Single Daily
af

Ole Sørensen

Berlin troede Danmark gav penge til Mindretallenes Hus

SSWs formand Flemming Meyer siger, at man i Berlin fik indtryk af, at den danske stat havde sagt ja til at støtte projektet Mindretallenes Hus. Det bekræftes i en tale fra mindretalsrådgiver Hartmut 
Koschyk, som i 2015 
sagde, at den danske stat støtter projektet.
SSWs formand Flemming Meyer siger, at man i Berlin fik indtryk af, at den danske stat havde sagt ja til at støtte projektet Mindretallenes Hus. Det bekræftes i en tale fra mindretalsrådgiver Hartmut 
Koschyk, som i 2015 
sagde, at den danske stat støtter projektet.

I en tale i juli 2015 appellerede den tyske mindretalskommitterede Hartmut Koschyk til medlemmerne af forbundsregeringen i Berlin og delstatsregeringen i Slesvig-Holsten om, at de også skulle støtte projektet Mindretallenes Hus økonomisk, nu da den danske stat og Flensborg Kommune havde givet tilsagn om at støtte projektet.

Talen holdt Hartmut Koschyk i anledning af 50-års jubilæet for »det tyske udvalg for mindretalsspørgsmål«, og det fremgår tydeligt, at han i 2015 gik ud fra, at bevillingerne til Mindretallenes Hus fra den danske stat og Flensborg Kommune var på plads.

Læs også: Medlem af Sydslesvigudvalget føler sig ført bag lyset af SSF

Koschyks ord støtter udsagnet fra formanden for Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW), Flemming Meyer, om, at man i Berlin havde indtryk af, at finansieringen fra dansk side var i orden.

Han forklarer, at det indtryk blev formidlet ved møder i kontaktudvalget, hvor også SSFs formand Jon Hardon Hansen og SSFs generalsekretær Jens A. Christiansen deltog. Sidstnævnte gjorde blandt andet her rede for projektet.

– Vi har heller ikke protesteret ved disse møder. Koschyk konstaterede, at finansieringen var i orden, og SSF protesterede ikke. Det var dem, der var inde i materien, og da de ikke protesterede, så måtte vi jo gå ud fra, at det var sådan, forklarer Flemming Meyer.

Den tyske mindretalskommitterede, Hartmut Koschyk, lod i 2015 til at have fået det indtryk, at Danmark allerede dengang havde givet tilsagn om økonomisk støtte til Mindretallenes Hus. (Arkivfoto : Martina Metzger)

Den tyske mindretalskommitterede, Hartmut Koschyk, lod i 2015 til at have fået det indtryk, at Danmark allerede dengang havde givet tilsagn om økonomisk støtte til Mindretallenes Hus. (Arkivfoto : Martina Metzger)

SSF afviser

SSFs formand, Jon Hardon Hansen, afviser dog den udlægning.

– Det var hele tiden klart, at København ikke har bevilget pengene endnu, siger han.

Noget tilsvarende lyder fra SSFs generalsekretær Jens A. Christiansen.

– Der er aldrig blevet lovet noget. Vi har altid sagt, at det er hensigten, siger Jens A. Christiansen.

De to i SSFs top undrer sig derfor over Flemming Meyers udsagn.

Først i begyndelsen af 2016, det vil sige lang tid efter Koschyks ord fra juli 2015, besluttede Flensborgs byråd at støtte Mindretallenes Hus.

Clemens Teschendorf, pressetalsmand for Flensborg Kommune, forklarer, at den endelige beslutning om, hvordan den økonomiske støtte skulle se ud, ganske vist først faldt i 2016. Men allerede i 2014 søgte Flensborg på SSFs foranledning om projektmidler fra Berlin til sanering af Mindretallenes Hus. Dengang fik byen afslag. I 2015 søgte de igen, men fik igen afslag.

Læs også: SSF-ansøgning skaber uro

På baggrund af de tidligere ansøgninger mener Clemens Teschendorf, at tilsagnet om, at Flensborg Kommune ønskede at støtte projektet, forelå, inden Koschyk holdt sin tale.

Anderledes forholder det sig med den danske stat. I 2015, da Koschyk udtalte, at den danske stat havde givet tilsagn om at støtte projektet økonomisk, var der ikke truffet en beslutning endnu.

I 2016 sagde Sydslesvigudvalget nej til at støtte projektet, og først derefter sendte SSF en ansøgning til kulturministeriet, der fortsat ikke har meddelt, hvorvidt Danmark vil støtte projektet.

I december 2016 stod det imidlertid klart for Hartmut Koschyk, at det danske tilsagn om at støtte Mindretallenes Hus slet ikke var givet endnu. Siden da har han flere gange udtrykt håb om, at Danmark alligevel vil støtter projektet.

Flensborg Avis har spurgt kulturminister Mette Bock (LA), om kulturministeriet har oplevet, at der fra tysk side var en forventning om, at pengene til projektet var sikre – og hvad den tyske mindretalsrådgiver sagde om finansieringen af Mindretallenes Hus, da de to mødtes i sommeren 2017.

Mette Bock henviser til sin forgænger i embedet.

kommentar
deling del

Skriv et svar