Single Daily
af

Marc Reese

Bekymring om levende erhvervshavn

Skibsmægler Hans-Heinrich Callesen er særdeles bekymret for erhvervshavnens fremtid, når den i 2023 skal flyttes fra øst- og til vestsiden. Skibsmægleren påpeger, at man opgiver en fungerende infrastruktur og går en uvis fremtid i møde. En holdbar løsning på vestsiden kræver så store økonomiske ressourcer, at han ikke tror på, at Flensborg magter det.
Skibsmægler Hans-Heinrich Callesen er særdeles bekymret for erhvervshavnens fremtid, når den i 2023 skal flyttes fra øst- og til vestsiden. Skibsmægleren påpeger, at man opgiver en fungerende infrastruktur og går en uvis fremtid i møde. En holdbar løsning på vestsiden kræver så store økonomiske ressourcer, at han ikke tror på, at Flensborg magter det.

 – Vi har en levende havn her i Flensborg. Det er selvfølgelig ikke altid lige kønt at kigge på, men det er en effektiv havn. Hvis der kun ligger sejlbåde, ville det da være kedeligt. Vi møder ofte turister, som er interesseret i, hvad der sker her i industrihavnen, og jeg mener, at der er brug for en god blanding af det hele. Og ser jeg på godsmængden, så går det jo i den rigtige retning.

Sådan siger skibsmægler Hans-Heinrich Callesen fra firmaet C. Jürgensen u. Brink & Wölffel Schiffsmakler GmbH ved Harniskai om erhvervshavnen. Han må være den rette til at give et svar på, hvad flytningen af erhvervshavnen fra øst- til vestsiden ved Stadtwerke senest den 1. januar 2023 i forbindelse med »Hafen Ost«-udviklingen vil betyde for havnen. Og han er ikke i tvivl om, hvad der er på spil.

Skibsmægler Hans-Heinrich Callesen. Foto: Martin Ziemer

Skibsmægler Hans-Heinrich Callesen. Foto: Martin Ziemer

Erhvervshavnens død

– Det bliver erhvervshavnens død, hvis ikke der bliver foretaget omfattende ombygninger på vestsiden. Selvfølgelig bliver der sagt og forklaret en masse, men jeg tror ikke på, at Flensborg kan få en holdbar løsning på plads, for en god løsning løber op i et to-cifret millionbeløb, siger Hans-Heinrich Callesen.

– Der er kun lidt over tre år til planlægning og den fysiske flytning. Jeg tror simpelthen ikke på, at det kan lade sig gøre, fortsætter han.

Hans-Heinrich Callesen er 62 år, og han har været i skibsmæglerbranchen, siden han som 17-årig begyndte som elev i Flensborg.

Ved kajkanten er der aktivitet. Skibet »Frakt Vik« med 4900 ton gods ligger i havnen, og godset blev løftet over på en lastbil, der holder klar til at køre godset væk.

Et skib. Til tider er det flere. Op til tre på samme tid. Som forleden, da der ifølge Hans-Heinrich Callesen inden for tre dage var to skibe med gødning fra Klaipeda og Holland samt et med grus fra Norge. Og de tre skibe kunne ligge til kaj på samme tid. Intet problem med en kajlængde på omkring 450 meter og 40 meter plads bag kajkanten.

– Det kunne man jo aldrig havde klaret på den anden side, siger Hans-Heinrich Callesen.

– Men der er brug for den plads til lagerplads. Derfor vil det blive nødvendigt at bygge en masse nyt på vestsiden, siger skibsmægleren.

Gods på Flensborg Havn i 2018:

I 2018 anløb 144 skibe Flensborgs erhvervshavn.

Skibene havde 289.018 ton gods med.

Det drejer sig om gødning (51.582 ton pr. skib og 13.269 ton med lastbil), grus (39.562 ton), 2017 ton foder, 182.585 ton kul, 4 ton stykgods.

Derudover blev der leveret samlet 16.156 ton stormoduler/skibssektioner.

Fra januar til maj i år er der samlet røget ca. 135.246 ton gennem Flensborg ervhervshavn (Harniskai 57.623 ton, kul til Stadtwerke 77.623 ton).

På østsiden er der lige nu kun en kajlængde på omkring 180 meter. To skibe vil sandsynligvis ikke kunne ligge til kaj samtidig.

– Hvert skib er omkring 90 meter langt, og de er bestilt til forskellige modtagere. Og de vil jo alle have deres varer læsset af. Så det kræver jo mindst 270 meter alene til skibene for at kunne håndtere tre skibe på samme tid, forklarer Hans-Heinrich Callesen.

– Skibene har en tidsfrist på 48 timer, som de skal overholde for ikke at skulle betale ekstra. Tager det længere tid, så er det også her i sidste ende modtagerne, som kommer til at betale regningen. Samtidig kan det få ordregiveren til at sige »nej, så går vi hen andre steder«, siger skibsmægleren.

Det er særligt grus, der bliver lastet og losset på Flensborgs erhvervshavn. Foto: Martin Ziemer.

Det er særligt grus, der bliver lastet og losset på Flensborgs erhvervshavn. Foto: Martin Ziemer.

Forlænge kajen

Den erfarne skibsmægler peger på en løsning af problemet på vestsiden af havnen. Kajlængden på vestsiden ved Stadtwerke kunne forlænges til hjørnet ved Galwik-bugten. Men her står der bygninger, så det bliver dyrt, og her skal havnen også uddybes.

– I dag er vanddybden der kun på tre-fire meter, siger Callesen.

Men hvor stort er behovet for kajplads, hvis mængden af kul til Stadtwerke går ned? Hvorfor er det så vigtigt, at gødning, grus, og sand fragtes til Flensborg med skib?

– Det er det, fordi disse råvarer og varer ikke længere findes i Slesvig-Holsten. Derfor er antallet af skibslaster på de områder stigende, det kan vi se på vore tal for de første fem måneder i år. Og det vil fortsætte, siger Hans-Heinrich Callesen og fortsætter:

– En ton sand er jo ikke dyrt i sig selv. Men hvis det først skal køres hertil med lastbil, eksempelvis fra Aabenraa, så løber det jo op. Og det er i sidste ende kunderne, som det går ud over, da de kommer til at betale merprisen, siger Hans-Heinrich Callesen og henter tallene frem.

– Fra januar til maj 2018 ankom cirka 37.000 ton gods på østsiden. I år i samme periode ligger vi på knap 58.000 ton med især gødning og grus alene her på østsiden. Det er en stigning på 57 procent, siger skibsmægleren.

Det var torsdag den 21. februar, at et flertal i byrådet vedtog udviklingskonceptet »Hafen-Ost«. Det er en plan, som indeholder en flytning af erhvervshavnen, da det vil kunne udløse et tilskud fra delstaten.

Flere detaljer i sagen har givet anledning til kritik og bekymring blandt de lokale politikere. Især var der kritik af, at der skulle tages stilling til en ændring af havnen blot få uger efter, at projektet i sin helhed blev præsenteret på et borgermøde. Hans-Heinrich Callesen slår sig for panden, når han tænker på planerne for nye broer til Volkspark og over vandet ved Industriekai. Det er planer til mange millioner euro. Han tror heller ikke på, at der kommer almennyttige boliger her.

Frakt Vik lagde forleden til i erhvervshavnen i Flensborg. Foto: Martin Ziemer

Frakt Vik lagde forleden til i erhvervshavnen i Flensborg. Foto: Martin Ziemer

Lastbil-trafik

Men især er han bekymret for trafikken, som vil gå ud over beboerne i det nordlige Flensborg, hvis lastbilerne skal køre til og fra en industrihavn på vestsiden i stedet for – som nu – fra erhvervshavnen på østsiden, hvor de straks via Nordstraße er på omfartsvejen Osttangente og nærmest ikke passerer beboelsesområder.

– Lad os antage, at der kommer 110.000 ton gods i løbet af et år, som skal køres væk. Og en lastbil kan have 24 ton. Så er der tale om 4583 lastbiler. Ganget med to – for de skal jo både frem og tilbage. Det vil sige, at vi taler om mere end 9100 lastbiler, siger Hans-Heinrich Callesen med lommeregneren i hånden.

Det vil især gå ud over Aabenraagade.

– Aabenraagade er netop indfaldsvejen for danskere, som vil ind mod byen, siger Hans-Heinrich Callesen.

En lastbil hvert femte minut i de lyse dagtimer – det kommer folk til at mærke.

Skibsmægleren har ingen forståelse for, at en fungerende struktur skal opgives til fordel for et dyrt projekt, som er forbundet med usikkerhed.

– Vi erhvervsdrivende her på havnen får opbakning af især SSW, ligeledes Die Linke og initiativet imod flytningen af industrihavnen,siger Hans-Heinrich Callesen.

Han fortæller, at han og andre også er med i en arbejdsgruppe, der holder møder og drøfter Hafen-Ost og flytningen af erhvervshavnen.

Fornuftig grundlag

– Her har vi fremlagt vores synspunkter. Og vi er jo også samarbejdsvillige. Vi er klar til alt, så længe der er et fornuftigt grundlag for en fremtid, siger Hans-Heinrich Callesen.

En ting står sikkert for ham:

– Her blev der truffet en beslutning, som Flensborg sandelig kommer til at mærke, siger Hans-Heinrich Callesen.

 

kommentar
deling del

Skriv et svar