Single Daily
af
AM
Annelise Mølvig

Berlin er en magnet for danske studerende

162 danskere læser i øjeblikket i Berlin. De fleste læser rets-, økonomi- og samfundsfag, men også de humanistiske fag og kunst og videnskab tiltrækker danske studerende. Kulturminister Mette Bock ville gerne møde dem for at spørge dem om forskelle mellem dansk og tysk kultur og uddannelsessystemer.
162 danskere læser i øjeblikket i Berlin. De fleste læser rets-, økonomi- og samfundsfag, men også de humanistiske fag og kunst og videnskab tiltrækker danske studerende. Kulturminister Mette Bock ville gerne møde dem for at spørge dem om forskelle mellem dansk og tysk kultur og uddannelsessystemer.

11 danske studerende og praktikanter sad parate torsdag morgen og ventede på den danske ambassade i Berlin. De ventede på kulturminister Mette Bock og ambassadør Friis Arne Petersen med følge, og præcis klokken ni torsdag trådte de ind.

Berlin fører stort, når det gælder om at tiltrække danske studerende. Alene i Berlin er der 162 danske studerende, mens den næststørste »dansker-by«, München, kun har 58 studerende. Hamborg ligger på fjerdepladsen med 45 danske studerende.

Fem af de 11 læser statskundskab, mens tre læser jura, en læser virksomhedskommunikation og en økonomi. De fleste på kandidatniveau.

Mette Bock lagde ud med at fortælle de unge, at det ikke er ret mange år siden, at tysk var hovedsproget i den danske regering, ved hoffet og på godserne. Hun fortalte også, at regeringen har besluttet at gøre en indsats for at øge handlen med Tyskland.

– Jeg vil have kulturen med, sagde Mette Bock og fortsatte:

– Efter åbenheden og euforien efter Murens fald ser vi nu, at grænserne lukkes. Men når det politiske og erhvervsmæssige kradser, må vi satse på kulturen.

Kulturminister Mette Bock var på besøg i Berlin for at besøge danske studerende. Hun fortalte, at regeringen har besluttet at gøre en indsats for at øge handlen med Tyskland. Foto: Annelise Mølvig

Mere papir end it

Hun kaldte de studerende for kulturformidlere mellem danskere og tyskere og spurgte dem, hvad der havde slået dem mest, da de kom til Berlin. Flere af de studerende svarede, at de var overrasket over, så langt Danmark er på it-fronten i forhold til Tyskland.

– Alt skal afleveres på papir her. Digitaliseringen er langt tilbage, sagde en af dem, og en anden tilføjede:

– Jeg er overrasket over, så slavisk alting skal gå.

Det førte til en snak om, at tyske unge er langt mere tilbageholdende med deres personlige oplysninger, end danskere er. Mens danskerne har deres navn og billeder på Facebook og åbent reklamerer for diverse arrangementer, så er mange tyske unge på Facebook med et alias og uden et vellignende foto.

– Afspejler det, at vi har mere tillid til hinanden i Danmark?, spurgte ministeren, hvortil en svarede, at det nok ligger dybt i tyskerne, at de skal passe på deres private oplysninger.

– Vi er nok mere naive og ligetil, sagde en.

Herefter bevægede snakken sig frem mod, at det nok også er er en særlig berliner-modeting at være hemmelig. De studerende kunne fortælle, at der er mange klubber, hvor man slet ikke kan finde adresserne. Den skal man have mundtligt. Og ofte bliver oplysninger om tid og sted først oplyst dagen før et arrangement.

Sådan er det slet ikke i Mannheim, kunne en af de studerende fortælle. Her har hun læst og boet, og de studerende er langt mere åbne på Facebook og med arrangementer.

Enevældige professorer

Kulturministeren spurgte meget ind til forskellene på dansk og tysk uddannelseskultur, og de studerende kunne oplyse, at professoren er altbestemmende. Lige fra karakterer til eksamensform, deadlines og antallet af afleveringer. Det kom bag på dem, der er vant til, at der for hvert fag er velbeskrevne regler for antallet af afleveringer, omfang, eksamensform og datoer.

– Her skal man forhandle sig frem med professoren om den bedst mulige løsning, lød det, og der kom historier frem om, at nogle professorer bad om at få en eksamensaflevering lige efter semestret, mens andre sagde, at de bare kunne vente og aflevere inden næste semester. Har man svært ved at overholde en eksamens-deadline, kan man ofte forhandle sig til en senere aflevering.

I sidste ende betyder professorernes enevælde, at der kan være stor forskel på niveauet og kravene til de enkelte fag.

Ministeren ville også gerne høre om de studerendes medieforbrug, og det viste sig, at flere af dem hører P3 og P4 på DR og ser TV-avisen og deadline, hvilket overraskede hende. Men selv om de følger med i danske forhold, er der også ting, de som studerende i udlandet ikke forholder sig til. For eksempel sagde Mette Bock, at hele flygtningeproblematikken suger meget politisk energi, og hun ville vide, om de mærker det problem.

– Det tynger os ikke. Berlin har en åbenhed, hvor der er plads til alle, svarede en, mens en anden sagde, at ikke alle tyskere følger »Mutter Merkel«. Fælles var dog, at de oplever, at tyskerne normalt er meget positive overfor alt dansk, men er klar over, at Danmark har strammet sin flygtningepolitik, og at det får dem til at betragte Danmark mere negativt.

Det fik Mette Bock til at fortælle, at hun i Grænselandet oplever en skuffelse over de danske stramninger.

kommentar
deling del

Skriv et svar