Single Daily
af

Niels Ole Krogh

Bid for bid stykkes historien om en naziforbrydelse sammen

En snes foreninger, forvaltninger, historikere og frivillige borgere kortlægger den jødiske familien Wolffs tilværelse i Flensborgs udkant. Den 11. november højtideligholdes det bestialske overgreb på dem.
En snes foreninger, forvaltninger, historikere og frivillige borgere kortlægger den jødiske familien Wolffs tilværelse i Flensborgs udkant. Den 11. november højtideligholdes det bestialske overgreb på dem.

Når man løfter i flok, så sker der noget. Den erfaring gør en lang række foreninger, forvaltninger og borgere i Flensborg-bydelen Sporskifte (Weiche).

Med borgere i bydelen og SSWer Siggi Pfingsten og bydelsforummet Gesunder Stadtteil Weiche som primus motor er de skridt for skridt ved at lægge op til højtideligholdelsen af 80-året for progromnatten i november 1938.

Dengang da det hemmelige politi, Gestapo, rykkede ud fra hovedkvarteret på Norderhofenden i centrum for at overfalde og arrestere familiemedlemmer og andre, der boede på familien Wolffs store gård, Jägerslust.

Under arbejdet med at holde den forfulgte families navn i hævd er der dukket adskillige nye oplysninger op.

Foto: Martin Ziemer / nordpool

Foto: Martin Ziemer / nordpool

Ihærdig frivillig

– Gennem den ihærdige pensionerede landmåler Jens Sörensens arbejde ved vi nu, hvor områdets andre gårde lå. Jens har fundet de originale preussiske målepunkter i støbejern fra 1875. Ud fra dem og andre målepunkter, ved vi nu nøjagtigt, hvor familien Wolffs stuehus lå. Det vil vi markere den 11. november ved, at de fire deltagende trossamfund stiller sig i hvert sin hjørne og dermed synliggør et stykke af Tysklands mørke historie, siger Siggi Pfingsten.

Uden pietetsfølelse

På samme vis er det nu klart, hvor den tilhørende arbejderbolig ligger, og hvor to selvstændige gårde, Asmus Hansen Borg og Deerberg-gården nøjagtigt lå.

De vil også blive markeret og indgå i den snart fuldstændige afdækning af, hvordan området tog sig ud i nyere tid og i fortiden. Sidstnævnte indebærer, at en kæmpegravhøjs placering også markeres.

Alle stederne blev jævnet med jorden for at gøre plads til flyvepladsen i nazitiden, der sidenhen blev overtaget af forbundsværnet. Da det skete efter 1945, stod familien Wolffs statelige stuehus der stadig.

Men der var ingen pietetsfølelse for den forfulgte familie, hvoraf de fleste blev myrdet i koncentrationslejre. Forbundsværnet brugte stuehuset i sine militære øvelser og bid for bid blev det skudt i sænk.

Arbejderboligen blev fra midten af 1930erne brugt som bolig for unge jøder, da familien Wolff udbyggede landbruget med en slags kibbutz. Mange unge jøder fik her en håndværks- eller landbrugsuddannelse, der var en forudsætning for at kunne udvandre til Palæstina, det nuværende Israel, og undslippe nazisternes terrorregime.

På mangfoldige måder

– Vi vil på mange måder synliggøre historien. Der er mange nye skilte på vej – også om naturen i området. Der, hvor gårdene og arbejderboligen lå, vil vi nedlægge granitsten, som får metalplader med indgraverede billeder af gårdene. Her er også QR-koder, så folk med deres mobiltelefoner kan hente mangfoldig viden om stedernes historie, siger ankermanden.

Han tilføjer, at eksempelvis Hansen Borg-gården bliver interessant, når det oplyses, at det var denne familie, der passede Jägerslusts heste og køer i de 14 dage, der var mellem nazisternes overgreb og den følgende auktion over familiens habengut. Da familien var jødisk, konfiskerede regimet simpelthen ejendommen.

Teksterne vil være på tysk med resuméer på dansk og engelsk. Det gælder også de snart renoverede informationstavler på stedet, hvor Jägerslust lå.

– Byens arkivar, Broder Schwensen, har gennemgået teksterne og har fjernet og tilføjet informationer. Vi ved nu, at Käte Wolff – stedets kvindelige overhoved – ikke blev myrdet i hviderussiske Minsk, men i polske Treblinka. Det vil fremover fremgå af skilte og tavler, mens vi ikke ændrer teksten på snublestenen af bronze (Stolperstein). Det vil være for dyrt, siger Siggi Pfingsten.

Siggi Pfingsten gik på pension den 1. august, men har byttet den aktive tilværelse som naturvejleder ud med en frivillig indsats for mindretallets parti SSW og borgerne i Flensborg. Det indebærer blandt andet, at han er koordinator for de mange aktiviteter, der skal holde mindet om den jødiske familien Wolff i hævd. Foto: Martin Ziemer

Siggi Pfingsten gik på pension den 1. august, men har byttet den aktive tilværelse som naturvejleder ud med en frivillig indsats for mindretallets parti SSW og borgerne i Flensborg. Det indebærer blandt andet, at han er koordinator for de mange aktiviteter, der skal holde mindet om den jødiske familien Wolff i hævd. Foto: Martin Ziemer

Besøg fra New York

Han og de mange andre, der bidrager til at synliggøre historien i Sporskifte, arbejder ud fra princippet »mange bække små gør en stor å«.

Pengene til de mange initiativer er fundet i offentlige kasser og i budgetterne hos Stiftung Naturschutz, Flensborg kommune, Gesunder Stadtteil Weiche med flere.

Således er finansieringen af højtideligholdelsen og udgifterne til dagens gæst, Daniel Abraham, New York, allerede på plads. Abraham er en slægtning til en af de unge, der blev uddannet i Kibbutz-tiden. Alle andre er så vidt vides døde.

kommentar
deling del

Skriv et svar