.

Holger Hattesens maleri virker som et opgør med den traditionelle naturdyrkelse, selv om flere af hans Grønlands-billeder i øvrigt stråler af hans kærlighed til miljøet.

Han yndede selv at sammenligne sig med tidligere tiders prospekt- og landskabsmalere med inspiration fra de gamle stik med byprospekter, gamle landskabsmalerier og topografiske værker, han selv solgte i Flensborg. Især guldaldermalerierne fra det 19. århundrede gjorde et varigt indtryk på ham.

Hattesens billeder er umiddelbare reflekser af den verden, der omgav ham. Der er skarphed, bid og til tider lidt desperation i hans nøgternt realistiske billeder. Han malede frem for alt landskaber fra Sydslesvig og Silkeborg-området, fra Københavns og Flensborgs gader og fra Grønlands rå og overvældende natur. Han idealiserede aldrig sine motiver. Tværtimod – grimt affald, brugte genstande og andre af menneskets efterladenskaber kom med på billederne – også i billederne fra Grønlands natur. Holger Hattesen afviste selv, at han løfte pegefingre eller moraliserede. Han ønskede blot at give et korrekt billede af virkeligheden, sagde han.

Læs mere: Kim Larsen går på scenen med en stok

Træsnit, raderinger, tegninger, keramik, satiriske dukker i papmache, plakatkunst og karikaturer – Hattesen mestrede mange genrer. Og en af hans dukker var såmænd en karikatur af ham selv.

Holger Hattesen viste for første gang sine halvabstrakte malerier offentligt i 1955 på en fællesudstilling i Aalborg, der også omfattede de sydslesvigske kunstnere Friedrich Karl Gotsch og Herbert Marxen. I de følgende år fulgte soloudstillinger på gallerier i hele Danmark.

Holger Hattesens værker var i de første to årtier præget af et abstraherende formsprog. Hans billeder vidnede om eksistentielle oplevelser med nazidikataturets forfulgte og briternes bombardement af nordtyske byer i barndommen.

En af Holger Hattesens store lidenskaber var at lave dukker af papmaché. Her har han lavet en karikatur af sig selv. (Arkivfoto)

En af Holger Hattesens store lidenskaber var at lave dukker af papmaché. Her har han lavet en karikatur af sig selv. (Arkivfoto)

Hattesen overtog i 1971 Kunsthandlen Hattesen på Holmen i Flensborg efter sin far, Peter Hattesen. Kunsthandlen var en kendt adresse for kunst- og antikivitetssamlere i Både Danmark og Tyskland, og Holger Hattesen drev forretningen ved siden af sin egen kunstneriske karriere.

I Jan Drees’ levende biografi i bogen »Arbeiten aus vier Jahrzehnten« (Kunsthandlung Hattesen, 1994) fortæller Holger Hattesen selv, hvad der fik ham til at male:

»Hvis jeg i en måned ikke har malet, går jeg simpelthen rundt og føler mig utilfreds og synes, at jeg ikke har arbejdet, selv om jeg har travlt med alt muligt andet. Det er som om, noget er spildt. Ikke at jeg mener, der sker noget ved, at den efterverden, jeg alligevel ikke tror på, ikke får set mine billeder. men jeg synes, at jeg skal«.

Læs mere: Anmeldelse: Nordfrisisk indie hittede i »Akti«

Nu kan efterverdenen så alligevel endnu engang nyde en del af det, han følte, at han måtte lave.

I forbindelse med udstillingen i Kunsthandlung Messerschmidt udsendes et katalog med farveaftryk af et udvalg af hans værker. Teksten i kataloget er af Lars Erik Bethge, der indtil foråret var stedfortrædende talsmand for delstatsregeringen i Kiel.

Kunsthandlung Messerschmidt i Flensborg: Holger Hattesen. Maler des Unscheinbaren – Den prunkløse skønheds maler. 9. september—11. oktober.

Fakta

• Holger Hattesen blev født den 3. juli 1937 i Flensborg i Tyskland som tredje barn af Edda og Peter Hattesen. Faren drev en handel med billedkunst, etnografica, antikviteter og kunsthåndværk i Flensborg og plejede kontakter til en række af datidens fremtrædende tyske kunstnere, deriblandt Max Liebermann og Käthe Kollwitz.

•Holger Hattesen voksede op i et dansktalende hjem, der var præget af tætte bånd til Danmark og stærke antinazistiske og pacifistiske holdninger.

•Under nazidiktaturet fra 1933 til 1945 skjulte familien forfulgte tyske kommunister og kunstnere, der måtte gå under jorden. Holger Hattesen kom i kontakt med kunstnere, der opmuntrede Holger Hattesen til at bruge sit talent for at tegne og male.

•Efter krigen arbejdede Peter Hattesen, der havde sine familiære rødder i Sønderjylland, for Sydslesvigs genforening med Danmark.

•Efter at have gået på dansk skole i Flensborg tog Holger Hattesen en handelsuddannelse og gik i lære i faderens kunsthandel. Da det tyske militær blev genoprettet i 1957, blev han Flensborgs første militærnægter. På en langt ophold på Askov Højskole mødte han sin senere hustru Anni Bøgh fra Rold.

•I Flensborg skabte han scenebilleder til Flensborg teater og knyttede kontakter til kunstmiljøet i det nordlige Slesvig-Holsten.

•Selv om maleriet forblev Holger Hattesens foretrukne medie, omfatter hans store værk en række andre billedkunstneriske teknikker som træsnit, raderinger, tegninger, keramik, satiriske dukker i papmache, plakatkunst og karikaturer.

•Hattesen var en aktiv samfundsdebattør, der deltog i politiske og kulturelle debatter inden for det danske mindretal i Sydslesvig, det omgivende lokalsamfund og det dansk-tyske grænseland med yderst spids, satirisk pen – både når det gjaldt tekster og tegninger.

•Holger Hattesen døde den 3. oktober 1993 i Flensborg.

Kilde: Wikipedia

kommentar
deling del

Skriv et svar