Single Daily
af

Lennart Adam

Besværligt valg i felten

Mørvig. Mens det for de fleste tyskere er en selvfølge at kunne gå til valg, er der nogle tyskere, der er parat til forsvare denne ret, om nødvendigt til døden: Vi taler om soldater.

Derfor skal de væbnede styrkers ledelse sørge for, at soldaterne har mulighed for at afgive deres stemme, selv om de er på opgave i udlandet.

Det gælder også kadetterne fra Marineskolen i Mørvig.

– Vi er forpligtet til at informere vores soldater om, at valget nærmer sig, og at de kan registrere sig på valglister. Og det har vi gjort grundigt,  siger marineløjtnant Marcel Nguyen van.

– Og det er vigtigt, for før man tager på en lang rejse, har mange af de unge kadetter sandsynligvis mange andre ting at tænke på. Landdagsvalget i Slesvig-Holsten er næppe det vigtigste for dem.

Det enkleste er at brevstemme, før man sætter sejl. For når man først er ude på havet, er det ikke så let at komme til at stemme.

Men det er dog muligt.

Unik stemmeboks
Men hvad gør marinesoldater ombord på skibe og langt væk fra hjemmet, der alligevel ønsker at sætte deres kryds?

Før det seneste forbundsdagsvalg blev besætningerne om bord på forsyningsskibet »Mosel« og minestrygeren »Rottweil« yderst kreative.

Med en specielt medbragt stemmeboks med tilsvarende valgurner. Kaptajnløjtnant Harald Pustlauk fra forsyningsskibet »Mosel« blev til formålet forfremmet fra kaptajn til valg-chef.

Hertil havde han først kontakt med lederen af valget i Slesvig-Holsten.

Og efter en omfattende korrespondance med valgkontorerne i forskellige kommuner kunne han fra Kiel medbringe en stemmeboks sammen med originale valgurner til Tyrkiet, hvor skibet var i brug.

Efter i alt 8947 sømil, omkring 16.500 kilometer, kunne de tjenstgørende ombord på forsyningsskibet »Mosel« og minestrygeren »Rottweil« afgive deres stemme til forbundsdagsvalget i den tyrkiske havneby Trabzon.

Alle stemmesedler blev først fløjet fra Tyskland med kurér, som derefter også bragte de udfyldte stemmesedler tilbage igen.

Et spansk militærfly a typen D4 CN 235 kastede kapslen med stemmesedlerne ud fra flyet. (Foto: Bundeswehr/Albrecht)

Spektakulært valg
Endnu mere spektakulært gik det til ud for Somalias kyst. Her blev stemmesedlerne kastet ud med faldskærm fra et fly over åbent hav.

Stemmesedlerne var indpakket i en cylinder, som derefter blev fisket op af en speedbåd fra fregatten »Niedersachsen« og bragt til soldaterne, så også de kunne afgive deres stemmer.

Helt så ekstraordinært foregår det ikke ombord på skoleskibet »Gorch Fock«, der har hjemme i Kiel, når stemmesedlerne sendes ud.

– Det er en helt normal standard procedure. Alle breve, som er adresseret til kadetter på »Gorch Fock«, bliver først sendt til Kiel tilopsamling. Så bliver de via marinens post videresendt til den næste havn, hvor skibet lægger til, siger løjtnant Nguyen van.

For soldater, der er i indsats på land, sendes stemmesedlerne via intern post i forbundshæren, den såkaldte feltpost.

Breve, der skal sendes til indsatsområder og krigszoner, bliver først sendt med almindelig post til feltpost-hovedkontoret i Darmstadt.

Derefter sørger soldater for, at posten når ud til de militære postkontorer i missionsområdet.

Hvert år fordeles omkring 1,5 millioner postforsendelser til soldaterne med feltpost.

kommentar
deling del

Skriv et svar