Single Daily
af

Niels Ole Krogh

Bevilling letter ikke presset Skoleforenings økonomi

Sydslesvigudvalgets bevilling til det danske mindretals organisationer kommer med en fremskrivning på 1,2 procent. Det er ikke nok til at følge med lønstigninger og inflation i mindretallets organisationer.
Sydslesvigudvalgets bevilling til det danske mindretals organisationer kommer med en fremskrivning på 1,2 procent. Det er ikke nok til at følge med lønstigninger og inflation i mindretallets organisationer.

488,8 millioner kroner svarende til 65,6 millioner euro. Det er det beløb Folketinges udvalg for sydslesvigske anliggender, Sydslesvigudvalget, har bevilget til danske mindretals drift i 2020. Det fremgår af en aktuel pressemeddelelse.

Langt den største del, 346 millioner kroner, går til Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Sydslesvigsk Forening, Flensborg Avis, Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig og Sydslesvigs Danske Ungdomsforeninger får hver mellem 26 og 36 millioner kroner. Sydslesvigsk Vælgerforening får 3,7 millioner kroner, Grænseforeningen godt 4 millioner kroner og Nordisk Info 685.000 kroner.

Øget bevilling

Udvalget har valgt at støtte alle organisationer med en fremskrivning på 1,2 procent.  Der er således ikke som sidste år blevet skelet særligt til den anstrengte økonomi i Dansk Skoleforening. Foreningen, der har cirka 1400 ansatte, er ude i en stor sparerunde, der måske kan føre til skolelukninger.
1,2 procent rækker ikke til at følge med lønstigninger og inflation, så mindretallets organisationer skal alle finde steder at spare.

Formanden for foreningen, Udo Jessen, kommenterer bevillingen med, at han er »glad og taknemmelig«.

– Man må ikke være grådig. Der er også andre organisationer i Sydslesvig. Skoleforeningen må selv finde de manglende midler, siger Udo Jessen.

Formanden for Sydslesvigudvalget, Christian Juhl (EL), kommenterer i en pressemeddelelse bevillingen:

– Selvom vi helt sikkert skuffer nogle, så er vi lykkedes med en fordeling, der sikrer, at alle foreninger i kroner og ører modtager et tilskud, der er større end i 2019.

Ø samler tilbud

Udvalget har udover pengene til drift også bevilget penge til projekter og byggeri. Det danske mindretal på vadehavsøen Sild får knap ni millioner kroner til at komme videre med sit helhedsprojekt, der samler skole, børnehave, vuggestue og personaleboliger i øens hovedby, Vesterland. Beløbet er øremærket modernisering af skolens hovedbygning.

Dansk Skoleforening og Dansk Sundhedstjeneste får 4,56 millioner kroner til projekt »Den gode rygsæk«. Det er et initiativ, der på forskellig vis støtter udsatte børn og unge i mindretallet. Det er især møntet på at give dem mulighed for at få uddannelse og arbejde nord for grænsen.

Museum og forsamlingshus

Der er ligeledes bevilget penge til at sætte det danske forsamlingshus i Husum, Husumhus, i stand samt til en forbedret skoletjeneste ved Danevirke Museum. Beløbene er på henholdsvis 604.000 og 731.000 kroner. Begge steder drives af Sydslesvigsk Forening.

kommentar
deling del

Skriv et svar