Single Daily
af

Lars Geerdes

Beslutning om muslingefiskeri i Flensborg Fjord trækker ud

Med Slesvig-Flensborg Amts beslutning om at ophæve beskyttelsen af muslingerevene i Flensborg Fjord er muslingefiskeren fra Nordfrisland kommet tættere på at kunne genoptage fiskeriet.
Med Slesvig-Flensborg Amts beslutning om at ophæve beskyttelsen af muslingerevene i Flensborg Fjord er muslingefiskeren fra Nordfrisland kommet tættere på at kunne genoptage fiskeriet.

Det står slemt til med bestanden af muslinger i Flensborg Fjord. Det kunne Flensborg Avis dokumentere tirsdag. Firmaet »Nordfriesische Seemuschel GmbH« i Emmelsbüll-Horsbüll har alligevel søgt om tilladelse til fortsat at fiske muslinger i fjorden, og selv om mange interesserede – blandt andre miljøorganisationer og Flensborg byråd – er imod det kommercielle muslingefiskeri, har miljømyndigheden i Slesvig-Flensborg Amt (Untere Naturschutzbehörde, UNB) ophævet forbuddet mod at hente muslinger fra naturlige muslingerev. Ifølge den tyske miljøbeskyttelseslov er naturlige muslingerev fredede, men myndighederne har mulighed for at ophæve fredningen, når visse betingelser er opfyldt. Det er det, der er sket, forklarer lederen af UNB i Slesvig, Ramona Ernst.

I forbindelse med, at fredningen blev ophævet, har UNB stillet en række betingelser, blandt andet, at der ikke må fiskes mere end 665 ton muslinger om året i de kommende fem år, og ikke mere end 500 ton i det areal, der er omfattet af Natura 2000-reglerne.

 

Firmaet skal ifølge beskeden fra UNB sørge for en kompensering ved at etablere et kunstigt muslingerev på et areal på 3,5 hektar, hvor der fremover ikke må fiskes vilde muslinger overhovedet. Efter fem år skal der kun fiskes disse kulturmuslinger og de vilde muslinger skal lades i fred. En forlængelse af den nu udstedte tilladelse er udelukket.

– Dette er et kompromis, som vi har brugt megen tid på at finde frem til, siger Ramona Ernst. Hun indrømmer, at billederne, som Flensborg Avis bragte tirsdag »ser slemme ud«, men at forvaltningens beslutning er truffet på grundlag af de materialer, der stod til rådighed, inklusive data, som var samlet af firmaet »BioConsult SH«. Disse data stammer dog fra 2015 og er derfor forældede, som f.eks. Unterwasserteam Flensburg (UWT) gjorde opmærksom på, da det for nylig kunne dokumentere, at tilstanden på bunden af fjorden i mellemtiden er forværret.

SSW i såvel Slesvig-Flensborg Amt som i Flensborg har en klar holdning imod muslingefiskeriet i Flensborg Fjord.

– Det er ikke udtryk for en negativ indstilling over for fiskeriet, understreger SSWs landsformand, Flemming Meyer.

– Men der skal være en ligevægt mellem økologi og økonomi, og den må ikke ødelægges af et enkelt kommercielt foretagende, siger han. På den baggrund, og fordi også andre parter som Flensborg og Danmark, er berørt af sagen, har han svært ved at acceptere amtets »ensidige beslutning«.

Foto: Tobias Kaiser

Foto: Tobias Kaiser

Ramona Ernst gør dog opmærksom på, at UNBs besked til »Nordfriesische Seemuschel GmbH« ikke er ensbetydende med, at muslingefiskeriet i fjorden nu er tilladt.

Miljømyndigheden i Flensborg har endnu ikke taget stilling til, om fredningen af muslingerevene i Flensborg Fjord også på kommunens areal skal ophæves. Den beslutning træffes i øvrigt på grundlag af faglige vurderinger og er formelt uafhængig af, at et enigt byråd er imod.

– Men det er meget usandsynligt, at så klar en tilkendegivelse fra politikernes side ikke vil spille en rolle, siger rådhusets talsmand, Clemens Teschendorf.

Det sidste ord har miljøministeriet i Kiel, der skal give tilladelse efter fiskeriloven. Ifølge ministeriet talskvinde, Jana Ohlhoff, har der tirsdag fundet en debat sted om sagen, men den var ikke afsluttet ved redaktionens deadline.

 

kommentar
deling del

Skriv et svar